Varmt välkommen

Tack för att du vill delta i denna webkurs som är mitt sätt att öppna för det som ligger mig varmt om hjärtat; mellanrummet. Detta mellanrum höll mig en gång vid liv och idag öppnas där kärlek, stillhet och långsamhet. Det betyder inte att jag inte gör något, tvärt om. Jag är också mer fokuserad med hjärtat vidöppet för det som ska öppna sig. Varje dag är en ny dag med beslut, handlingar och inre reflektion. Dessa tre kan, om vi vill, ske i samma ögonblick. Under denna kurs kommer du att lära dig mer om hur du kan öppna för mellanrummet och hur detta sedan samskapar med livet. Du får lära dig hur du tar dig närmare din livsstruktur, den struktur som var där från början. Hur din resa blir, beror på hur du ser på ditt liv och hur mycket du är beredd att riskera för att komma hem till dig själv och verka för livet.

Jag som har skapat detta koncept heter Ingrid Marie Fridolf. Space in between har växt fram ur min livsstruktur och den resa jag gjort tillbaka till mig själv. Jag har hela mitt liv tillhört den grupp av människor som hoppar i floden, och jag kommer nog att göra det i resten av mitt liv. Skillnaden idag är att denna plats inte alls är skrämmande, utan så spännande. Jag är inte heller längre naiv. Idag vet jag att tillitens kraft bär och min inre ledare är med mig i allt. Det innebär också att jag inte alltid hoppar i. Jag vet när det är nödvändigt, även om jag inte alltid vill. Efteråt ser jag att detta agerande inte bara var för mig, utan också för andra och ett större syfte. Denna webbkurs har kommit till på detta sätt. Det är då jag tjänar! Allt kommer inifrån min livsstruktur.

Konceptet Space in between har skapats ur mellanrummet. Först nu är tiden mogen att öppna för det som egentligen har varit med mig i hela mitt liv. Nu har jag kommit till en punkt där all kunskap, erfarenhet och visdom jag förvärvat helt plötsligt tog en form som var bortom mina föreställningar och min förmåga att förstå. Jag har värkt fram koncept i en lång graviditet och födelseprocess. Under den tiden var både barnet, moder, fader, barnmorskan och något större en och samma person. Det är först nu jag kan se lite mer av vad jag gjort genom åren i mitt arbete med mig själv, andra människor, grupper och samhällssystem. Inget är en slump! Idag ärar jag alla människors, gruppers, samhällens och andra systems potential till förändring. För mig är alla människor heliga.

Inget är som du tror

Konceptet Space in between tar oss direkt till kärnan av vad vi vill förändra. Det är aldrig som du tror! Om vi är villiga att öppna ett fält där vi ingenting vet kan vi senare öppna för och skapa koncept och metoder som växer ur vår livstruktur. Det vi kan bidra med till livet är vår angelägenhet och det öppnar för de grupper som vi behöver verka i för att kunna påverka. Genom konceptet öppnas ett fält där vi kan transformera våra överlevnadsstrategier och hämta hem gåvorna vi gömt i var och en av dem för att öppna den livsstruktur som var där från början. Så många ”nya liv” vi kan leva i detta liv när vår personlighet transformeras, den personlighet som vi en gång skapat för att passa in. I varje arbete vi gör samlar vi guldkorn genom att ta oss igenom och transformera det som står i vägen. Varje dag fokuserar vi det nya till en bestående förändring.

Hur villig är du att lära dig om detta fält där allt sker! Är du beredd att riskera det som du är trygg med i dig?

Tillbaka till:Space in between > Introduktion