Vi ler ser och öppnar för sanningen

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Gratulerar dig att du står kvar! Den förra lektionen tog oss till en plats som många människor har svårt att ta in. Så hade också jag en gång, tills jag började förstå att det är bara jag som kan lösa upp den materia jag har bundit inne i mig kopplat till det som hänt mig […]

Tillbaka till:Space in between > Sanningen är det enda som bär