Nu börjar det

Du måste först avsluta Varmt välkommen innan du får tillgång till denna lektion

I denna webkurs kommer du att få filosofin och teorin med konceptet Space in between. Vi lär oss att se andra former av kontakt, där vi inte heller är ensamma på vår väg. Kan vi respektera andra människors space och våga vara i vårt så öppnas hjärtan. Varje människa är unik i sitt bidrag till livet.

Kursens struktur

Det finns en ordning i det du nu får som har skapats ur livet. Nedan kan du se hela webbkursens struktur. Du kommer att få lektioner allt eftersom du avslutat den föregående lektionen. Varmt välkommen att gå in i denna struktur.

Modul 1 Mellanrummet vår tid största gåva När vi öppnar mellanrummet ser vi att tilliten till livet alltid har varit där. Den tillit som vi fick med oss in i livet. När tilliten bär kan vi expandera mellanrummet. Då börjar vi se allt i livet som föränderliga samskapande organismer och livet som en rörelse som tar oss till inre och yttre växt. Då förstår vi också att trauma har ett syfte.  

Modul 2 Livsstrukturen öppnar för din angelägenhet och din grupp Vår livsstruktur kan öppna liv. Den består av det som är oss givet – våra gåvor och det som vi behöver ta oss igenom. Ibland blir vi förvånade när vi ser att familjen, samhället, de grupper vi verkat i och kollektivet har tagit oss just till den plats vi behöver möta för att ta oss till ett inre paradigmskifte, en ny personlighet.

Modul 3 Sanningen är det enda som bär Sanningen är det enda som bär när vi tagit oss igenom. Den ”kommittar” och vi kan aldrig välja bort den mer. Det går inte att stänga de inre ögonen, när vi väl valt att öppna dem.

Modul 4 Framgång kommer från mellanrummet När framgång är ditt syfte då vet du vad framgång är! Det har inget att göra med pengar, relationer, ägande, koncept, kunskap etc. Då vet vi också att resan är allt och att vi är här för att tjäna. Då får vi så mycket resurser och kraft som vi behöver och ska ha just i det ögonblicket, allt för det vi ska lära oss just då. Då är framgång syftet och det kräver diciplin, fokusering och en målmedvetenhet. Vi vet dock inte vad målet är.

Modul 5 Bli din egen mästare Lär dig att bli den mästare du är när du bemäktigar dig att leva ditt liv och från det bidra till livet. Det kan öppna för att du kan stödja andra från hjärta till hjärta, kropp till kropp och själ till själ.

Mellan varje lektion får du några frågor att reflektera över till kommande lektion. Observera att du i denna webkurs får del av filosofin bakom Space in between för att senare, om du vill, kunna fördjupa dig i dess essens. Om du ska kunna bli din egen mästare/din egen auktoritet behöver du genomleva och transformera, för att kunna leva den du är. Space in between formas i varje steg för dem som går dess väg. Se det inte som ett koncept se det som ett sätt att leva. Det kommer hela tiden att komma nytt innehåll. Vi kan aldrig förstå kärlek, om vi inte är kärlek. Vi kan aldrig förstå rädsla, om vi inte är rädslan. Vägen är att gå in så djupt vi kan i den rädslan för att den ska transformeras så att vi kan bemästra den. Då vet vi också att det vi egentligen är rädda för bara är symtom på något annat. Känslor är energi och när någon av dessa är blockerad så hindrar det oss att leva. De flesta av oss är så rädda för vårt uppdrag, syfte och vår ”spirit”. När vi bemästrar rädslan vågar vi ta ansvar och se allt precis som det är, accepterar den väg som vi valt, ta emot kärleken som en gåva och lära oss att leva i varje stund. Att ta emot kärleken är nog det svåraste, eftersom det i den rena kärleken bara finns accepterande och inget dömande, jämförande eller värderande. Allt bara är bortom all dualism. Det görandet som kommer ur den kraften och energin är ren.

Den större helheten

I denna webbkurs kommer du att få del av grunderna i konceptet och några små arbeten som du kan gå in i. Vill du sedan ta dig vidare så är du välkommen till en workshops eller till någon av de utbildningar där du lär dig arbeta utifrån filosofin att allt har ett mellanrum. Där kan du lära dig att arbeta med grupper på ett helt annat sätt, där gruppen guidar dig. Du kan också lära dig att stödja andra till deras angelägenhet och business in i det nya paradigmet.

Vill du förändras på djupet för att komma till inre frid och acceptera den väg som är din är du välkommen till en ettårig utbildning som startar i mars. Många har redan gått den utbildningen och har förändrat hela sitt liv till hälsa, värdighet, tacksamhet, ansvarighet, respektfullhet och nödvändighet. Då helt plötsligt öppnar sig en ny yttre värld från din inre förändring, och ditt syfte och vad du är här för att bidra med till livet kan ta form. Om du vill kan du också bygga på den ettåriga utbildningen till systemisk ledarcoach. Där lär du dig att kunna mötas själ till själ både individuellt och i grupp, leda där alla är ledare, öppna dina systemiska ögon och coacha genom den andres auktoritet. Läs mer på https://mariefridolf.se/arbetet/ och https://mariefridolf.se/aktiviteter/

Detta koncept utvecklas hela tiden. Därför finns inga färdiga övningar och metoder. Allt utvecklas just för den grupp som bildas. Det innebär också att varje grupp och varje möte för arbetet framåt. Precis så som det är för oss människor, om vi vill.

Tillbaka till:Space in between > Introduktion