Konceptet Space in between

Space in between öppnar ett nytt sätt att komma hem till sin livsstruktur, sina affärer och att hitta sin angelägenhet och sina grupper. Det öppnar ett helt nytt sätt att se samhället som en arena för växt. Till det samhället har vi alla ett bidrag. Under min livsresa har jag varit med i många olika grupper och är det fortfarande. Grupperna har alltid kommit före mig, oavsett om jag bildat dem eller gått in som medlem i en befintlig grupp.

Det finns bara två grupper som vi aldrig kan lämna våra band till: vår familj och det land vi är född in i. Båda dessa har skapat vårt ego. Där har vi vår kraft och våra gåvor, när de har transformerats från mellanrummet. Transformation har alltså en stor del i konceptet Space in between.  Vi möter därför situationer, grupper och arbetsplatser för att kunna transformeras. Då transformeras inte bara vi, utan också det vi gör.

En viktig del i allt detta är att mötas i alla våra relationer med ett öppet hjärta. I arbetet som sker i mellanrummet expanderar ditt hjärtas inre rum och din angelägenhet. De grupper som du möter kan skynda på denna process. När vi finner vår angelägenhet, vår uppgift som är vårt bidrag till det kollektiva, kan vi bestiga berg. Alla människor har gåvor men det är långt ifrån alla som gör något med dem. Att ha något att säga och att säga det på ett sådant sätt att folk lyssnar är vår största utmaning, men också ett val för var och en av oss. Om vi inte prövar får vi aldrig veta. Det är, som jag ser det, sanningen varför vi är här Om vi tar av andra eller blir kopior får vi aldrig veta vad våra gåvor är i vårt unika bidrag. Livet handlar om hur vi förändrar oss för att lära och utvecklats till vår angelägenhet. Grupper och relation stödjer oss på denna resa.