Framgång öppnas från ditt syfte

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Framgång har en mycket tydlig betydelse: FRAM GÅNG. Vi går framåt och inte bakåt, så enkelt men så svårt eftersom vi är blinda i vår överlevnadsstruktur. Det innebär inte att vi ska leva i framtiden, utan i nuet. Det är där vi skapar vår framtid och vår framgång. Det är där vårt syfte blir synligt. […]

Tillbaka till:Space in between > Framgång kommer från mellanrummet