Jag hjälper dig
hitta mod
att välja space!

Marie Fridolf

Förändringsagent
Utbildare och lärare
Konsult och handledare
Tidigare chef, forskare & Terapeut
En kvinna med mycket visdom

Jag hjälper dig hitta mod
att välja space!

Marie Fridolf

Förändringsagent
Utbildare och lärare
Konsult och handledare
Tidigare chef, forskare & terapeut
En kvinna med mycket visdom

Webbkurs Co-creation in life

Vill du lära dig hur du kan samskapa med livet för att expandera till en större helhet. Då är denna webbkurs något för dig. Den kan ta dig till en känsla av vad vad transformation egentligen innebär.

Fyll i dina uppgifter i formuläret så får webbkursen Co-creation in life till en kostnad av 625 kronor inkl. moms. 

Vill du lära dig att leda utifrån konceptet
Space in between?

Den nya tidens ledarskap handlar om att leda för att expandera och öka sin medvetenhet. Det innebär också att var och en behöver bli sin egen auktoritet och leda sig själva. Leder du andra behöver du bli en av dem.

Vi behöver också gå direkt till kärnan av vad allt handlar om. Expansionen finner vi i mellanrummet (in the space in between). Där kan vi inte prestera fram en förändring, men vi kan lära oss att öka vårt medvetande och öppna för det som är okänt. När vi går direkt till kärnan av det vi vill förändra sparar vi dessutom tid och energi. Då kan vi öppna för det som väntar på att bli levt. Vår inre ledare visar oss vägen till det vi ska bidra med till livet, samhället och världen.

Grupper vi verkar inom är avgörande i denna process. Den nya tidens ledarskap expanderar, inkluderar och öppnar för samarbete. Alla har något att bidra med.

Din livsstruktur

Alla människor har en livsstruktur som finns där från början.

Varje människa som kommer närmare sin livsstruktur verkar också på en kollektiv nivå, och en liten förändring kan få stor effekt på lång sikt. 

Dina affärer

Dina affärer är dem som ger dig mening och passion och dem där du kan bidra till livet.

Det är inte alltid tydligt och behöver inte alls vara stort, men det är viktigt. Samarbetet, istället för konkurrens, är vägen in i det nya paradigmet.

Din grupp

Gruppen som din följeslagare.

Grupper har alltid ett strukturellt fokus. Vi kan lära oss hur de fungerar och hur de kan hålla och utveckla samhällen, nätverk, familjer och enskilda människor.

Välkommen du

Välkommen du som vill ge dig själv, din profession och/eller ditt företag mer space! Välkommen du som vill förändra liv! Välkommen du som vill utveckla din inre kraft och visdom! Välkommen du som vill öppna för vad du kan bidra med till livet och samhället! Välkommen du som vill lära dig att stödja grupper så att de kan skynda på processen till gemenskap och därmed större expansion! Välkommen du som vill lära dig att stödja andra att närma sig sin livstruktur och det som de kan bidra med till livet och samhället!