Intervjuer med Marie Fridolf

Du måste först avsluta Nu börjar det innan du får tillgång till denna lektion

Genom dessa filmer vill jag lyfta fram det viktigaste för i mig och konceptets utveckling från ”fältet”, där vi inte kan kontrollera vad som sker. Det som vill öppna sig gör så under trygga former i en grupp. I mellanrummet kan vi hålla gruppen själ som kan öppna för det som väntar på att bli levt, just hos de personer som är med i gruppen. Senare, om deltagarna väljer att stanna, kommer de att få vara med om att cirkel på cirkel tar dem hem till sin livsstruktur och en ”ny” personlighet. Allt arbete vi gör verkar också på en kollektiv nivå. Detta är min resa, och en resa för många med mig! Jag är djupt tacksam till att livet öppnat denna gåva så vi kan direkt gå till kärnan och börja samla guldkornen som senare kan bidra till livet.

Tillbaka till:Space in between > Introduktion