Framgång är från sanningen

Nu är vi tillbaka till sanningen, denna gång från ett FRAM GÅNGS perspektiv. I det perspektivet har vi alla en uppgift för moder jord. De som vågar ta den uppgiften kommer att gå vidare till nästa uppdrag och nästa uppdrag, och så fortsätter det. Nu handlar inget om pengar längre, den tiden är förbi. Är du orolig för att du inte kunna försörja dig så är detta inte din väg. Motivet till detta är att då kommer du inte att våga såga av den gren du sitter på för att ramla ned. Denna oro för pengar kommer från vårt överlevnadsmönster. Vi sitter alla på en gren i livets träd och vi behöver alla ramla ned. Det är vägen. För mig är livet ingen lek, men det kan vara lekfyllt. Vi har inte tid längre att syssla med en massa sekundära processer för att vi inte vågar att se verkligheten som den är. Vi putsar idag bara lite på ytan. Jag har gjort mitt val och det ger mig mening i detta liv. Det ger också mening åt den histora som jag nu har tagit mig igenom. Det jag var med om som barn ska inget barn behöva gå igen. Å andra sidan tog jag mig igenom allt detta och det har gett mig min styrka i livet. Det var det som var meningen och det är där jag stannar. Jag är tacksam att jag vågande och att jag stod kvar och gav aldrig upp; mig själv, mitt syfte och kontakten med livet. Även om jag dissocierade som barn, eftersom jag inte kunde klara av min historia, stod jag i kontakt med livet. I allt jag gjort i mitt liv så har jag vetat att det skulle ta mig vidare, till vad visste jag ej. Jag har aldrig sökt ett jobb i hela mitt liv, allt har bara kommit i den ordning det skulle. När jag startade eget företag 2002 så öppnade det också bit för bit vad jag skulle ta mig igenom privat och professionellt. Idag väljer jag att investera min tid, mitt rum och mina pengar bara i det som kan ge effekt på ett djupare plan, och i det har jag ingen egen vinning. Jag investerar inte längre min tid i dem som leker med livet, livet är en allvarlig sak. Det finns så många som bara gör allt för sin egen vinnings skull, för sin egen utveckling. För mig är den tiden också förbi. Det intressanta är att i allt jag gör och ger, får jag också massor av själv, De som nu kommer i min väg är ofta redo: Ja nu tar jag det! Detta betyder inte att jag jobbar för ett större syfte, utan jag jobbar för mitt större syfte. Det är därför jag är här. Det är framåt och det expanderar hela tiden från fler och fler utmaningar.

Att försonas med dig själv

Från filmerna förstår du kanske att jag har försonats med min historia och allt det jag själv gjort mot mig själv och andra. När vi gör det så är vi fria, fria att gå vidare med nya utmaningar. Det viktigaste som kunde öppna mitt hjärta var insikten om att det finns nåd för alla, också för mig. Den öppningen kom i mötet med min far. Det öppnade mitt hjärta totalt och det var starten på min resa till total nakenhet. Idag är jag totalt avskalad.

Vi är alla ”brukare” på olika sätt när vi är i vår överlevnadsstruktur, vi brukar andra människor när vi sitter fast i olika känslor och strategier som vi inte vill ta ansvar för. En del skapar dessutom ett beroende till substitut såsom kaffe, socker, tabletter, alkohol och droger istället för att försonas och ta ansvar. Det finns alltid ett skäl till detta och ingen annan än vi själva kan ta oss till nådens väg. Dömmer och värderar vi oss själva eller andra sitter vi fast. Första steget är att börja se, utan att dömma och värdera oss själva. Det svåra för oss alla är att stanna i nuet för att kunna öppna för livet. Det är i det ögonblicket transformation kan ske. Då får vi om vi är fokuserade, väntande och lite lekfulla öppningen från vårt oberoende av känslor, andra människor, saker och olika substitut. Det är vårt ansvar att våga ta emot ögonblicket och expandera detta fält. Det är vårt ansvar att ta oss till platsen av nåd, då kan vi inte dömma någon. Då är vi också närmare vår livsstruktur. I den finns inget värderande och dömande, bara konstaterande. Fältet Space in between tar oss till vår livsstruktur.

Sanningen kommer när du är redo att investera i framtiden från här och nu

När vi förstår att resan är framåt, så vet vi också att då och då måste vi hämta hem något för att ta oss framåt. vi gör allt vi kan för att ta oss dit: NU. Ramla ned innebär att vi blir mer jordliga. Ibland går vi ut i skogen i den grupp som vi skapar tillsammans. Vi sover en natt och ser stjärnorna på jorden inte i himlen och vi lägger våra ansikten ned i jorden för att påminna oss om vem vi är här för. Kan någon i gruppen inte ära sin biologiska mamma så kan han eller hon inte heller ära moder jord. Det intressanta är att all energi i den gruppen går till att puffa denna person in i sin mammas livmoder igen. Jag gör inget, energin gör det. Klarar personen inte denna utmaning så går hon alltid på eget initiativ och ingen av oss andra frågar varför. När en grupp avslutas går vi skilda vägar och för det mesta har vi inte ens kontakt. Vårt uppdrag i den gruppen var slut och då vet vi att vägen är ensam. Nu talar jag inte om grupper som är för en helg utan en grupp som möts under längre tid. Jag skapade den ettåriga utbldningen i detta syfte. Några tar längre tid på sig och andra hittar direkt sina steg. Jag kan inte göra något mer än att gå på min väg.

När du står där på klippan är allt möjligt, möjligt att göra något du aldrig gjort förut. Vad du än gör vänd dig aldrig om.

FRAM GÅNG öppnar för vandraren som ständigt går vidare

Är du en av dem som går? Välkommen, jorden behöver dig nu. Du behöver fundera på hur du kan frigöra tid och engagemang för att agera. Låt dig inte föras med i rörelser och andras syften, då förlorar du ditt. Går du din väg kommer andra att följa dig för en stund, innan de lämnar dig för att gå vidare på sin väg. En av de saker jag gjorde tidigt, när jag insåg att detta är min väg, var att frigöra all min tid och de pengar jag behöver för att klara detta. Det gör att jag inte är sårbar i att dra in pengar och inte kunna prioritera det som är viktigt. Jag bestämde mig då också för hur mycket pengar jag egentligen behöver, och det är inte mycket. Dessa pengar har alltid kommit. För två år sedan när jag lämnade sekten förlorade jag 250 000. Det intressanta är att jag precis en månad innan hade lånat 300 000 för att renovera ett badrum i mitt hus. De pengarna fick gå till min skuld pga av att jag lämnade sekten. Det var värt varenad krona i det jag betalade för att gå. Kvar blev 50 000 och det investerade jag i mina barn genom att ge dem den sista gåvan i kärlek och tacksamhet från mina rötter. Ett nytt badrum kan jag ju klara mig utan. En dag före jul kom en av mina söner och sa: mamma vi ordnar nya vitvaror i ditt badrum i sommar. Wow, det hade jag aldrig bett om och mina barn visste inte att jag förlorat pengar, eller att jag lånat för att göra ett nytt badrum. Vi kommunicerar på så många plan i våra relationer bortom orden och vad vi kan förstå. I sommar bygger de ett nytt badrum. Vad mer kan jag begära! Jag är djupt tacksam och tar emot.

Jag funderar inte heller på framtiden när jag går framåt. Jag förändrar det jag behöver förändra NU. Och då har det redan hänt. Jag är så rik, från min själ och i mitt liv och då vet jag vad som är viktig. För mig är det relationer, min familj, jag själv och moder jord utan inbördes ordning. Dessa fyra har jag med mig i alla mina beslut.

FRAM GÅNG är NU

Om vi lär oss att leva från stormens öga är vi i kontakt med det fält som kan öppna mer och mer av vår kärna, den kärna som är vi i vårt ursprung. Själens resa i detta liv är att öppna mer av den kärnan i vårt lärande. Det är därför jag talar om att vi lever flera liv i detta liv, om vi nu vill det. Varje liv tar oss till en ny lärdom. Att leva i stomens öga innebär att vi alltid står stadigt vad som än händer oss. Det betyder inte att vi går till det gudomliga, nej det gudomliga i oss blir öppet och synligt när vi står stadigt i vår jordlighet. Det är det som är bron, den bro som då öppnas för oss. Det betyder att vi inte går någonstans, vi stannar i kroppen som den människa vi är. Vår källa kommer till oss, vi går inte till den. Det är livets skönhet. Så når vi framgång i nuet. Vi kan säga att vi blir ett med oss själva. Sökandet är över.

.

Nu till dig

Det var mycket om mig och jag använder mig själv som ett exempel på vad jag menar med FRAM GÅNG. Är du en vandrare som är beredd att riskera för att ta nya steg på stig? Är du berdd att agera från den sanning som då kommer att komma till dig, när det är aldrig som du tror? Många gånger så kommer sanningen i form att det själsliga rum som du behöver öppna för andra. Gör du det och bjuder in mig, så kommer jag med det jag kan bidra med. Andra gånger kommer sanningen genom att du ska ta risken och agera från det mörker som ingen vill se. Då kanske ingen stödjer dig. Bjuder du då in mig för att ta de steg som behövs, då kommer och jag vet vad detta handlar om. Du är ensam, men ändå inte ensam. I båda dessa fall kommer jag och också andra, men aldrig som du tror. Ibland är vi med dig även om vi inte är fysiskt närvarande.

Tid är nu

Det finns bara en tid, och det är nu. Om vi klarar av att leva där utan att gå till historien och in i framtiden så öppnas helt andra dörrar i oss. När vi har erfarenhet av att öppna för nuet då tiden stannar, öppnar vi för evigheten. Det är en plats bortom tid och rum. Där finns sanningen och det vi kan kalla framgång!

Det är inte många, men fler och fler i den tid vi lever nu växer till jordlighet för att kunna öppna det okända fältet. Då föds vi på nytt! Det ska inte vara lätt att komma till ”rätt” personen, men det ska vara lätt att gå. När vi öppnar för evigheten öppnar vi för vår källa, vår kärna. Då kan vi också se vår livsstruktur. Det finns bara en tid, och det är nu. Om vi klara av att leva där utan att gå till historien och in i framtiden så öppnas helt andra dörrar i oss. Det är en plats bortom tid och rum.

Idag talar vi också mer om den platsen inom den nya vetenskapen ”kvantfysiken”. Där kallas detta kvantfältet. Denna nya vetenskap ligger så nära gammal visdom som ursprungsbefolkningen fortfarande har kvar, men som vi framförallt i västvärlden har förlorat. Livet öppnas ur kvantfältet, metanoia eller evigheten, vad vi ny kallar det. Vi behöver stöd att komma dit. Meditation är då en väg, dans och andning en annan och det som vi gör i Space in between en tredje väg: vi öppnar för fältet genom kroppens rörelser som öppnar och sluter en cirkel. Då visar sig det vi sitter fast i, tar oss till transformation och öppnar något nytt. När det är avgörande för vårt liv så sker det i slowmotion. Detta är inget vi styr. Det finns många fler vägar till detta fält som nu öppnas i denna tid, i mellanrummet mellan två paradigm. Nu kan vi också mäta hjärnans och härtats aktivitet och öppenhet för det som vill visa sig från det okända, om vi är beredda att gå dit och förändra det vi vill förändra.

Space in between

När vi arbetar med Space in between expanderar vi mellanrummet så att vi kan öppna för det okända. I början ser vi hur vi faijats mot livet. Transformation öppnar sig och förändrar vår framtid, om vi väljer att leva den. Allt vi hämtar från det okända behöver levas i varje stund. Min personliga resa har tagit mig till öppningen som jag kallar livsstruktur, den hittar du genom konceptet Space in between. Den talar om vad ditt bidrag är och vilka grupper som du behöver vara i. Det innebär en personlig relation med mig under den tid du behöver och på det sätt du behöver. Detta handlar inte om terapi eller personlig utveckling. Det är att se varför du är här! Då kan vi också se vår livsstruktur i detta liv, från själens resa, Allt får en mening! Vandraren i oss har kommit hem.

Hur öppning till det okända blir påverkas av vem som är där för oss, den personens resa är öppningen. Personens visdom är öppningen inbäddad i den metod som han eller hon har skapat. DEt gäller oavsett om det är en vetenskapsman, en shaman eller en vanlig människa med mycket visdom. Det är därför det är viktigt vilken personlig relation som kan öppna fältet för just oss. Det är bara den som gjort ”resan” som kan öppna. Den resan är alltid ett smärtsamt uppvaknade. Den person behöver aktivt vara närvarande för att vi ska hitta vår öppning. Varje människas öppning är unik och drar till sig dem som ska gå i lära hos den människan för att i sin tur öppna sin öppning. När den personen öppnat sin öppning är relationen färdig. När vi öppnar för evigheten öppnar vi för vår källa och kan aldrog mer vara med andras källor.

ÄR DU REDO – LIVET VÄNTAR PÅ DIG – VÄLKOMMEN

Tillbaka till:Space in between > Framgång kommer från mellanrummet