Vi ler ser och öppnar för sanningen

Gratulerar dig att du står kvar! Den förra lektionen tog oss till en plats som många människor har svårt att ta in. Så hade också jag en gång, tills jag började förstå att det är bara jag som kan lösa upp den materia jag har bundit inne i mig kopplat till det som hänt mig i livet. Att lösa upp detta i grunden kan bara ske med energi och bortom min kontroll, men med min totala fokusering. Därför hjälper livet oss att ta oss till platser där den verkliga sanningen uppenbarar sig. Det är också då vi inser att det inte är en slump vad vi möter i livet och att det aldrig är som vi tror. Väljer vi den vägen så öppnar vi för nålsögats sanning, den sanning som tar oss till livets existens. När vi öppnar den sanningen är vi totalt fokuserade hela tiden i allt vi gör. Hela livet handlar då om att gång på gång samla all vår energi för att skapa en spjutspets för att ta oss igenom ett nålsöga. Det är så vi förenar manligt och kvinnligt i det nya paradigmet. Vill du veta hur du tar dig dit! Alla har den möjligheten om vi är beredda att inte kompromissa den sanning som uppenbarar sig för oss, vår sanning eller den sanning som vi möter på en kollektiv nivå. Vi behöver då också lära oss att allt kommer i en ordning och vi kan bara fokusera vår energi för en sak i taget. Så är det för mig nu med denna webbkurs. Jag är totalt fokuserad och öppen för vad som ska visa sig och det bli aldrig som jag tror. Det är livets storhet! Jag har också fått till mig två cirklar som kommer efter denna webbkurs, men dessa kan jag överhuvudtaget inte gå in i förrän denna webbkurs är klar. Det skulle sabortera den energifokusering jag är i just nu. Allt hänger ihop, och vi har alla chans att påverka livet med vår energi om vi vågar överlämna oss till det okända och lita på att allt kommer som det ska. Det är nu vi kan le och se, och öppna nya sanningar i våra liv och på en kollektiv nivå. När storheten öppnas, öppnas våra hjärtan. Den är inte stort och den är inte liten, den bara är.

Vi har alla ett val

Nu till marknaden igen. Har du märkt något? Ser du vad en marknad egentligen är? Ockå en social interaktion bortom köpande och säljande! En arena för att människor ska mötas utan att behöva varken köpa eller sälja. En rörelse där var och en är sin egen aukoritet. Om vi lurar någon kommer det alltid tillbaka till oss. När vi gläds åt någon och kanske till och med ger kommer det tillbaka till oss, men inte i den form som vi tror. Ju mer fokuserad vi är på vår uppgift, inte vår egen vinning, desto mer kan hela marknaden ta sig till nästa nivå. En marknad är bara ett annat sätt att beskriva en gemenskap. Tyvärr har vi människor förstört denna plats/ arena genom den marknad som idag existerar där konkurrens, jämförelse, konsumtion, makt etc. Något nytt är samtidigt på väg. Det är därför alla pratar om communities! Förr gick människor till marknaden också för att ha kul och umgås. De hade alla unika saker att erbjuda och det fanns respekt. En kunde odla de vackraste äpplen, en annan hade de vackraste hästarna osv. Att sälja och köpa var också en del i den marknaden, men inte det primära syftet. Då fanns det också embryon till konkurrens och det var den vägen vi senare valde. Nu har vi igen möjligheten att välja en annan väg.

Nu kanske du kan öppna för den helhet du mötte på marknaden. Kanske var det något annat än vad jag såg. För mig är marknaden, community, rörelser, arenor etc bara ett annat sätt att beskriva en grupp. En grupp har alltid en själ som är här för att ta oss igenom nålsögat. All gemenskap, så också ett samhälle har en själ. Det är vi människor som skapar andra agendor från våra överlevandsmönster. För mig har gruppen en enorm kraft att öppna energi till ny materia, att öppna deltagarnas livsstrukturer till en nya personligheter. Det har alltid och kommer alltid att vara individer som förändrar kollektiv, inte tvärt om. I den förändringen har vi alla en del. Det är därför jag nu i första hand valt att arbeta med grupper. I varje grupp så hamnar vi alltid först i överlevnadsmönster och i 99 procent av fallen handlar detta om syndabocks- och orakelkomplexets mönster, åtminstone i de gruppen jag möter. Varje gång öppnas efter ett tag gruppens själen, från det sätt jag jobbar idag.

Jag tillhör en marknad just nu, jag vet inte vem och till vad jag ger, men djupt inne i mig vet jag att det jag ger på något sätt kommer tillbaka. Hur, får livet utvisa. En gång gav jag för att andra skulle tjäna pengar på det, så gör jag ej mer. Inne i mig ger jag på ett helt annat sätt och då blir det annorlunda därute. Jag vet också att de människor som tar för egen vinning skull, utan att i sin tur ge, får sen ta emot livet på samma sätt. Livet handlar om andra saker än det vi ofta benämner som framgång (mer om detta i nästa modul). För mig handlar inte livet om pengar och att sälja och köpa. Det handlar om att jag en dag ska kunna dö och veta att jag gjort allt jag kunna för att bidra med min del till livets förändring. Det gör jag genom min egen förändring och att stödja andra till den förändring som gynnar moder jord och livet. Jag ”säger” också sanningen när så behövs och står då stadigt i det nälsögat. Säkert kan jag göra mer, men saker kommer i den ordning som de ska. Jag har kommittat mig för att leva sanning med stort S, från nålsögat varje dag.

Liv och död till ny födelse

Minns du de tre personerna som kommer ridande: den ena på en åsna, den andra på en häst och den tredje på en kossa. Vill du möta dem? Det är mycket som vi inte förstår som vårt hjärta förstår och ler till i livet. Öppna nu ditt hjärta för dessa tre. Hur ser de ut de som sitter på djuren, vilket kön har de, hur relaterar de till sitt djur? Hur ser djuren ut och hur relaterar de till sina personer som sitter på dem? Vad betyder dessa djur och personer för dig just nu? Skulle du kunna tänka dig att ha dem med dig en stund i ditt liv för att se vad de vill säga dig och hur de förändras? Ditt val. För mig företräder den ene självkärlek, den andra jordlighet och den tredje kraft. Vem som gör vad och hur de ser ut behåller jag för mig själv. Dessa tre: självkärlek, jordlighet och kraft är vår spjutspets till moderjord. Det är så vi föds om och om igen, i nya lager i dessa tre.

Nålsögats sanning handlar om liv och död, ständigt påväg till en ny födelse. Denna triangel kallar jag transformation. Den har tre dörrar; dödens, befruktningens och födelsens dörr. När vi vågat gå igen alla dessa tre dörrar så föds vi på nytt, i betydelsen till en ny personlighet till vår livsstruktur. Först måste något dö i oss och vi behöver öppna för det nya livet som kommer från det okända.

Nu är sanninen öppen så långt som jag idag fått till mig. Självkärlek, jordlighet och kraft tar oss igenom nålsögats sanning till vår livsstruktur. Vi skulle kunna säga att den, vår livsstrukturen, också tillhör moder jord. Vi kan uttrycka det som att det är en gåva till jorden, till moder jord, när vi växer in i vår livsstruktur, Kraften öppnas i sin rena form genom födelsen, om och om igen. Den kraft och visdom som vi öppnar för när vi tar oss ur syndabockskomplexet öppnar för självkärlek. När vi föds igen öppnar vi den kraft som moder jord behöver. Den kraft som får oss att våga stå i sanningen, vad som än händer. Jag brukar kalla den kraften: ”klippan”. Förutsättningen för den kraften är vår jordlighet och att vi har tagit oss ur orakelkomplexet.

Mitt hjärtas själv

Det finns en plats i oss som aldrig förändras, den bara är bakom varje ny födelse. Vi kallar den vårt tempel, vårt högre jag. Jag kallar det mitt hjärtas själv. Hjärtat är själens boning, från vilken själen sprider sig ut i hela kroppen. Själen är vägen till mitt hjärtas själv. För mig är själen den som tar mig till mitt ursprung och som öppnar för den livsstruktur jag har i detta liv. Det kan vara många födelseprocesser vi behöver gå igenom för att komma dit. Vi kan också ha många syften i detta liv. Troligen kommer vi inte till fullo till vår livsstruktur förrän vi dör den fysiska döden. Vad vet jag! En sak vet jag dock att om vi sätter upp mål eller presterar, så förlorar vi allt. Kanske är någons väg i detta liv att inte nå min livsstruktur! Vi vet så lite! Det enda vi kan göra är att leva i nuet och sluta att värdera andra människor och händelser. Så spännade, eller hur! Vi vet inte vad vi ska möta. Livet är ett stort äventyr! När vi ser livet så är vi redo att öppna för att stödja andra på den vägen, med all vår visdom som bara kan växa ur egen erfarenhet.

Välkommen att leva ditt liv från nålsögat och att fokusera din energi i en spjutspets för att komma igenom till mer av din livsstruktur. När du kommer igenom överlämna du dig till det som komma skall… eller ska jag säga det som väntar som aldrig är som du tror. Denna väg är att följa livets väg och själen väg. Själv kommer jag aldrig överge livet och min själ igen. Så många gånger jag missat den ordning som ska visa sig för att jag kan kunna fokusera min energi. När jag inte haft förmågan att vänta har jag övergett min själ. När jag väntat och sedan fokuserat energin från ”rätt” ordning, även om det varit svårt, har jag till slut kommit igenom. Hela min materia har då förändrats. Från energin har en ny personlighet skapats och den har då ändrat hela min verklighet inne i mig och där ute. Denna webbkurs började jag med i september och har nu tagit mig igenom de tre dörrarna igen. Kursen värkte fram i alla dess delar, Nu tror du kanske att jag bara menar innehållet i kursen, nej också strukturen och de hjälpmedel jag haft. Allt var jag tvungen att göra för att komma igenom. Det mest frustrerande var nog tekniken, där har jag gjort stora framsteg i min personlighet. En pusselbit väntar som kommer att ta skönheten till en annan nivå och jag vet i mig till vad och med vem, men inte hur. Jag väntar på min själ.

Hjärtats språk och sanningen

När hjärtat ler så vet vi när vårt uppdrag är att göra något. När vi lärt oss att se från insidan, från vårt hjärta, är allt möjligt. Då kan vi inte ljuga för oss själva längre. Vi vet då när vi behöver agera, även om vi inte vill. Hjärtat har ett helt annat språk och sätt att kommunicera. Hon talat i gåtor, i symboler, i bilder, i kroppsensationer samt i beteenden och ord vi gör och säger utan att förstå. Ofta säger vi då: men vad gjorde och sa jag nu!. Vi ser och vi ler, och öppnar för sanningen.

En av de svåraste sanningarna vi har att möta just är vår relation till moder jord och den relationen är samma relation som vi har till vår biologiska moder. Hon som gav oss livet och som vi så omedvetet straffar för den smärta vi fått, särkilt den smärta vi fick vid förlossningen. Denna förändring till vär moder kommer också inifrån och då förändras allt därute, också till moder jord. I dagens trend tror vi att vi kan prestera fram förändringen där ute genom att t.ex. öva tacksamhet. Det är inget vi kan öva, det kommer ur överlämnadet, ofta ur djup smärta. Åtminstone är det så jag ser på livet.

Övning

Dags att möta denna moduls sista övning. Föreställ dig att du imorgon ska välja att följa det som kommer i din väg mot nålsögats sanning. Börja att inne i dig samla in all energi som du har lagt hos andra människor och andra händelser. Ge också tillbaka det som du tagit av andra. Föreställa dig att andras energin bara lämnar dig och att din som du hämtar hem bara fyller de hål som då skapas. Hur känner du dig? Var sedan medveten i varje steg du tar den kommande veckan och se vad livet vill visa dig. Se om du kan låta bli att värdera vad du ser. Kanske måste du då gå långsammare. Samla tecken, blickar, ord, händelser i en korg (visuellt eller också bildligt genom symboler). Vänta, vänta. vänta…en dag vet du att du samlat färdigt och kanske kommer då det större perspektivet av vad du har i korgen. Det är den struktur av energi som du behöver fokusera i en spjutspets för att ta dig igenom nålsögat. Lycka till!

Tillbaka till:Space in between > Sanningen är det enda som bär