Alla människor har en livsstruktur som finns där från början.

Syftet i detta arbete är att komma närmare vår livsstruktur som är där från början. Vi har alla tidigt i livet skapat överlevnadsstrategier från vårt sätt att passa in, hantera olika händelser och möta situation som är överväldigande. Dessa strategier bildar tillsammans ett mönster, en annan struktur, i syfte att skydda vårt ursprung med våra gåvor. Några av överlevnadsstrategierna i detta mönster har tagit oss bort från denna vår livsstruktur och andra har tagit oss till den. Det är aldrig en slump vad vi gör i livet och arbetslivet för att komma närmare den livsstruktur som är vår gåva. Människors förändring kommer alltid inifrån och det är då vi kan börja se. Varje människa som kommer närmare sin livsstruktur verkar också på en kollektiv nivån. En liten förändring kan få stor effekt på lång sikt. Lärandet kommer alltid inifrån av egen erfarenhet, och av det kan vi förändra vår världsbild. Vi lever våra nya erfarenhet tills det är dags att skapa en ny identitet, en ny världsbild. 

Livet tar oss till de platser vi behöver gå för att öppna mer och mer av dess innehåll. Så en dag är den där strukturen som fyller oss med liv. Det öppnar för nästa steg; att tillåta oss att bli använd av livet. Ur livsstrukturer växer människors angelägenheter till livet och samhället. Jag har aldrig sett någon människas struktur växa enbart ur harmoni, utan livets struktur växer också med motstånd och smärta. Inte konstigt alls. Det är ett inre paradigmskiftet som känns. Livet är där för att puffa oss, tillbaka vår livsstruktur. Så lätt det är att gå in i andras strukturer för att fly detta.

Vi lever många liv i detta liv, vilket innebär att vi förändrar våra perspektiv och därmed våra identiteter många gånger. Dessa perspektivskiften tar oss närmare vår livsstruktur och till vårt inre paradigmskifte. Det är magiskt!

Välkommen du som vill möta dig själv och andra för att komma närmare den struktur som du kan leva ditt liv från, både personligt och professionellt.

Välkommen du som vill möta dig själv och andra för att komma närmare den struktur som du kan leva ditt liv från, både personligt och professionellt.

Om du vill kan du också utbilda dig för att kunna arbeta med konceptet Space in between i mötet med människor. Du får då lära dig att möta människor ur ett systemiskt perspektiv och lära dig att se deras livsstruktur. Den strukturen kan vi aldrig ta bort, men väl öppna och transformera till mer växt.

Jag vänder mig till dig som

  • vill jobba med mindre kraft och energi i allt du gör,
  • tror på livets magiska ögonblick,
  • tror att livets val och möten aldrig är en slump,
  • jobbat med dig själv och är villiga att öppna nya vägar,
  • vill lära dig ett annat förhållningsätt att möta människor.
  • vill lära dig mer om människor livsstruktur.

Den största utmaningen vi står inför är att kunna stå i vår kraft! Vi använder ofta andra för att hämta kraft eller så ger vi bort vår kraft till andra, och är då som mest förlorade. Det är då vi dömer andra. Tänk vad mycket tid vi lägger på att ha synpunkter på allt, genom att jämföra, konkurrera och värdera, istället för att gå vår egen väg. Konkurrens och jämförelse tar oss bara längre bort från vår livsstruktur. Konceptet Space in between verkar både på en individuell och kollektiv nivå. Ur din livsstruktur växer den struktur som du är här för att bidra med till livet. Våren 2020 startar den femte ettåriga utbildning; Tillbaka till din livsstruktur – den nya tidens magi.