logga space in between-p

Space in between är ett koncept som
öppnar liv

Det handlar om systemisk ledarskap, att leda från mellanrummet, att se
trauma som en gåva, att öppna från gruppens själ och energiarbete i
en ny form.

Space in between är ett koncept som har växt fram under många år. Det har växt från min historia och mitt arv som jag hade med mig in i livet och det arv som fanns i min familj och det kollektiva i den tid jag föddes. Konceptet har också växt ur alla arbeten jag varit med om i olika grupper. Varje människa jag mött, varje grupp jag varit i har bidragit på denna resa. Under hela mitt vuxna liv har jag successivt tagit mig närmare det ögonblick när allt blev synligt, och en dag var konceptet Space in between bara där. Inget är en slump i det jag gjort eller lärt mig personligen och professionellt i mitt liv. 

Vad är då mellanrummet

När vi arbetar med mellanrummet i Space in between är det mellanrummet mellan liv och död. Storleken och avståndet beror på vad vi har med oss för trauma tidigt i livet. När mellanrummet helar oss, för att vi ska komma till en annan verklighet, sker mirakel. Det är vi som gör det arbetet ingen annan, men vi får stöd av energi och andra människors kroppar. Det är magiskt att se hur människor kan ta sig igenom och på detta sätt öppna sina gåvor och totalt ändra sin världsbild, allt bortom kontroll, förklaringar och helande. Det är ett fysiskt arbete, vilket innebär att vi ommöblerar allt i kroppen. Det är ett arbete där vi transformerar våra känslor så att de blir rena och öppna. Det är ett arbetet där vi ändrar alla våra tankemönster! Vi ändrar vårt psykologiska fält och öppnar för vårt seende och vårt intuitiva hjärta. Det kan ta oss till det mystiska för att här och nu öppna för den energi som kommer med oss in i detta liv med vår själ. Den själens energin är här för att transformeras på samma sätt som vi i vår personlighet transformeras. Vi lär oss att se hur vi egentligen behövt allt vi levt, tills den dag vi öppnar för energi. Detta arbete, att komma till vår lilla prick, är magiskt!  Allt ska vi transformera och det sker när livet och själen tar initiativ i ett samskapande.

I konceptet Space in between lyfts sju delar som är avgörande för att kunna stanna i mellanrummet: cirkeln, organismen, traumats gåva, frigörelse av din kropp, allt är kollektivt, strukturen som håller är livsavgörande och ur den öppnas mellanrummet för vårt syfte och vår livsuppgift. 

Cirkeln öppnar för gruppen som en organism

Resan började med tillit och dess betydelse för livet. Den grundtrygghet som vi alla har när vi väljer detta liv öppnas när alla i en grupp har samma värde, så också den som bjudit in till en grupp. Circle of trust blev under många är utgångspunkten för att kunna arbeta med grupper och energi. Första upplevelsen av denna cirkel sitter fortfarande i min kropp. Den cirkeln gav form åt kaos- och systemteorin. Ur den växte sedan gruppen som en organism. Denna co-creation organism har en själ, precis som alla organismer, och det är från organismens själ som vi kan se helheten. I ett samskapande arbete blir gruppen en enhet, bortom gruppdynamiska processer och normer. Den organism som gruppen, samhället, världen, jorden utgör är en helhet från vilket vi alla är ett. Förmågan att komma till en “kropp”, en enhet är ett av livets stora mysterium. När så sker är allt magiskt, och vi kan aldrig prestera fram dessa ögonblick. Under många år verkade jag i mötet med grupper och samhällen, men det var något som saknades. Det blev allt tydligare att en enda person i en grupp kunde ta oss bort från den själen. Det blev också tydligt att alla samhällen letar syndabockar. Jag kunde se att detta berodde på att individuella och kollektiva trauma stod i vägen. 

Trauma är inget problem

Nu följde många år av ett individuellt utforskande för att förstå både mig själv och kollektiv. Ur det växte Traumahology, ett synsätt som ser trauma som skapande frihet. Trauma är inget problem, utan en gåva! Trauma tar oss tillbaka till den helhet som vi stängde tidigt i livet. Vi får trauma från social interaktion människor emellan i mötet med händelser och brister. Det är alltså inte händelsen i sig som är traumat. Därför löser vi också upp våra trauman med social interaktion. I det ögonblicket de löses upp öppnas det gudomliga och vårt livsuppdrag. Empatiska själar som begrepp dök nu också upp för första gången. De har gemensamt att de har barndomstrauman som fått dem att välja vägen att söka sig till en större helhet. Hela välfärden består av empatiska själar, och välfärden själv är också en empatisk själ. För empatiska själar växer sanningen med varje steg och andetag som de tar. De har också förmågan att verka i flera dimensioner samtidigt och kan därför bidra för att öppna sanningen bortom alla de illusioner som människan skapat. Våra trauman är allas trauman, eftersom vi alla är ett i livets skapande. Vår unikhet har vi i vårt överlevandsmönster, men i vårt ursprung är vi alla här för en livsuppgift och den är för alla. Ingenting är vårt i gudomlighetens space. Detta ger en enorm frihet och gör att vi inte kan jämföra eller försöka att äga något som ändå inte är vårt. 

Mitt system är allas system, allas system är mitt

Libability växte fram ur den frihetskänsla som öppnades när jag förstod att mitt system, är allas system (min livsstruktur är allas struktur). Vi har alla ett ego och en själ, vi har alla en kärna och en fysisk kropp med materia och energi. Vi kommunicerar på många olika sätt med andra människor och andra själar. I livets dans tar sig nya arketyper och myter plats i oss alla. Arbetet när vi tar oss igenom våra affärer i detta liv, kan öppna för våra koncept. Ur det arbetet får vi vår visdom. Det var nu jag insåg, efter en mycket smärtsam upplevelse, hur vi sitter ihop. Allt är kollektivt! Vi bidrar till helheten med vår visdom och vårt koncept, precis som alla andra. Vi kan aldrig verka inom andras koncept, då förlorar vi vår själ! 

Ur det mellanrummet växer en struktur

Nu var jag tillbaka i kollektivet igen, men på ett helt annat sätt. Insikten var enorm, vi behöver var och en bli en enhet med oss själva och hämta hem alla våra splittrade delar av oss själva för att själen, personligheten (egot) och kärnan ska kunna bli densamma. Vårt liv får då en helt ny struktur, en bodyframe. En ny form av struktur som visar oss vad livet vill med oss. Den strukturen har ingenting med hierarkier att göra, utan den handlar om en ordning som skapas, en ordning som ligger mycket nära en persons livsuppgift. För min del öppnades den struktur i mellanrummet! Jag förstod då att allt jag gjort handlade om mig och det jag ska bidra med. Jag föddes in i ett mellanrum mellan liv och död, det yttersta mellanrummet. Då förstod jag att mitt syfte handlar om liv och död, inte alls konstigt att jag attraherat empatiska själar med trauman som handlar om liv och död. Det är empatiska själar som har möjligheten att omvandla mörker till ljus. Det är deras gåva! När jag förstod det så förstod jag alla mellanrum. Allt har ett mellanrum där energin kan öppna för och omvandla materia till ny form, till ny struktur. Denna transformation handlar om att dö och födas på nytt! För människan kommer varje sådan form ta oss närmare vår livsstruktur, den som håller vår livsuppgift. 

Ordningen växer fram

Det är Space in between! När jag arbetar med konceptet har alla de ovan framväxta delarna en given plats, men jag vet aldrig i vilken ordning de kommer. Det är helheten som håller detta, precis på samma sätt som min mamma introducerade mig till sockerkakans helhet när jag var tre år. Helheten blev då precis som nu, aldrig som jag trodde och den var större än mig. När jag överlämnade mig till det som skulle ske i ett ständigt exprimenterande blev jag alltid överraskad. Det var som om sockerkakan blev symbolen för det gudomliga. Svårare än så är det inte! I transforamstionens ögonblick är strukturen given. Ingenting kan existera utan en struktur. 

Energiarbete en förutsättning

Konceptet Space in between håller tre strukturer; livsstrukturen, affärerna (angelägenheten) och gruppen. Alla dessa tre öppnas när vi tar oss ur det vi själva skapat för att överleva och överlämnar oss till det som var oss givet redan från början. Då öppnas gåvorna till livet. Jag har inte mött någon människa i mitt liv som vill ha sitt syfte. Kampen för att hålla det borta är enorm i alla de överlevnadsstrategier vi har skapat. Vi kan till och med döda för att hålla vårt syfte borta. I arbetet tillbaka till vem vi är och varför vi är här har vi också vår visdom. Därför är kaos nödvändig för att vi ska släppa kontrollen och kunna överlämna oss till det nya! Att arbeta med energi är också en nödvändighet. När vi tar oss igenom cirkel efter cirkel i ett fysiskt energiarbete kommer vi allt närmare detta syfte. Det måste upplevas och kan aldrig presteras fram. Allt bygger på att vi överlämnar oss och släpper kontrollen. Det gäller också den som för en stund är ledare. Att leda från mellanrummet innebär att vi inte leder utan öppnar för att energin ska leda oss. Men först måste vi lära oss de systemiska lagarna, som också är de andliga lagarna. Med dem kan vi inte argumentera. Vi kan inte heller förändra dem, även om mänskligheten i flera tusen år försökt att göra så. 

Att leda genom att inte leda – det är att öppna space

Space in between innebär att vi lär oss att leda från mellanrummet med alla de olika delarna som tillsammans bildar denna helhet. De systemiska lagarna som håller den nya tidens strukturer kan vi inte på något sätt ändra, vår uppgift är att plocka fram dem och lära oss om dem. Systemiskt ledarskap öppnar för dessa strukturer som bara väntar på oss människor att öppna dess former. Den som kan leda genom att inte leda är mottaglig för denna gåva. Det finns bara två grupper i vårt samhälle som inte har den gåvan: de som vill leda och de som vill bli ledda. 

I det ettåriga utvecklingsprogrammet till systemisk ledarcoach lånar de som går i lära för en stund konceptet Space in between och det fält som konceptet skapar, till den stund han eller hon har öppnat det koncept som vill ta form genom just honom eller henne. Då är allt i balans. Mitt jobb är färdigt och jag drar mig tillbaka. Nu öppnas också ögonblicket där jag och min kanal kan bli en enhet med den personen och dess kanal. Ett tredje fält skapas. Det är magiskt att verka som en och samma kropp, inte bara med gruppen, utan också med flera koncept som är där för att öppna för gruppens syfte. Det innebär också att gruppens själ blir tredimensionell.  

DSC_1044

Ett koncept värker fram ur en människas historia! Det är enda vägen till den människans livsuppgift. Konceptet Space in between värkte fram under år av transformation av mitt överlevnadsmönster. Min egen smärta. livsenergi och kraft visade vägen. Allt fick en mening! Det var då jag förstod att jag levt i mellanrummet i hela mitt liv. Det är där jag har hämtat kraft och det är där jag öppnar för det som är större än mig. Då förstod jag också att vi behöver förlora allt för att öppna för det som vi ska bidra med till livet. Marie Fridolf

Vill du hitta space för dig själv och din uppgift? Din uppgift är din angelägenhet, ditt bidrag till andra människor, livet och samhället. Den uppgiften finns redan där i en struktur som väntar på dig. Jag stödjer dig att hitta din struktur och din unika uppgift genom konceptet Space in between. I arbetet tar du dig direkt till kärnan i ditt liv och din angelägenhet ur ett systemisk perspektiv. När mellanrummet (space in between) expanderar kan vår potential, det som väntar bli synligt. Då öppnas också det som vi behöver transformera. I mellanrummet kan kreativitet och mer liv växa. Det är därifrån som vi också kan hämta hem vår livsstruktur. Ur den kan du öppna dig för vad som är angeläget för dig att bidra med i denna transformerande tid vi lever i just nu, i mellanrummet mellan två paradigm. Tänk vad enkelt och självklart det är! Att det är angeläget betyder att du kan bidra till något som påverkar människor, livets och samhällets fortsatta utveckling. Det är din uppgift som ger dig mening och passion i det du gör.

MarieFridolf-spacetags

Space in between öppnar ett nytt sätt att verka med grupper, bortom gruppdynamik, gruppnormer och grupprocesser. Genom detta sätt att arbeta kommer vi direkt till kärna av varför denna grupp har bildats. Gruppen har en själ som ska ta medlemmarna och kollektivet till en ny form. 

Space in between öppnar ett nytt sätt att komma hem till sin livsstruktur, sina affärer och att hitta sin angelägenhet och sina grupper. Det öppnar ett helt nytt sätt att se samhället som en arena för växt. Till det samhället har vi alla ett bidrag. 

Genom sju olika delar lyfts livssturkturer, våra affärer och gruppens inre liv fram. Det är alltid helheten som är avgörande! De sju delarna i systemet har en inbördes ordning i olika situationer, och det är bara systemet och helheten som kan visa detta.  

Den nya tidens ledarskap- att leda från mellanrummet i ett systemisk ledarskapande 

Den nya tidens ledarskap handlar om att lära sig att leda genom att inte leda och att våga överlämna oss till en grupps själ och potential. Kan vi hålla oss i vårt system och expandera det i mötet med andra som också expanderar sina system skapar vi kollektiva rörelser bortom orden och det vi alltid ser. Space in between är ett systemiskt ledarskapande som skapar ett mellanrum för att öppna mer space. Vi har långt större förmågor vi människor, större än vad vi kan förstå och alltid förklara. Vi har alla gåvor som livet väntar

MarieFridolf-spacetags

Det är nu dags att spara tid och energi! Varför kämpa så, det leder ingen vart! Särskilt inte till din livsstruktur och din uppgift! 

Det är nu dags att spara tid och energi! Varför kämpa så, det leder ingen vart! Särskilt inte till din livsstruktur och din uppgift! 

Vem är du  

Jag vänder mig till individer som vill bidra genom sin unika uppgift, antingen som anställd eller i eget företag. Den angelägenheten kan växa ur ”mellanrummet”. När vi ger oss mer space från mellanrummet, som finns i allt vi möter och inne i oss själva, leder det till expansion. Det handlar då inte om att sätta igång att prestera, utan att stanna upp och tillåta den expansion som väntar att få ta plats. Den expansionen kommer ur tre spår: din livsstruktur, dina affärer och gruppens inre liv. Gruppen är den arena som kan skynda på angelägenheten. Därför möts vi i grupp. Du kan välja att delta på föredrag, workshop, och utbildningar. Du kan också välja att gå i lära för att hitta ditt koncept och syfte för att kunna bidra i livet. Detta ettåriga program leder till ett diplom till systemisk ledarcoach. Är du redo att bidra! Varmt välkommen!

Teori, filosofi och metoder 

Space in between har sin teoretiska grund i demokrati-, ledarskap-, system- och kaosteori, sin filosofi i demos, tillämpas etik, transpersonell och holistisk filosofi. De metoder som växt fram ur konceptet handlar om integrering, relationer, kroppen, trauma, det ursprunga, system, grupper själ, systemiskt ledarskap, transformation, självhelande, det obeskrivliga och energi. Naturligtvis finns också andra metoder som jag har lärt mig tidigare i livet som en integrerad grund i allt jag gör från grupp och ledarskap, processer, psykosyntes, shamanism, psykotrauma, somatic experiencing och reconstructive. Det viktiga är dock att allt skapas i stunden från helheten som vi inte kan se. Detta gör också att en övning eller ritual som vill komma i ljuset aldrig görs mer än en gång. Den tillhör just den gruppens helhet. När gruppen sluter sin cirkel kan vi se helheten och varför vi kom samman med den gruppens själ och syfte. 

Space in between öppnar för mellanrummet, där expansion kan ske. Från ingenting kan nytt skapas. Det är från den platsen som vi ändrar vår personlighet och därmed också vårt öde. I ett expanderande system söker sig delarna till helheten genom att expandera mellanrummet!  På detta sätt fungerar expansionen i vår kropp, i grupper, i familjen och i samhället. Organisationer och samhällsinstitutioner bygger på en annan logik och behöver därför samarbeta för att öppna för expanderande system. Expanderande system är inte samma sak som expanderande organisationer. När organisationer är i samarbete måste de ta ansvar för helheten, de kan t.ex. inte konkurrera om marknaden. Konkurrens tillhör inte ett systemiskt tänk. Inte heller att göra lika, utan ”olika” är nyckelordet.

MarieFridolf-spacetags

"Jag har personligen mött mer och mer av min, min familjs och samhällets potential och överlevnadsstrategier. Jag har i hela mitt yrkesliv arbetet med grupper, organisationer, samhället och individer och kan nu öppna detta koncept."

"Jag har personligen mött mer och mer av min, min familjs och samhällets potential och överlevnadsstrategier. Jag har i hela mitt yrkesliv arbetet med grupper, organisationer, samhället och individer och kan nu öppna detta koncept."