Jag hjälper dig
hitta mod
att välja space!

Marie Fridolf

Förändringsagent
Läromästare

En kvinna med mycket visdom

Fd. Psykosyntes- och traumaterapeut, utbildare, handledare, processledare, konsult, forskare och chef

Jag hjälper dig hitta mod
att välja space!

Marie Fridolf

Förändringsagent
Läromästare

En kvinna med mycket visdom

Fd. Psykosyntes- och traumaterapeut, utbildare, handledare, processledare, konsult, forskare och chef

Vill du lära dig om att leda utifrån konceptet
Space in between i ett systemiskt ledarskapande ?

Den nya tidens ledarskap handlar om att leda för att expandera och öka sin medvetenhet. Det innebär också att var och en behöver bli sin egen auktoritet och leda sig själva. Leder du andra behöver du bli en av dem.

Vi behöver också gå direkt till kärnan av vad allt handlar om. Expansionen finner vi i mellanrummet (in the space in between). Där kan vi inte prestera fram en förändring, men vi kan lära oss att öka vårt medvetande och öppna för det som är okänt. När vi går direkt till kärnan av det vi vill förändra sparar vi dessutom tid och energi. Då kan vi öppna för det som väntar på att bli levt. Vår inre läromästare visar oss vägen till det vi ska bidra med till livet, samhället och världen.

Grupper vi verkar inom är avgörande i denna process. Den nya tidens ledarskap expanderar, inkluderar och öppnar för samskapande . Alla har något att bidra med.

Tid är nu att samskapa mellan läromästare. I konceptet systemisk ledarcoach samlas vi för att öppna de koncept som världen behöver just nu. De kommer från vår angelägenhet i den livsstruktur som är redo att öppna sig. Som systemiska ledarcoacher stödjer vi och ger varandra kraft och verkar för att andra ska möta sina inre läromästare. Utvecklingsprogrammet till systemisk ledarcoach öppnar ett systemiskt ledarskapande.  

Din livsstruktur

Alla människor har en livsstruktur som finns där från början. Det är vi i vårt ursprung, vår kärna (core self). I den kärnan vilar vårt syfte som vi en gång bestämde oss för, lika gammalt som vår själs resa. Från den platsen är vi alltid i kontakt med det som är större än oss. När vår personlighet och vår själ blir ett med kärnan är vi en enhet med oss själva och allt. Dessa magiska ögonblick tillhör livets vackraste mysterium. Alla andra är bara en spegel av oss.Vårt ursprung har samma värde och är inte särskilt unikt på något sätt. Vi har bara olika uppdrag och syftet. 

Dina affärer

Alla människor har saker att göra klart i i detta liv för att kunna närma sig sin kärna och livsstruktur. Det sitter fast i våra överlevnadsstrategier. Det är våra affärer i detta liv! Ur den resan växer vår visdom, när vi tagit oss igenom. Varje genombrott öppnar för ett koncept, från vilket vi kan bidra till världen och det kollektiva medvetandets expansion. Varje individ har unika koncept skapade från dess historia. Vi kan aldrig gå tillbaka till historien, men väl öppna för det som vill hela sig här och nu. Det ger livet mening, och på detta sätt kan vi tillsammans öppna för mänsklighetens nya steg in i det nya paradigmet. Dessa koncept tar oss närmare vårt livsstruktur, vårt syfte och vår livsuppgift. 

Din grupp

Grupper kommer och går på vår resa, Ingenting är beständigt! När vi vågar lämna en grupp som har gjort sitt, öppnas nya grupper som blir nya följeslagare. En grupp har en själ som är där före gruppens medlemmar, med ett syfte att ta oss till nästa genombrott. Det finns bara en grupp som är beständiga; vår ursprungsfamilj och den familj vi bildar med en partner. Vi kan inte heller ändra vårt ursprungsland!  

Väljer vi att se grupper på detta sätt kan vi aldrig befinna oss i för många samtidigt. Den väg vi nu väljer är allt smalare!

Välkommen du

Välkommen du som vill förändra liv! Välkommen du som vill utveckla din inre kraft och visdom! Välkommen du som vill öppna för vad du kan bidra med till livet och samhället! Välkommen du som vill lära dig att stödja grupper så att de kan skynda på processen till gemenskap och därmed större expansion! Välkommen du som vill lära dig att stödja andra att närma sig sin livstruktur och det som de kan bidra med till livet och samhället!

Denna hemsida har också ett lärande och inspirerande syfte