Dags att transformeras med vår grupp

Space in between öppnar ett nytt sätt att verka med grupper, bortom gruppdynamik, gruppnormer och grupprocesser. Genom detta sätt att arbeta med energi kommer vi direkt till kärna av varför denna grupp har öppnats. Gruppen har en själ som ska ta medlemmarna och kollektivet till en ny form. Gruppen är vägen till transformation. Det betyder att gruppen håller allt tills medlemmarna vågar överlämna sig. Från det ögonblicket sker allt kollektivt. Det betyder att det som gruppen kommer att ta sig igenom kommer att ske på många olika platser i världen. I allt arbete när vi verkar från det osynliga expanderar medvetandet också i alla andra system. Det öppnar ett helt nytt sätt att se samhället som en arena för växt. Till det samhället har vi alla ett bidrag. Grupperna har alltid kommit före oss, oavsett om vi bildat dem eller gått in som medlem i en befintlig grupp. Det är som att gruppen väntar på dess medlemmar, därför kan vi aldrig bestämma vem som ska komma. Det gör gruppen! Vi kan också säga att det gör systemet. Ett system har ett antal lagar som vi inte kan bryta. Vi kan också säga att det är samma som de universella lagarna. De har varit livsavgörande för min professionella och personliga resa. Jag vet också idag ett en grupp aldrig kommer till gemenskap om inte gudomligheten öppnas. En djup sann lärdom då jag också ser i mitt liv att det gång på gång skett utan att jag förstått. Det enda jag ser nu efteråt är att gruppen verkat från mellanrummet. Vill du veta mer om de universella lagarna så finns de i webbkusen co-creation in life. Där finner du också de olika stegen som en transformation har. Dessa är samma för en individ, en grupp och ett samhälle. Ja, hela världen. 

I en del grupper stannar vi med under lång tid och andra kanske vi bara möts en gång, tex under en workshop. Syfte är detsamma! När vi inser hur sammanlänkande vi är i ett kollektiv, förstår vi också att ett enda litet arbete kan få stora kollektiva konsekvenser.  

Vår grupp

Det finns bara två grupper som vi aldrig kan lämna våra band till: vår familj och det land vi är född in i. Båda dessa har skapat vårt ego. Där har vi vår kraft och våra gåvor, när de har transformerats från mellanrummet. Transformation har alltså en stor del i konceptet Space in between.  Vi möter därför situationer, grupper och arbetsplatser för att kunna transformeras. Då transformeras inte bara vi, utan också det vi gör. Det vackraste som finns är att se när en människa kommer hem till sig själv och sin livsuppgift. Det är vägen tillbaka till sin familjen och det land vi är födda i är också vägen hem till sitt folk. När vi hittar vår tribe, vår stam, som vi har vandrat med länge, länge är vi hemma som den empatiska själ som vi är. Resan dit är också smärtsam när vi gång på gång väljer bort dem som vi är här för att göra ett jobb med i enhet med oss själva, i enhet med vår “tribe” och i enhet med allt.       

Gruppen är där före dig

När livet flödar då kommer vi också att möta de grupper som vi behöver för att växa. Det kan både vara kärleksfulla och destruktiva grupper. Gruppen och dess själ har väntar på rätt tid, rätt plats och rätt personer för att de ska kunna öppna en större medvetenhet också på en kollektiv nivå. Vi är här för ett större syfte och i det är gruppen, den som visar vägen. Många grupper kan vi behöva möta innan vi kommer åter till vårt ursprung och vår “tribe”. Vad är då vår tribe? Det är med vilka vi har bestämt oss för att komma hit just nu i denna tid för att göra ett jogg tillsammans. Intuitivt känner vi igen dem när vi möter dem. DEn vägen är inte enkel, men sann. För mig är empatiska själar som kan omvamdla mörker till ljus denna tribe. Jag skulle inte kalla oss ljusbärare för det är en annan tribe, jag kallas oss empatiska själar. 
 

Kan vi öppna hjärtan

En viktig del i allt detta är att mötas i alla våra relationer med ett öppet hjärta. I arbetet som sker i mellanrummet expanderar ditt hjärtas inre rum och din angelägenhet. De grupper som du möter kan skynda på denna process. När vi finner vår angelägenhet, vår uppgift som är vårt bidrag till det kollektiva, kan vi bestiga berg. Alla människor har gåvor men det är långt ifrån alla som gör något med dem. Att ha något att säga och att säga det på ett sådant sätt att folk lyssnar är vår största utmaning, men också ett val för var och en av oss. Om vi inte prövar får vi aldrig veta. Det är, som jag ser det, sanningen varför vi är här. Om vi tar av andra eller blir kopior får vi aldrig veta vad våra gåvor är i vårt unika bidrag. Livet handlar om hur vi förändrar oss för att lära och utvecklats till vår angelägenhet. Grupper och relation stödjer oss på denna resa. 

  • Space inbetween – om sanningen 
  • Co-creation in life – om transformation