Upplägg och innehåll

Denna webbkurs kommer att läggas ut allt efterhand under tre veckors tid. Datumen finns angivna längre ned på denna sida. Vi avslutar vid sommarsolståndet med modulen om expansion. Det går att påbörja utbildningen precis när du vill och också avsluta den när du vill. Den kommer sedan att finnas på min hemsida www.spaceinbetween.se som en av de webbkursen som är tillgängliga. De har kommit till i en den ordningen de presenteras från den expansion som sker av konceptet space in between. Du kommer senare i denna webbkurs också förstå att det också är kopplat till min egen expansion. Det innebär att denna webbkurs också är för mig. Det år på detta sätta vi skapar balans i livet. Vi får och ger i sammaögonblick nör vi har tagit oss igenom något som öppnar för ett större givande.

Ett sätt att följa webbkursen som en process

  • Läs först inledningen till modulen och gå sedan till meditationen. Ge dig tid. Sätt dig bekvämt och ta några djupa andetag och sedan i meditationen som tar ca 10 minuter.
  • Varje modul har först en mediation och sedan tre lektioner.
  • Till varje lektion finns en film om ca 15-20 minuter. Sedan följer en text som beskriver vad den handlar om. Varje lektion avslutas med ett antal frågor.
  • När du ser filmen är det bra att låta din kropp ta in vad som sägs. Du gör detta medvetet genom att lyssna utan att värdera och reflektera. I varje ord som sägs finns en överföring, och dessa ord har kommit genom mig till dig. Det som sägs är till dig. Kanske finns det ett omedvetet skäl till varför du valt att gå in i denna webbkurs för att öppna något nytt. De inre bilder som öppnas för dig när du lyssnar är då en gåva till dig. Kanske kan du också se filmen som en sorts meditation, även om den också innehåller fakta.

Disposition

Nedan följer en disposition av webbkursen och datum då den kommer att läggas ut. Du kan välja att börja kursen när du vill. Om du vill följa kursens upplägg så stanna en timme från klockan 19.00 då ett starkare fält skapas. Datumen har du nedan:

  • Tillit – den 27 maj klockan 19.00
  • Närvaro – 1 juni klockan 19.00
  • Säkerhet – 6 juni klockan 19.00
  • Överföring – 10 juni klockan 19.00
  • Övergång – 15 juni klockan 19.00
  • Expansion – 20 juni klockan 19.00

Vad handlar varje del om

Varje del beskrivs i sin helhet och ur det lyfts de delar som tar oss till ett expanderat medvetande. I nedanstående bild har du hela kursen med underrubriker. Ett bra sätt att att få en större helhet från början är att läsa programförklaringen och sedan den samlade text som följer efter nedastående bild.

Modulernas innehåll

Tillit är ingen känsla utan ett tillstånd som vi kan öppna för genom att ändra vårt förhållningssätt till livet. Omedvetet gör vi hela tiden val i livet och i de ögonblick då vi inte har en aning varför vi gör det vi gör är denna tillit i våra händer. Långt där inne vet vi att vi gör det vi gör för att lära oss något, även om det gör ont. I dessa ögonblick har vi närmat oss närvaron. Närvaron handlar om att vara i nuet bortom tankar, känslor och vår historia. Det öppnar för det som kommer genom oss utan att vi har något personligt i det som sker. Efteråt kanske vi i början blir rädda och gör det till personligt, men i stunden är vi ett fält, utan tankar och känslor. Det betyder inte att vi känner men det är helt andra känslor än de som kommer ur vår personlighet. Det är nu vi börjar att samskapa med livet från dessa ögonblick av närvaro, som blir fler och fler och längre och längre. Vi vet då också att övergångar kommer och mycket omedvetet börjar vi att säkra den resan. Det är som att förbereder oss för själva födelsen. Vi bäddar och vi fixar och gör oss redo. Skaffar livlinor i dem som kan stå vid vår sida, vi vet också att inget kommer att bli som förut och jag oss beredda att säga till oss själva: Nu tar jag det! Kanske ställer vi oss frågor under lång tid innan. Frågor som handlar om vi är redo. När vi väl är redo så börjar överföringen från dem som är med oss, vårt omedvetna och det kollektiva omedvetna. Hela vårt liv rullas upp i minnen och gamla känslor, generationer av förfäder och förmödrar kommer för vår inre syn, vi drömmer massor på nätterna, men inre bilder kommer också under dagen. I denna del av processen är det som att vi sitter inne i en grotta tar emot det som kommer. Vi öppnar och sluter cirklar och så kommer vi närmare ögonblicket av separation från det gamla vi lämnar såsom illusioner, del av vår personlighet och trauman som sitter djup i vårt system. Hjärtat är vidöppet och då i kommer övergången. Vi släpper taget, spricker upp och överlämnar oss. Vi föds på nytt! Det hela kan beskrivas som en döds- och födelseprocess. Kroppen expanderar, en process som kommer att pågår under lång tid tills allt har fallt på plats. Allt omöbleras inom oss och vi möter världen på ett helt nytt sätt. Det blir aldrig som det har varit. Vi har expanderat vårt medvetande som tar ny form från det osynliga till det synliga.

Ett annat sätt att uttrycka vägen

Tillit och närvaro kan öppna en större vy i skydd av livet, från det liv du tillhör och som tillhör dig. Då kan du kanske ta modet att tillåta dig att få se allt i ett större perspektiv. Det är aldrig som du tror och när livet guidar dig, eller ska jag säga att du tillåter livet att guida dig, då är allt där samtidigt. Vid en ny övergång säkrar vi resan, ofta mycket omedvetet. Alla övergångar är omedvetna. Vi kan inte styra eller prestera fram dem. Efter en ny övergång kan inget bli som förut, allt öppnar nya perspektiv. Hela ditt trossystem förändras, hela din världsbild. Då ser du allt från vinden i ditt hus och hur det också förändrar din källare. Kontakten mellan källare och vind håller dig i ditt interna kommunikationssystem. Ibland behöver du gå ned i källaren för att hämta något. Det är svårt att se från källaren och vinden drar dig då upp för att kunna se det större perspektivet. Ditt inre kommunikationssystem sänder signaler till omvärlden och omvärlden till dig i detta vårt telepatiska system som vi alla tillhör. Du väljer hur och från vad du ska ta emot. Du väljer hur och till vem du ska sända. Det valet är ofta omedvetet, men i närvaro och ett ständigt expanderande medvetande kan du mera medvetet överlämna dig. När livets mysterium har tagit dig i besiktning till en större helhet är det dags att tacka dig själv, tacka dig själv för att du tog modet att stanna i mellanrummet. Mellanrummet som är den plats där du kan släppa och spricka upp till ner medvetenhet. Allt får då en mening. Då vet du också att alla dessa övergångar är en del av livet. Det är precis som det ska vara i varje övergång. Det är så du samskapar med livet.

Lycka till     

Tillbaka till:Co-creation in life > Introduktion