Vägen går hem via kärlek till ren tacksamhet!Varmt välkommen

Ingrid Marie Fridolf

Shaman - en kvinna med mycket visdom

För henne är det en lång väg hem! Att ta sig igen för att öppna sina shamanska gåvor från många tidigare inkarnationer sker alltjämt i mötet med sitt ursprung.

Vägen hem går via kärlek till tacksamhet!
Välkommen

Ingrid Marie Fridolf

Shaman - en kvinna med mycket visdom

För henne är det en lång väg hem! Att ta sig igen för att öppna sina shamanska gåvor från många tidigare inkarnationer sker alltjämt i mötet med sitt ursprung.

När kärleken expanderar kan vi öppna dörren till att allt är som det ska. Då har vi börjat vår vandring på tacksamhetens väg.

Hjärtats väg tar oss först till vårt jordliga jag för att kunna växa ned på jorden. Vårt jobb är att ta hand om alla våra sårade inre barn så att de kan få växa upp. Dessa sårade barn är skickliga i sin förmåga att putta bort livet. Älska dem både i sin grymhet och godhet! Då kan vi också älska alla andra i sin grymhet och godhet, en förutsättning för att kunna skapa liv. Allt är precis som det ska, har alltid varit som det ska och kommer alltid att vara som det ska! Med den insikten kan vi till slut inkarnera på denna jord för att fortsätta resan hem till allt mer av vårt ursprung. Med henne vårt ursprung, vårt andliga jag är vi ett med allt ursprung på denna jord. Vi kan kalla henne det gyllene barnet då hon är moder jords och universums barn. I det är vi inget barn, men väl barnlika i vårt sätt att leva. Vi upptäcker, experimenterar och är förundrade i allt vi möter. Frågan blir: Vad ska jag nu lära mig i detta? Det är tacksamheten väg, den väg som är så mycket större än kärlek. Då är vi tacksamma för att som sker och allt vi möter oavsett vad det är. Den grymmaste kärlekslösa situation kan förlösa det vackraste i vårt liv. Då är vi också tacksamma för alla steg vi och andra tar. Vi är alla på samma resa och i det kan vi inte döma eller värdera på något sätt vad andra gör. Det är nu vi kan börja se att allt har en mening, så också det svåraste i vårt liv. Allt är en gåva och ur det växer vi ur den vi är i vårt ursprung som oändlig, obegränsad och evig varelse. I det bidrar vi varje dag till alla och alla bidrar till oss. 

Välkommen du

Välkommen du som vill förändra liv! Välkommen du som vill utveckla din inre kraft och visdom!

Är du beredd att överlämna dig till det som ska ske, för att du ska kunna ta dig till källan av allt liv?

Där möts vi i liv efter liv till den dag ursprunget är där för oss och hela mänskligheten. Då är livet bara ögonblick som vi kan samla i vår gyllene korg till den dag det gyllene barnet är där, hon som stiger fram ur vår gyllene kärna. Hon som är lika gammalt som vår själs resa.