Angelägenheten och kollektivet

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Din angelägenhet förändras genom livet Ingenting är förgäves i vår resa till en större helhet. Vi har alla ett lärande i livet från den vi är i vårt ursprung. Även under tider där vi verkar från överlevnadsstrategier kan de ha ett bidrag till livet, men det är bara den som vågar möta sig själva och […]

Tillbaka till:Space in between > Livsstrukturen öppnar för din angelägenhet och din grupp