Din grupp är aldrig vad du tror

Grupper skyndar på vår individuella förändring

Varför är förändring så svårt? Inte alls konstigt att förstå, eftersom vi i dem behöver ge oss in i det okända. Allt vi har med oss innan försöker att hindra oss att gå den vägen! Det är så mycket enklare att överleva än att leva! Tills den dag vi bestämmer oss för att; nu tar jag det och väljer jag en annan väg. Det är då vi kan börja att överkomma oss själv, det är då vi kan öppna för själen att få ta plats, och därmed kan skapandet i oss expandera. Livet ser att vi väljer livet och vårt skapande, och då livet väljer oss. Det är då hela vår blåkopia lyfts högre över vår kropp så att det skapas ett större och större mellanrum, som kan expandera och transformera det som är för oss omedvetet för att ta det till ett ökat medvetande. När vi är medvetna har vi tagit första steget ut ur vårt program, ur vår personlighet. Sedan börjar arbetet för oss, att stoppa oss innan vi åker tillbaka till det gamla. Vi lär oss stoppa oss innan triggern kommer och istället öppna för alla gåvor som vi gömt. Alla de gåvor som var där från början i vår livsstruktur.

Det är nu gruppen dyker upp

Det är i de ögonblicken gruppen dyker upp, den grupp som kan ta oss ett steg vidare i denna riktning. Gruppen har en ett eget liv, en egen själ som är större än oss och alla andra medlemmar i den gruppen. I en sådan grupp är ingen ledare utan vi leder alla tillsammans, eller snarare gruppen leder oss. Det gör att vi alla behöver lära oss att se helheten, vår helhet och gruppens helhet. Är vi en ledare i en sådan grupp blir vår utmaning att leda genom att inte leda och att möta andra genom deras auktoritet. Allt arbete som kommer att visa sig är för alla, också för oss som ledare. Det är den nya tidens gemenskaper och det är därför vi börjar att förstå att samskapande är en förutsättning för växt. Det finns dock ett men: du behöver först lära dig att samskapa med dig själv. Till detta lärande öppnar livet, om vi lär oss att stoppa oss när vi gör som vi alltid har gjort. Denna gång tar du förändringen och gör något som vi aldrig gjort förut, och min vän du kommer att bli förvånad! Den förändringen kommer när vi vågar gå in i det okända och överlämna oss till det som ska visa sig. Gör du inget kommer din lärdom och din gåva snabbt gömma sig igen.

Om du väljer att möta dig i fältet ”Space in between” kommer det okända visa sig rent fysisk genom energin och det är sedan din uppgift att ta det ut i livet. Det är aldrig en slump vilka som kommer till en workshop eller utbildning. Gruppen är där före dem. Om du dessutom stannar under en längre tid i detta fält (eller något annat fält) utmanas du att gå vidare för att ”bryta igenom” och transformera en större del av din blåkopia. Så en dag när expansionen är ett faktum öppnas det ”fält” som väntat på dig och som kommer att ta dig dit du behöver gå i varje litet steg. Du har nu kommit till den plats där allt är större än dig och där du väljer att överlämna dig till ditt skapande. Du är här för att bidra, för att ge och tjäna.

Gruppen är där före

Det finns alltid en grupp som väntar på oss därute, och vi vet vilken det är när vi känner fjärilar i magen eller börjar att döma för att undvika att ta våra steg in i den. Ibland tar livet oss till en sådan grupp utan att vi förstår hur och varför, genom våra omedvetna val som vill visa oss något. Själen är där för att få oss att öppna och släppa. För en del av oss sker det också genom kriser, sjukdom, händelser etc. för att vi ska börja lyssna. Var också vaksam! Ibland lär vi oss teorier som gör att vi försöker skapa saker i grupper utan att våga överlämna oss, och då är vi fortfarande i vår överlevnad. Vår överlevnad försöker alltid att ta den enkla vägen. Om vi väljer att överlämna oss till vårt eget och gruppen skapande så är vägen enkel, men på ett helt annat sätt. Den vägen är i ett ständigt öppnade av vårt hjärta, utan minsta dömande eller värderande och sist men inte minst: UTAN KONTROLL.

En grupp stannar för evigt

Det finns bara en grupp som stanna för evigt i vårt liv: VÅR FAMILJ, den familj som vi kommer från för att öppna för ett lärande i detta liv och den familj vi själva skapar. Den första familjen är det svåraste. När vi transformerar våra överlevandsstrategier och från ett skapande möter den familjen, är allt möjligt! Inne i oss gör vi om vår inre familj och därmed också den därute. Inte så attt vi väljer en annan familj som en del försöker, utan vi ändrar vårt förhållningsätt till vår ursprungsfamilj. På den resan möter vi andra människor att göra detta först med. DE TILLHÖR OCKSÅ VÅR FAMILJ. De är inte många, men de har genom livet berört och satt djupa avtryck i vår själ. med dessa personer har vi en sak gemensamt; i det arbete vi gör med dem så har de tjänat oss och vi har tjänat dem (om än omedvetet). Vi är jämbördiga i vår strävan att leda oss själva och det gör att vi kan leda tillsammans när vi öppnar vårt gemensamma fält för en stund. Vi ser det så tydligt efteråt, och oavsett vad som då hänt så är vi djupt tacksamma. Båda två har letat efter varandra, och vi vet att vi har ett arbete att göra tillsammans. Ibland kommer vi fortsätta att ha kontakt efter detta arbete, men för det mesta skiljs våra vägar när arbetet är färdigt. Vi kommer dock alltid ha kontakt själsligt. Ursprungsfamiljen och de människor som gett avtryck i vår själ stannar för evigt i vår grupp. Detsamma gäller den familj vi själva bildat. Den partner vi har barn och våra barn samt de som kommer efter dem kommer alltid att tillhöra vår grupp.

Andra grupper speglar oss och alla andra

Om vi väljer vägen att öppna för mer gemenskap kommer vi möta grupper, rörelser och communties som speglar vår resa. Det gör också att vi har ett ansvar att gå vidare när allt är färdigt. Stannar vi i en grupp längre än vi ska förlorar vi oss. Gruppen kan dock expandera till flera syften, precis som vi människor. Förutsättningen för att så ska ske är att alla dess medlemmar expanderar och är beredda att överlämna sig till gruppen. Då kan nya cirklar skapas ur det mellanrum som skapas. Håller vi istället fast för vi är rädda att lämna, öppnas inga nya cirklar eller syften. Ibland kan vi behöva gå för att nytt i gruppen eller i oss ska kunna öppnas, och då är vi alltid välkommen tillbaka. Vi kan gå av två skäl; vi sitter fast eller andra i gruppen sitter fast.

När ska vi gå och när ska vi stannna!

Den frågan kan bara gruppen svara på. Genom att vi lär oss att knyta an till gruppen själ får vi svar. Är det en workshop vet alla att när den är slut är det slut. Svårare än så är det ej. Är det en längre utbildning så gäller detsamma, men här har gruppen satt djupare spår i deltagarnas själar och ibland övergår utbildningen till en community. Förutsättningen är då att det inte skapas en organisation, utan istället en amöba som ständigt förändras som den organism den är. I detta fall behövs ofta ett avslut och en tid utan kontakt för att något nytt ska hända. Så är det också med de människor som tillhör vår familj. Om kontakt ska kunna uppstå igen fysisk, behövs tid utan kontakt för att något nytt ska hända. De flesta grupper vi är i kommer och går i vår inre växt utan att vi fortsätter att ha kontakt.

Alla transformerande grupper påverkar på en kollektiv nivå

Alla grupper som verkar själsligt och transformerande har påverkan på en kollektiv nivå. Det vi gör i en sådan grupp får effekt på alla andra sådana grupper och situationer. Det betyder också att den gruppen bidrar till livet. Om vi väljer att verka i en community för att få större effekt med det vi gör behöver vi vara vaksamma och medvetna om att deltagarna i denna community har syftet att bidra och tjäna, och därmed gör allt för att lämna sin ”själviskhet”. Om vi lyckas att tillsammans skapa en sådan öppen grupp, där också människor kan komma och gå, får vårt bidrag större effekt på en kollektiv nivå. Utmaningen är stor, eftersom risken för oss människor att hamna i överlevnadsstrategier är större i en grupp. Lyckas vi, har vi skapat ett självreglerande system. Ett men finns dock, om vi försöker göra någon i gruppen till en ledare. Vi kanske tror att det är pga. denna person gruppen är som den är. Nej det är pga. gruppens själ och syfte som gruppen är som den är. Alla leder i en transformerande grupp: någon var där först, någon annan bidrar till större helhet, någon annan med unik kompetes osv.

När vi stänger en dörr till en grupp behöver vi göra detta med hela vår energi, inget får finnas kvar mer än djup tacksamhet. Vi vet när allt är färdigt för då flödar det fritt. Så är det också med människor som vi avslutat med, Poppar de upp så är det inte avslutat. Ett undantag, när känslan av tacksamhet är där, då det är rent.

Under mina snart 40 år i arbete med grupper, på olika sätt, har jag lärt mig att knyta an till gruppens själ. Det är för mig enda vägen till transformation. Vägen dit kan vara lång för gruppens medlemmar, då de flesta kommer in i en grupp med överlevnadsstrategier. Det första steget är att komma till ett överlämnade och där är vi som ledare helt avgörande tills medlemmarna i en grupp litar på oss. Först då kan vi bli en del av gruppen och öppna för allas ledarskap. Det öppnar för att medlemmarna ska kunna överlämna sig till gruppen. Att överlämna sig till gruppen är att överlämna sig till livet för en sund. Det som väntar är det som väntar i livet. Svårare än så är det inte. Vi överlämnar oss till gruppens själ och syfte, inte till dess medlemmar eller till de normer som skapas från överlevnadsstrategier i en grupp. När vi väl lärt oss allt detta kan vi överlämna oss till livet, och är vi redo att bidra till livet. Då har vi kontakt med livet och dess skapande. Givandets kraft är magisk.

Från dessa mina erfarenheter har jag skapat ”Space in between” eller livet har skapat det och lagt det i min händer för en kort stund. De sju olika delarna; circle of trust, co-creation organism, traumahology, libability, collectively, bodyframe och between är avgörande för att gruppen ska kunna transformera dess medlemmar. Du kan läs mer på min hemsida och i mina bloggar. Dessa delar gäller också för ett samhälle, men aldrig för en organisation eller en nation. De styrs av andra lagar. En grupp och ett samhälle är däremot självorganiserade rörelser som lever sitt eget liv bortom det vi kan förstå.

Vilka grupper tillhör du och är de grupper som stödjer dig i din utveckling eller motverkar de din inre växt? Har du en känsla av att det finns en ny grupp som väntar på dig? Hur gör du dig vaksam på dina nästa steg i din utveckling för att kunna bidra till kollektiv växt? Vill du lära dig att se vilken själ och vilket syfte en grupp har? Ett bra sätt är att börja med att knuta an till människor själar bortom alla överlevnadsstrategier. Alla människor har en själ, även om vi ibland inte tror det! Du kan börja med att känna medkänsla för dina överlevnadsstrategier och se att bakom dem finns din själ. Övningen att stå naken framför spegel är ett bra sätt att lära sig att se inifrån. Det är enda sättet att se andras själar och gruppers själ. Lycka till! Skriv gärna en rad till mig!

Tillbaka till:Space in between > Livsstrukturen öppnar för din angelägenhet och din grupp