Kontraktet i en ny form

Det är nu vi alla behöver skriva om våra livskontrakt. I det arbetet behöver vi komma hem till oss själva och sedan till livet. Det innebär att vi föds tre gånger i detta liv: först av vår mamma, sedan av oss själva och slutligen av livet. Livet i sig behöver nu dem som föds av livet, de som arbetar för livet. Då är allt kollektivt. Tidigare var den vägen några förunnat, nu har vi alla den möjligheten. Mellanrummet mellan det gamla och nya paradigmet är här för att öppna möjlighten för oss att skriva om våra livskontrakt. Vi som lever nu har alla valt att gå ned i detta mellanrum. Det innebär också att vi alla har gåvor som livet behöver nu. Det är att expandera sin kraft och inte stanna i lidandet. I början kan du behöva en push för att såsmångom stå mer i den kraft och kärleken som håller allt.

I denna nya tid är alla ledare!

Det är nu vi kan möta en läromästare som pushar oss dit, någon som har gått före och gjort denna resa. Vilken resa? En resa som tar oss till ett mer symboliskt liv, där allt har en mening i en större helhet. Det är nu vi kan ändra perspektiv och se allt i en större helhet, inte för oss själva utan för livet.

Du finner dem om du öppnar ögonen, de som ständigt står i kontakt med den osynliga energin. De vet vad växtvärk är och de talar sanning. Du är en av dem, det är bara att börja resan di nu nu! Säkra din resa på ditt sätt. Energi behöver struktur, din struktur, ditt koncept som du är här att bidra med.

En läromästare håller inget

Du kanske bara under en tid behöver en person, en läromästare som går vid din sida när du tar dig dit. Hon eller han kan sitta utanför din grotta när du möter dig själv. En läromästare håller inget, tro inte att detta är terapi. Det är en tuff väg, utan kompromisser. I den grottan möter vi de starkaste försvaren i form av arketyper, men också våra transpersonella vänner som öppnar för kärleken. Ja, den större kärlek som öppnas i hjärtchakrat, vår andliga väg. Vi måste alltid möta oss själva och komma hem till den vi är i vårt ursprung för att våga leva mer symboliskt och arbeta för livet. Det arbetet tar dig från källaren till vinden i din kropp där du har större helhet om och om igen. Därefter åter ned i källaren igen för att grunda helheten och ändra din personlighet. Allt detta tills du en dag kan verka bortom din personlighet. Då verkar du för livet och blir ETT. (se mer om detta i nästa lektion)

Vad är då ett livskontrakt!

En bra fråga! För mig är det mitt kontrakt med både mitt högre jag, det gudomliga i mig och med livet i sin helhet. Jag tillhör mig själv och livet i sig med dessa båda har jag nu ett kontrakt. En del är att följa de systemiska lagarna och en annan del är att arbeta för livet. Mitt kontakt har tio punkter som jag har med mig varje dag. Ett livskontrakt skriver vi ofta om efter ett genombrott och en transformation. Vi kan göra det hur många gånger som helst, om det är äkta. För mig kommer detta kontrakt ur transpersonella upplevelser som sedan tagit mig till djup transformation.

Övning

Föreställ dig att du går på en väg. Långt där borta ser du en dörr, den dörr som tar dig igenom till nästa steg i ditt liv. Ingen kommer att kunna gå med dig dit in. Det ända du vet att när du väl har gått in kommer du inte ut igen som samma person. Hur känns det? Är du beredd att öppna den dörren? Se om du får någon bild eller ett ord av vad som du behäver ta med dig in. Det är din biljett in som du behöver visa för den väktare som står och väntar utanför. Prata med väktare, är väktaren beredd atta släppa in dig och är du berdd att gå in? Stanna nu där utan att göra något mer.

Tillbaka till:Co-creation in life > Säkra resan