En ny tid från livets kraftkälla vill nu se dagens ljus. Med vördnad och respekt ser vi alla val som mänskligheten gör, de smärtsamma och de gudomliga på den väg som vi alla vandrar. Det öppnar vägen till allas våra rötter. Hör kroppens viskningar, de talar till dig med ett helt annat språk. tid är nu att välja en annan väg för att verka i världen från din livsuppgift. livets sköra tråd vill visa oss alla den vägen. 

Tre delar som fördjupar din väg

När livet knackar på har vi en chans att lyssna. För många tar det tid och ibland behövs livskriser för att vi ska lyssna. Det finns alltid en annan väg att gå än den vi skapade ur vår uppväxt. Den vägen väntar, vägen som tar oss till oss själva. Den livsstrukturen har en ordning som vi aldrig skulle ha kunnat föreställa oss, även om den är mycket nära oss i hela livet. Den livsstrukturen är vårt ursprung som vi kommer allt närmare när sökandet är slut. Vi transformerar successivt vårt överlevnadsmönster för att hämta hem det vi gömt för att skydda. Det är ur den resan vi har vår visdom och våra koncept. 

Din livskraft visar vägen till ditt livsmönster  

Kanske är du en av dem som vill komma närmare din livsstruktur, den livsstruktur som är där från början i våra liv. Det är när du ärar den strukturen som du finner ditt ursprung, din kärna. Att landa som förnöjsam i livet är ett stort steg! Det är också ett sätt att bidra till livet. Då ser du hur varje litet steg du tar i ditt liv påverkar andra på en systemisk nivå. Kanske vill du också stödja andra i deras process i att komma närmare sin livsstruktur. Då är du välkommen till utvecklingsprogrammet till systemisk ledarcoach. Bakom denna form av coachning leder du andra genom att inte leda. Det är ett förhållningssätt där gruppen du möter är där före dess medlemmar och den bär ett syfte/en gåva till medlemmarna.  

Din vision kommer utan ambition och strävan

Kanske är du en av dem som vill öppna för att göra färdigt dina affärer, det du har att ta dig igenom för att på ett mer medvetet sätt verka i livet och samhället. Vill du öppna för att se hur det du gör är professionellt kopplats till din livsuppgift! Har du funderat varför du gör det du gör? Det är att bidra till livet, men allt blir så mycket tydligare när du vet varför. När vi ser det kan ett lugn komma och du bara vet att du är på rätt väg. Ingen annan än du kan tala om för dig vad din livsuppgift är! Den visionen kommer utan ambition och öppnas från mellanrummet.   

Gruppens vagga öppnas ur dess skugga 

Kanske är du en av dem som söker din grupp, som i nästa steg ska fördjupa ditt lärande om grupper. Det är så du kan lära dig den nya tidens ledarskap. Det är egentligen inget nytt utan ett ledarskap som finnits i många samhället historiskt. Det sägs att ett samhälle behöver lojala medborgare, men jag är inte så säker. Vad händer om vi skulle släppa loss den kraft som finns i var och en av oss? Ja. ingen vet detta. Idag möts kravet på lojalitet med överlevnadsstrukturer från medborgare. Är det möjligt att också öppna för människors livsstrukturer i ett samhälle? Vi finns alla i olika grupper i samhället och detta påverkar vårt bidrag. Kanske arbetar du redan med grupper, och då vet du hur stark dess genomslagskraft är på en kollektiv nivå. Vi behöver lära oss att se gruppens inre liv bortom vad vi som individer kan påverka, också i samhället. Gruppen lever sitt eget liv och var och en av oss är här för att växta till gemenskap. För att kunna bli ett vi, måste du först veta vem du är! Grupper kan stödja oss i denna process – en samskapande process. Samskapandet visar alltid vem du är. I det kan vi inte ha ledare! Alla behöver vi bli våra inre ledare för att kunna bidra, men då kan vi inte styra andra eller bli styrda. Generationer före oss visste vad gemenskap var, vi har förlorat denna kollektiva själsliga dans bortom vad vi kan förstå. När de hittade sin stam var allt lugnt.