logga space in between-p

Vill du hitta space för dig själv och din uppgift? Din uppgift är din angelägenhet, ditt bidrag till andra människor, livet och samhället. Den uppgiften finns redan där! Den väntar på dig. Jag stödjer dig att hitta din struktur och din unika uppgift genom konceptet Space in between. I arbetet tar du dig direkt till kärnan i ditt liv och din angelägenhet ur ett systemisk perspektiv. När mellanrummet (space in between) expanderar kan vår potential, det som väntar bli synligt. Då öppnas också det som vi behöver transformera. I mellanrummet kan kreativitet och mer liv växa. Det är därifrån som vi också kan hämta hem vår livsstruktur. Vi har alla en livsstruktur som kan omsättas i till våra affärer, vår business. Det öppnar dig för vad som är angeläget för dig att bidra med nu i denna tid i mellanrummet mellan två paradigm. Tänk vad enkelt och självklart det är! Att det är angeläget betyder att du kan bidra till något som påverkar människor, livets och samhället fortsatta utveckling. Det är din uppgift och ger dig mening och passion i det du gör.

Det är nu dags att spara tid och energi! Varför kämpa så, det leder ingen vart! Särskilt inte till din livsstruktur och din uppgift! 

Det är nu dags att spara tid och energi! Varför kämpa så, det leder ingen vart! Särskilt inte till din livsstruktur och din uppgift! 

Jag vänder mig till individer som vill bidra genom sin unika uppgift, antingen som anställd eller i eget företag. Den angelägenheten kan växa ur ”mellanrummet”. När vi ger oss mer space från mellanrummet, som finns i allt vi möter och inne i oss själva, leder det till expansion. Det handlar då inte om att sätta igång att prestera, utan att stanna upp och tillåta den expansion som väntar att få ta plats. Den expansionen kommer ur tre spår: din livsstruktur, din affärer och gruppens inre liv. Gruppen är den arena som kan skynda på angelägenheten. Under hela mitt vuxna liv har jag successivt tagit mig närmare konceptet Space in between. Inget är en slump i det jag gjort eller lärt personligen och professionellt. En dag var konceptet bara där! Detta koncept har sin teoretiska grund i demokrati-, ledarskap-, system- och kaosteori, sin filosofi i demos, tillämpas etik, psykosyntes och holistisk filosofi  och metoder från integrering, relationer, somatic experiencing, psykotrauma, kroppen som system, gruppdynamik, ledarskap, mytologi, energiarbete och kvantfysik. Space in between öppnar för mellanrummet, där expansion kan ske. I ett expanderande system söker sig delarna till helheten genom att expandera mellanrummet!  På detta sätt fungerar expansionen i vår kropp, i grupper, i familjen och i samhället. Organisationer och samhällsinstitutioner bygger på en annan logik och behöver därför samarbeta för att öppna för expanderande system. Expanderande system är inte samma sak som expanderande organisationer. När organisationer är i samarbete måste de ta ansvar för helheten, de kan t.ex. inte konkurrera om marknaden. Konkurrens tillhör inte ett systemiskt tänk. Inte heller att göra lika, utan ”olika” är nyckelordet.

Space in between öppnar ett nytt sätt att komma hem till sin livsstruktur, sina affärer och att hitta sin angelägenhet och sina grupper. Det öppnar ett helt nytt sätt att se samhället som en arena för växt. Till det samhället har vi alla ett bidrag. 

Genom sju olika delar lyfts livssturkturer, våra affärer och gruppens inre liv fram. Det är alltid helheten som är avgörande! De sju delarna i systemet har en inbördes ordning i olika situationer, och det är bara systemet och helheten som kan visa detta.  

MarieFridolf-spacetags

"Jag har personligen mött mer och mer av min, min familjs och samhällets potential och överlevnadsstrategier. Jag har i hela mitt yrkesliv arbetet med grupper, organisationer, samhället och individer och kan nu öppna detta koncept."

Marie Fridolf
Grundare av konceptet Space in between

"Jag har personligen mött mer och mer av min, min familjs och samhällets potential och överlevnadsstrategier. Jag har i hela mitt yrkesliv arbetet med grupper, organisationer, samhället och individer och kan nu öppna detta koncept."

Marie Fridolf
Grundare av konceptet Space in between