Programförklaring

Jag är själv precis som alla andra nu i en ständig transformation i en tid som ger denna möjlighet för ett helt kollektiv. Allt går så mycket snabbare nu. Redan innan hade jag bestämt mig för överlämna mig till det som ska komma genom mig, det som öppnar mer av mig och det som behöver transformeras utan att jag förstår hur och varför. Det förändrar ständigt mitt sätt att se världen, nu mer än någonsin. Mycket kommer genom mig som jag verkligen inte förstår nu och allt handlar verkligen inte om mig. Innan denna webbkurs som kom till mig bara så där, bad jag om inre vägledning till mina nästa steg i utvecklingen konceptet Space in between. Det är inte min teori, den kommer genom mig till livet. Ibland blir jag förvånad och det blev jag i denna vägledning. För mig är detta en programförklaring som är livsnödvändig att dela.

Början

Det började med att jag en dag kände mig totalt förvirrad av allt som sker i mig och på en kollektiv nivå just nu. Så gick jag djupare in i kroppen och då öppnades ett helt annat fält. Jag hade så mycket fjärilar i magen och min intuition sade mig att något är på väg att hända. Inne i mig bubblar jag och det sprids ut i hela kroppen. Jag vet av gammal erfarenhet att detta är expansion, men kunde ändå inte vara säker. Så börjar jag tala med mitt högre jag eller det jag kallar Gud. Å Gud jag ser hur jag inte vågar stanna i denna expansion just nu utan flyr till förvirring, så ser jag också mänskligheten just nu. Många av oss vågar inte stanna i det som ska växa nu. Å Gud låt oss stanna ni i dessa våra kroppsförnimmelser och ta emot det som är öppet för att komma. Jag är redo nu Gud och jag ber dig om tre nycklar. Svaret jag får är: Du behöver släppa gammalt. Strukturen har du och den är precis som den ska. Så lyssna nu här kommer nycklarna. Nu blir det nästan hissnande. Jag ber: snälla Gud vänta lite, jag tror att jag spricker. Är jag verkligen värdig att ta emot detta och vågar jag. Kan min kropp expandera med detta, Jag tar några djupa andetag och stannar med hela kroppens expansion nu och så säger jag; ja jag är redo. Det svaret kommer från en plats i mig bortom min personlighet där jag bara är. Så kommer det jag bara skriver utan att för en sekund se vad jag skriver. Det går fort och jag låter det komma. Det finns nu i min bok som jag skrivit i varje dag, min heliga bok. Långt där inne i mig vet jag att jag kommer att ha dessa nycklar med mig under lång tid framåt i livet och att jag kommer att dela dem med världen. Jag vet också att de är nästa utvecklingsfas för detta koncept ” Space in between” som tillhör livet och att det också är min nästa utvecklingsfas i livet. Jag vet också att detta kommer nu tack vare att jag tog mig till botten av meningslösheten och den grymhet som finns i oss människor som jag aldrig kommer att kunna förstå. Där fann jag meningen och min tillhörighet. En transformation som tog mig igenom hela mitt liv och hela mänsklighetens liv lager på lager i en smärtsamt upplevelse där jag till slut landande och en ny form av kraft som tog plats i min kropp. Den transformationen har förändrat hela mitt liv. Jag vill berätta om denna process och nycklarna eftersom de handlar om tillhörighet. Hela denna webbkurs handlar i ett större perspektiv om tillhörighet. Det är helheten!    

De tre nycklarna som de kom till mig vill jag dela med dig

1) I mörkret av din själ så kommer den växt som är du. Denna din själ söker sig hit till detta liv i din kropp för att du ska hela det mörker som den själen har att hela i detta liv. Allt du möter är ditt lärande och inget är personligt. Håll denna själ nära, döm den inte, utan låt den bara få växa i allt som du hämtar hem. När den resan är slut så dör du den fysiska döden.

2) Den du är i din kärna, ditt ursprung, kan du inte förändra. Det är precis som det ska och där har du det som är din vision, också i detta liv. Du kommer i detta liv att få ett embryo av din kärna, inte mer, och den delen kommer du att hela. Kärnan är ditt hela du, som kommer att hela ditt hologram som också är en del i livets hologram. I det osynligas öppning får du uppleva hela dig. Du får då också uppleva hela mänskligheten. Det är så det är och det är så det kommer att förbli i livets oändliga arkiv. Människan och kollektiva medvetandet har en begynnelse, och du som en av dessa människor är där en del från din begynnelse. Från det arkivet samskapar vi i livet.

3) Vad du än tror om detta liv så är det aldrig som du tror. Du har bara gång på gång skapat en ny tro. Hur många trossystem som du kommer att kunna ta dig igenom säger något om hur många delar av ditt hologram som du färglägger med en ny färg. Trossystem är här för att förändras gång efter gång både för dig och för människan som ett kollektiv. När du har ändrat ditt trossystem så ändras allt. När någon tillför livet ett nytt trossystem så ändras livet för alla. Vi har alla den möjligheten och det uppdraget, inte så att det behöver uppmärksammas när det sker. När du ändrat dig nu i din tillhörighet behöver du inte exkludera dig längre, och det gör att en massa andra människor på jorden inte heller exkluderar sig. Du ändrade något i din vetenskap som får effekt på alla. En del människor gör detta synligt, tillför något, och då får de nobelpriset, andra som du gör det osynligt och priset är din inre växt. Det är din väg min vän.

Livet har aldrig tillhört människan, det tillhör alla på samma gång, allt som finns som ä levande. Människan har gjort sig så stor, ja du också, i att ni tror att ni vet något mer än allt levande. Livet is ig är det som kommer att hålla framtiden och gör dt just nu. Det är bara männsikan som behöver ändra sitt förhållande till livet. Det är det ni lär er nu. Precis just nu i denna stund. Ja, di okså Ingrid Marie, ja alla. När ni var och en och som kollektiv är totalt närvarande i det som sker. då är ni bara där och då kan livet få ta form Jag är livet. jag är du och jag är allt levande samtidigt. Ett nytt sätt att se allt nu. När människan når sig själv bortom din personlighet, det är då hon blir den som kan stödja andra till transformation. Jag gratulerar dig att du valde den vägen. Det är också då människan kan verkar på en kollektiv nivå. Lev väl min vän.

Orden landar i min kropp. Jag är redo och är djupt tacksam för dessa ord. Jag stannar i min expansion som började i magen och nu har spridit sig i hela kroppen. Hjärtat är öppet och det är jag. Jag är också en del av ett kollektiv, del av människan i ett större perspektiv. Mänsklighetens och moder jords transformation pågår parallellt nu. Det har aldrig varit så rent, så grönt och så sprudlande som nu i naturen. Himlen är blåare än blåst. Samtidigt sker katastrofer både på jorden och inne i människor individuellt och kollektivt. Det som vi inte trodde var möjligt händer och egentligen kan vi inte kontrollera. En sak är dock given vi kan välja att samskapa med livet och vårt eget liv. Tacksam. Nu är det dags, tiden är inne.

Med respekt, vödnad och tacksamhet delat jag nu detta arbete med dig. Jag är också helt övertygad om att den som har att gå in i systemet tillhörighet kommer att omedvetet söka sig till denna kurs.

Marie Fridolf

Tillbaka till:Co-creation in life > Introduktion