Introduktion

När du går in i denna webbkurs har du ett val att ge dig själv tid. Du har öppnat ett mellanrum och vad som kommer att visa sig beror på hur aktivit och medvetet du går in i detta mellanrum. I varje modul kommer jag att börja med en meditation för att öppna mellanrummet, här öppnar vi också för alla som är i samma "fält", i samma rörelse. När vi samskapar med livet, samskapar vi på så många olika plan samtidigt. I mellanrummet skapas en ordning som ger en ny balans på en helt annan nivå. I själva övergången är allt i kontakt inifrån och ut och utifrån och in. Det är den djupaste formen av kontakt som vi människor har, kontakten med allt, samtidigt som vi är i djup kontakt med oss själva och de som är nära oss i livet. Vi får då en helt annan kontakt med oss själva, våra relationer, de grupper vi är i, till samhället och hela kollektiv. Vi bryter upp de koncept, illusioner och normer vi så omedvetet suttit fast i. Ett nytt koncept skapas, en ny personlighet öppnas för att vi ska kunna expandera vårt medvetenhet och komma närmare den vi är i vårt ursprung. Denna personlighet och vårt "nya koncept" dvs. vårt nya sätt att se världen. Det ändrar hela vårt trossystem gång på gång. Allt möbleras om i kroppen och en ny ordning skapas.

Tillbaka till:Co-creation in life