Kalendarium

Årets första själsretreat har öppnats - välkommen till livets mysterium.

Öppna vägen till ditt ursprung

Göteborg den 19-20/3 kl.10-16.00
SJÄLSRETREAT

Att återerövra livet i sin kraft

Göteborg den 5/4 kl.17.30-20.00
Berättelsen

När ljuset kommer åter

Göteborg den 23-24/4 kl.10-16.00
SjälsRETREAT

Att möta ondskans kraft

Göteborg den 12/5
kl.17.30-20.00
Berättelsen

Systemiskt ledarskapande

Göteborg startar den 23/9 - pågår ett år
Program

Alla aktiviteter är öppna för alla intresserade om inget annat anges, inga förkunskaper krävs.

Du får mer information genom att klicka på knappen för respektive evenemang.

Välkommen!