Dina affärer är det du kommer hit för att ta dig igenom i detta liv. Det är från dem du sedan kan bidra till livet

Alla människor har saker att göra klart i i detta liv för att kunna närma sig sin kärna och livsstruktur. Det som sitter fast i våra överlevnadsstrategier. Detta är våra affärer i detta liv! Ur den resan växer vår visdom, när vi tagit oss igenom. Varje genombrott öppnar för ett koncept, från vilket vi kan bidra till världen och det kollektiva medvetandets expansion. Varje individ har unika koncept skapade från dess historia. Vi kan aldrig gå tillbaka till historien, men väl öppna för det som vill hela sig här och nu. Det ger livet mening, och på detta sätt kan vi tillsammans öppna för mänsklighetens nya steg in i det nya paradigmet. Dessa koncept tar oss närmare vårt livsstruktur, vårt syfte och vår livsuppgift. 

Jag kallar det våra affärer för att tydliggöra att det är angeläget inte bara för oss själva, utan också för människor, samhället och livet i ett större kontext. Allt vi tar oss igenom bidrar till det kollektiva medvetandet och dess fortsatta expansion. Det ger också oss mening och passion i det vi gör. Det är inte alltid tydligt och behöver inte alls vara stort, men det är viktigt.

Vi kan ha många olika lärdomar i livet att ta oss igenom på vår själs resa. Vilken väg vi än väljer kan vi komma till den punkt då vi öppnar för det vi ska bidra med, här och nu, för att ändra historien för kommande generationer. Det kan handla om människors växt, hälsa, livskvalitet, ansvarstagande, effektivisering, miljö, klimat, men också att öppna för respekt till livet, naturen och samhället. Vad det än är så har det skapats ur det vi kom in med i detta liv som var ofärdigt, våra affärer. Det innebär att i alla dessa koncept finns ett djupt ansvarstagande för delar som vi inte är särskilt stolt över. När vi tar oss igenom öppnas nådens rum. Den som tar ansvar för både sina egna och andras handlingar gentemot dem är fria. Vi attraherar alltid dem vi ska kunna bli sårade av och därmed kunna döma. Det är vårt ansvar. Ju fler som gör sig medvetna om det större perspektivet i det de gör kan också få fler att öppna för det nya paradigmet. På detta sätt kan vi öppna för mänsklighetens nya steg. Om vi kan hålla fokus på vårt syfte och de koncept vi är här för att bidra med behöver vi inte drunkna i tankar, känslor och sensationer som tar oss bort från oss själva.

Dina affärer är det du har att göra klart i detta liv för att närma dig din kärna. Det är också det som är ditt bidrag till världen. Det öppnar för ett koncept som tillsammans med din kärnas syfte (core self) kan ge dig mening och passion.

Det viktiga att är vi är villiga att lära, släppa kontrollen och att ha modet att göra annorlunda. Det är så lätt att prata och stå på stranden och titta på dem som håller på att lära sig att simma på ett helt nytt sätt. De som vågar kasta sig i förändrar sitt sätt att simma och öppnar också för att andra att göra detsamma.

Det viktiga att är vi är villiga att lära, släppa kontrollen och att ha modet att göra annorlunda. Det är så lätt att prata och stå på stranden och titta på dem som håller på att lära sig att simma på ett helt nytt sätt. De som vågar kasta sig i förändrar sitt sätt att simma och öppnar också för att andra att göra detsamma.

När vi väljer den vägen är vi tacksamma till oss själva och andra, särskilt dem som gått före. Så döm inte! Se inte det som har varit som ett problem, det är en möjlighet! Din angelägenhet tillhör livet och kommer till dig om du är beredd att investera i dig själv; direkt till kärnan av vad du är mest rädd för att gå ut med i livet. Det kräver mycket mod och ett öppet hjärta. Har du någon gång funderat på varför du gör det du gör, vad det ger dig för mening och vilken intention du har med det du gör. Då närmar du dig kärnan och är öppen för vad som kan stå i vägen. 

Konceptet Space in between tar dig direkt till kärnan. Välkommen du som vill:

  • verka för business utifrån livets angelägenhet
  • lära dig att inte värdera eller döma
  • öppna för att leda dig själv från mellanrummet i din business, med nya steg bortom det som du kan förstå
  • bli mer inkluderande i ditt förhållningsätt
  • samarbeta för att expandera din angelägenhet, din business
  • göra dig vaksam på när du riskerar att bli en kopia av andra och missa din angelägenhet
  • tror på att din angelägenhet växer både ur vår personliga och professionell resa

Det är i mellanrummet all växt sker. En del av oss driver vår business som anställda, andra gör det som egna företagare eller genom att vara finansierade på annat sätt. Drivkraften måste vara att bidra. Vi kan ha många angelägenheter genom livet. Vi kan hitta denna angelägenhet i vad någon annan har skapat eller i att skapa något själva. Men vi får akta oss för att bli kopior. De som skapar själva har alltid en tuffare resa, med mer motstånd. Det betyder inte att de upptäcker saker, utan snarare att de paketerar livets sanningar på ett nytt sätt. Det finns inga nya sanningar under solen, allt är redan där.

Konceptet Space in between öppnar för vår angelägenhet.
Livet, vår jord och samhället väntar på den! Alla har vi ett ”litet” bidrag i denna utveckling.