Framgång öppnas från ditt syfte

Framgång har en mycket tydlig betydelse: FRAM GÅNG. Vi går framåt och inte bakåt, så enkelt men så svårt eftersom vi är blinda i vår överlevnadsstruktur. Det innebär inte att vi ska leva i framtiden, utan i nuet. Det är där vi skapar vår framtid och vår framgång. Det är där vårt syfte blir synligt. När vi är i nuet finns inga tankar, inga känslor, allt bara är. I det djupaste nuet blir vi ingenting, men vi behöver vara någon för att kunna bli ingen. Det betyder att vi för en stund lämnar den identitet som vi har skapat för att något nytt ska kunna växa från ingenting. Det är i det ögonblicket våra hjärtan öppnas. Historien är inte där och inte framtiden, allt vi gör i det ögonblicket skapar vår framtid. Det är nu nya tankar, känslor och beteenden kan öppnas inne i oss och sedan i livet, om vi vågar att överlämna oss till det som sker. Det som sker därute är en spegel av vad som sker därinne. Det är en konst att lämna sina föreställningar, och att det aldrig är som vi tror. Vi skapar det vi vill se i denna spegel! Det största äventyret i livet är att medvetet gå igenom ett sammanbrott och göra det till ett genombrott. Vi har då inga garantier i denna förvandling. Ingen har blivit hel utan att gå igenom sitt inre sammanbrott för att hitta ljuset. När vi tänt ljuset så går vi bara utan att fundera så mycket. Vi strävar inte längre. Att sträva och ha begär leder oss ingenstans. Om vi anstränger oss att inte anstränga oss, anstränger vi oss fortfarande. När inga önskningar finns då är vi hemma och kommer att lära oss inifrån att gå på ett helt annat sätt. Välkommen!

Vad är då vårt syfte?

Det finns många olika filosofier om vad ett syfte är i livet. Enklast är nog att vårt syfte är vad vi är här för i detta liv. Många tror att vi är här för en uppgift/ett uppdrag. För mig är syften vad vi har att lära oss i detta liv. Detta är sedan vår visdom som öppnar vår angelägenhet i detta liv. Dit kommer vi bara när vi omvandlar det vi möter till liv. Alla människor har trauman och om vi tar oss ur dem och transformerar dess konsekvenser till ny lärdom öppnas liv.

Till dig som inte har detta synsätt utan ser på vårt syfte som vårt uppdrag utan att behöva gå igenom en smärtsam transformation vill jag säga att jag respekterar ditt synsätt. Till dig som tror att vi inte har ett syfte i detta liv vill jag också säga att jag respekterar ditt synsätt. Mycket är tro! Det jag beskriver här och i följande lektioner handlar om min egen erfarenhet och den sitter i varenda cell i min kropp. Jag kan se att jag tagit mig igen det som ”kastades i min väg”, tills idag. Jag trodde då utifrån, men det var inne i mig jag ”kastade det” i min väg. Idag vet jag att det var min själ som arbetade stenhårt för att jag skulle komma igenom. Jag lyckades lösa de koder jag skulle i livet. Detta är ett uttryck jag använder från en bild jag fick som 25-åring. Idag vet jag också att den bilden kom från min själ. Den fick mig hela tiden att gå vidare, aldrig ge upp den jag är i den livsstruktur jag behöver erövra igen. Den livsstrukturen är min gåva, och jag behövde gömma den tidigt i livet. Omedvetet visste jag att jag skulle klara det! Jag har successivt öppnat den tillit som var där från börja. Den resan jag beskriver här är inte på något sätt färdig, men jag behöver inte lösa koder längre. Det går snabbare att hitta tillbaka till min väg.

Din auktoritet visar vägen

Alla människor föds med en livsstruktur som vill öppna sig när vi är vuxna. Den livsstruktur innehåller vår angelägenhet till livet. Det vi ska bidra med på ett djupare plan. Det innebär att syftet är något vi ska ge. Det är därför vi får i samma ögonblick som vi ger. Detta är ett helt annat sätt att se givandet. Balansen infinner sig i samma ögonblick som vi ger. Då har vi inget att få från det vi givit, det har vi redan fått. Kärleken håller allt! Tänk om vi kunde lita på att allt vi kämpat för hela livet, just är vår livsstruktur! Tänk om vi kunde lita på att tillit alltid har funnits där, även om vi tvivlat! Tänk om vi kunde lita på att överlämna oss till oss själv och livet. Så en dag så ser vi helt klart.

Vi kan hitta embryon från vårt syfte i vår egen auktoritet när du växte upp? Fann du en plats där ingen kunde nå dig? En plats där du fick vara med dig? Kanske satt du på ditt rum och läste, kanske spelade du musik, kanske drömde du, kanske var du ute i naturen eller med djuren. Ibland skapade vi platser som inte var bra för oss där vi var vår egen auktoritet, men vi var i alla fall vår egen auktoritet. Ja, något finns i dig. Var är du din egen auktoritet idag, i vilka situationer och med vem! Vad är skillnaden idag och historiskt? Har du en känsla av vad du står inför i ditt liv just nu?

Syftena kan vara flera

Vi människor har flera syften, när vi tagit oss igenom ett av dem så kommer ett nytt. Hur vet vi när det är vårt syfte? När vi tar oss igenom en bit av överlevnadsstruktur (blåkopian) och ändrar vår personlighet får vi vårt syfte. Det består både av det vi ska lära oss i detta liv samtidigt som det också är det vi ska ge. När vi gör det når vi framgång. Denna framgång är vår angeläghet till livet, vår business.

Den jag är idag hade jag inte en aning om, att det är jag, när jag på allvar tog tag i mitt liv för 20 år sedan. Det har varit en tid av ständigt arbete, tills stora delar av överlevnadsmönstret krackerat. Då var kampen slut. Det viktigaste föregående år (2019) var att lämna mitt arbete som terapeut. Nu är det inte så att jag lämnat psykosyntesen, denna framåtsyftande psykologi, som också kallas själens psykologi. Jag har lämnat den arena dit människor kommer för att prata och jobba med sin historia. Inte heller har jag lämnat somatic experiencing och psykotrauma, systemiska konstellationer eller reconstructive som filosofi. Det kommer alltid finnas med mig även om jag inte jobbar med detta längre som terapeut. Jag har idag också med mig demokrati, ledarskap, samverkan, kaos och systemteorins filosofi på ett mycket tydligare sätt. Det viktiga nu är det omedvetna som hela tiden poppar upp för att transformeras när det behövs. Inte allt utan det som har fastnat i min kropp. Först efteråt förstår jag att jag transformerat något, men jag kan inte säga hur det gått till. Det gör att jag tar ytterligare ett steg mot FRAM GÅNG och är öppen för det som ska komma från det som väntar. Det är också andra saker som ”poppar upp” som väntar på att bli levt av mig, men också av andra. Jag blir använd i det jag inte heller alltid förstår. Vårt syfte kan aldrig komma inom någon annan människas teori och fält. Vårt syfte kommer ur vår frihet, inre frid och tacksamhet. Då är vi är värderingsfria.

Syfterna är aldrig det vi tror och ofta det vi inte vill

Vi kan inte tala med andra människor om våra syften förrän efteråt, de är i vårt hjärta i dialog med oss själva. Långt senare när det syfter tillhör livet kan vi berätta. Då är det vår visdom. Vi tror ofta när vi ser andra människor som är framgångsrika att de funnit sitt syfte. De syns och verkar ha varit framgångsrika, inte så sällan tjänar de också massor av pengar och har flyt i sitt liv. Är detta en illusion, ja så ser jag det? Jag var en av dem som andra såg som framgångsrik och jag gjorde karriär, inte uppåt men på tvären. Jag var känd i den värld jag verkade, men det var inte mitt syfte.

Vårt syfte är för oss och moder jord, och för oss ofta skrämmande. Det är lätt att se Nelson Madela, Mahatma Ganhdi och Marin Luther King och deras syfte. Det är också lätt att säga: men ett sådant syfte har inte jag. Jo, skulle jag säga alla har vi ett sådant syfte men det kanske inte är så stort. Det har bara samma energi. Det handlar om att våga riskera något. Kanske är det inte många som vågar möta detta sitt syfte, men alla kan det. Det öppnas när vi ser vad vi ska lära oss i detta liv! Vi kan alla när vi väljer att öppna för vår kraft, den kraft som var där från början. Det är den kraften som tillhör livet.

De syften vi talar om tillhör livet

Vi har med oss vårt syfte in i detta liv och vi är här just nu i denna tid för att göra det som jorden behöver. Det är det som är framgång. Du som känner att detta är en väg som är din och att du vill komma djupare in i ditt syfte – Space in between öppnar i sitt fält din möjlighet att möta din väg. Space in between expanderar mellan mellan alla olika delat i ett system så att de kan bli hela och dår öppnad möjligheten för de delarna att komma samman och bli ett. Detta är ett sätta att se de olika delarna som bilden nedan.

Vi kan se på livet ur olika perspektiv eller dimensioner. Att se att det alltid finns andra perspektiv är alltid vårt eget val. Kanske, en dag kan vi leva i alla dessa tre dimensioner; Metanoia, Paranoia och Ortonoia samtidigt. Det betyder att vi ständigt förändras från stormens öga, när du gör det transformerar du dina sår. De är där vi ändrar vårt sinne. Paranoia = sinnet har tvivel på vad som är normalt och icke normalt, och kanske upptäcker att ingenting är normalt. Då har vi tagit oss från det som är normalt. Ortonoia = det som räknas som normalt, inga stora förändringar. Vi löser problem som vi brukar göra. Metanoia = total förändring och transformation; ser allting på ett annat sätt. Ändrar perspektiv och lärande från att inte veta.

Ortonoia är vad vi vanligtvis betraktar som ett normalt, hälsosamt sinne. Vi upplever inga större förändringar och när vi förändras gör vi det med kontroll. Från Ortonoia, beskriver vi Paranoia som ett mentalt tillstånd karaktäriserad av villfarelser av åtal, obefogad avundsjuka, eller överdriven själv- betydelse, typiskt utarbetat till ett organiserat system. Från Metanoia kan vi beskriva Paranoia som ett tillstånd där allting är perfekt och där vi inte förstår någonting. Vi kanske tror att vi är mentalt sjuka, men egentligen är vi väldigt friska. Hursomhelst, vissa vågar inte gå igenom denna process av transformation och de blir riktigt sjuka. Detta är varför det behöver ta sin tid, och du behöver hålla dig själv medan du ”krackelerar”, ”smälter”, etc. I denna process går du från att vara någon, till platsen där du inte är någon. Detta betyder att jag vågar slutföra cirklar genom att gå in i Paranoia. Metanoia är ett grekiskt ord och betyder ”ändra ens perspektiv”. Detta är att gå in i en annan dimension och att inte veta någonting. Metanoia handlar om att bli den jag är i mitt ursprung och att stanna i min kropp

Övning

Blunda och föreställ dig att du är på en plats i naturen. Du har lämnat din väg för en stund. Se hur det ser ut där du är. Långt där borta ser du din väg, det som är ditt liv. Vad ser du? Gå tillbaka där du är nu. Djupt inne i dig vet du att du nu har något att lära. Vad väcker det i dig? Är du beredd att låta det som du håller så hårt just nu i livet dö? Vad är det som du behöver släppa taget om inne i dig? Se dess mönster i en större helhet. Samtidigt vet du att om du släpper så kommer något helt nytt öppna sig. Vågar du lita på att så sker? Se dig omkring nu. Vad märker du? Kanske släppte du nu utan att förstå det. Kanske håller du ännu hårdare. Kanske behöver du bara ställa dig upp och gå tillbaka till vägen för att du ska ha släppt. Det viktiga nu är att du inte har några ambitioner eller presterar fram en förändring. Allt bara är. Sakta öppna dina ögon och se vad du ser just nu, se vad du känner just nu, se vad din kropp vill göra just nu. Allt är som det ska. Reflektera nu över hur du just nu står i kontakt med livet.

Tillbaka till:Space in between > Framgång kommer från mellanrummet