Space in between

Eller logga in för att nå dina köpta kurser

Varmt välkommen att lära dig mer om Space in between ett nytt koncept för att kunna se dig själv, din angelägenhet och din grupp. Det som kan ta dig bortom din anpassning in i familjen, händelser och samhället tillbaka till din sanning och vad som är framgång för dig i livet.

“I mellanrummet är allt stilla. Om det finns ett brus så är är det bara vi som blir rastlösa eller får panik på denna plats. Har vi däremot modet att möta “ingenting” kan vi öppna för livets skapande inifrån och ut. Då kan mellanrummet öppna helt nya gåvor som avspeglar sig där ute, men det är aldrig som vi tror.”

I denna webbkurs kan du, om du väljer detta, öppna för mer av din potential. Du kan också få en känsla av att du har en livsstruktur som väntar. Detta kan vara en början till något nytt som du kanske vill utforska mer av i din skapelseprocess!

Jag önskar dig en spännade resa Ingrid Marie Fridolf

Moduler

Introduktion

När du går in i denna webbkurs har du ett val att ge dig själv tid. Du har öppnat ett mellanrum och vad som kommer att visa sig beror på hur aktivit och medvetet du går in i detta mellanrum. I varje modul kommer jag att börja med en meditation för att öppna mellanrummet, här öppnar vi också för alla som är i samma "fält", i samma rörelse. När vi samskapar med livet, samskapar vi på så många olika plan samtidigt. I mellanrummet skapas en ordning som ger en ny balans på en helt annan nivå. I själva övergången är allt i kontakt inifrån och ut och utifrån och in. Det är den djupaste formen av kontakt som vi människor har, kontakten med allt, samtidigt som vi är i djup kontakt med oss själva och de som är nära oss i livet. Vi får då en helt annan kontakt med oss själva, våra relationer, de grupper vi är i, till samhället och hela kollektiv. Vi bryter upp de koncept, illusioner och normer vi så omedvetet suttit fast i. Ett nytt koncept skapas, en ny personlighet öppnas för att vi ska kunna expandera vårt medvetenhet och komma närmare den vi är i vårt ursprung. Denna personlighet och vårt "nya koncept" dvs. vårt nya sätt att se världen. Det ändrar hela vårt trossystem gång på gång. Allt möbleras om i kroppen och en ny ordning skapas.

Lektioner

Mellanrummets gåva

Något väntar på att bli levt! Något som du aldrig kan ha en aning om! Mellanrummet är den enda plats som kan öppna det som väntar. I mellanrummet verkar energi och expanderar platsen emellan det fysiska i en kropp, i en grupp och i ett samhälle. Så plötsligt kommer det som vi aldrig har gjort förut eller kunnat tänka ut. Ofta är det enkelt, mycket tydligt och det kommer att förändra hela livet, gruppen och samhället. Allt från mellanrummet verkar på en kollektiv nivå.

Lektioner

Livsstrukturen öppnar för din angelägenhet och din grupp

Din livsstruktur var där från början. Du behöver bara lära dig det du ska lära dig i livet för att sakta öppna mer av den. Till slut kan du se den klar och du kan då hämta hem mer och mer i detta liv för att bli hel. Dina strategier kan nu transformeras. Transformation är vägen och kan bara öppnas i mellanrummet. Där finner du också din angelägenhet och din grupp.

Lektioner

Bli din egen mästare

När vi valt sanningen väg kan ingen stödja oss längre. Vi lever den sanningen i varje steg, även om vi riskerar allt. Sanningen verkar genom oss. Då är vi vår egen mästare och har inga andra val än att tjäna livet. Inte genom att offra oss utan genom vår kraft och visdom. Då servar också livet oss med det vi behöver. Livet väntar på att människor ska våga öppna visioner som är hissnade.

Lektioner