Att leda från mellanrummet

Mellanrummet styr redan, så varför tveka!

Mellanrummet är denna tids gåva. Där finns allt och samtidigt igenting. När vi vågar släppa kontrollen finns inte ord för vad vi kan skapa, från detta ingenting. Ett nytt ledarskap utvecklas i mötet med det som väntar på att ta form. En viktig förutsättning är att historien inte är med, men paradoxalt nog så är det just från historien detta ledarskap ser dagens ljus.

Tid är nu att öppna andra former av ledarskap och samskapande. Vi tror att vi kan kontrollera allt som sker, men egentligen kontrollerar vi ingenting. Vi letar bara nålar i en höstack! Alla gamla modeller av demokrati, ledarskap, gruppdynamik, styrning och ledning kommer i en ny tid att transformeras och växa från de berättelser som skapas idag, De som bär dessa berättelser har en utmanande tid framför sig. Deras uppdrag är att öppna för möten bortom överlevnadsstrategier. Eftersom dagens institutioner och organisationer bygger på överlevnad, inte alls konstigt då vi lever i ett överlevnadssamhälle, behövs system som verkar bortom ett organisatoriskt system.  

Alla våra styrsystem bygger på logiken organisation, så också samarbetets dynamik.

Den dag vi förstår att även “Faros fönster”, som bygger på att något är känt och okänt, också har en organisatorisk logik, kan vi öppna våra ögon, Ingenting är egentligen känt, det är bara vad vi tror. Ja, då kan vi öppna en ny dörr till det nya paradigmet där vi människor kommer att lära oss att leda och leva på ett helt annat sätt. Den enda tid som finns är nu. I nuet kan vi öppna för det nya, då stannar tiden så att det förflutna, framtiden och nuet kan vara närvarande samtidigt. Paradoxalt nog är det just välfärdens historia som vi har vår gåva om vi kan låta rötterna förgrena sig på ett helt annat sätt än de gjort hittills. Nya teorier kommer att se dagens ljus. Vi kan aldrig ta in en teori utan att det stämmer med vår egen. Inte heller kan vi bortse ifrån vem som skapar den. Den individ eller organisation som skapar en teori kommer alltid ha med sig sin skuggsida i det arbetet. När den görs synlig och dessutom ideologin görs begriplig öppnas andra förutsättningar. Om en organisation har syftet krig kommer krig alltid att vara med. Om en organisation har syftet religion kommer religionen alltid vara med. Om en organisation har syftet att stödja till försörjning kommer detta stöd alltid finnas där. Om en organisation har syftet att bota sjuka kommer botandet alltid vara där. Vi är ibland mycket naiva och tror att vi kan förändra grundsyftet. Det är inte möjligt! Därför kan nya sätt att organisera välfärden bara växa ur mellanrummet. Inte konstigt alls, så är det också för människan i sig. Överlevnadsstrukturen måste helt krackelera innan en ny struktur kan ta form, och det kommer att göra ont. Då kommer vi också se den själ som döljer sig bakom denna överlevnadsstruktur och där finns något att bygga vidare på.

Det systemiska ledarskapet

Vi kan förbereda oss, genom att studera transformationens faser. En av de första delarna handlar om säkerheten. DEn är inte annorlunda än för oss människor. Om vi själva tar initiativ till trasformation och möter den på halva vägen gör det inte lika ont. Blundar vi och lossas att allt ska vara som det varit, kommer det att göra mycket ont. Att öppna för att se allt som system med mellanrum som kan öppna för nya insikter och ny fakta kan vi gå med en förändring som ändå kommer att ske.

Det systemiska ledarskapet 

  • ser allt som system och att varje individ påverkar detta system
  • öppnar för det som inte är synligt i mellanrummet
  • ser samband mellan olika aktörer i ett system
  • leder genom att inte leda
  • utgår från helheten och grunden i det som ska ske
  • låter vision ta form utan ambitioner. Låter visionen hålla själen av det som ska ske
  • öppnar för andra strukturer än överlevnadsstrukturer, de senare handlar om att tjäna pengar, få makt, styra, kontrollera  
De enda som inte klarar av denna form av ledarskap är de som vill leda och de som vill bli ledda. Empatiska själar har förmågan att inte leda i sitt system. Motivet är att de inte har något att förlora, de förlorade redan allt som barn. När de har tagit sig igenom är de bredda att gång på gång förlora allt. De är mycket riskbenägna när de brutit igenom till kollektivet utan att förlora sig själva.