Bli din egen mästare

När vi valt sanningen väg kan ingen stödja oss längre. Vi lever den sanningen i varje steg, även om vi riskerar allt. Sanningen verkar genom oss. Då är vi vår egen mästare och har inga andra val än att tjäna livet. Inte genom att offra oss utan genom vår kraft och visdom. Då servar också livet oss med det vi behöver. Livet väntar på att människor ska våga öppna visioner som är hissnade.

Tillbaka till:Space in between