Säkra resan

När du väl öppnat för att stanna i nuet och mer närvaro kan du lära dig att stoppa dig när du försvinner in i överlevnadsstrategier. Det är ur detta som du omedvetet skapar dig en säker resa. Vi behöver kunna hålla oss om vi ska kunna öppna för genombrott i vårt liv. Det är därför många går i terapi för att öppna mer av den de är bortom sitt sätt att överleva. För det behövs transpersonell och existentiell terapi, eftersom vi närmar oss något ursprungligt som innebär att det andliga och existentiella fältet öppnas. Meningen med livet blir en central fråga, och alltmer en sådan ju längre du kommer i din utveckling. I varje steg behöver vi säkra vår resa och det gör vi ofta mycket omedvetet. Gör vi inte detta så kan vi ta hos längre än vad vår kropp förmår och det kan leda till dissociation, re-traumatisering och transpersonella upplevelser som vår kropp inte har expansion för.

I denna tid när vi befinner oss i en världomfattande kris som öppnar för transformation på många olika nivåer finns en risk att vi förlorar i vår överlevnad om vi inte kan lyfta blicken och ta oss till andra perspektiv och en större helhet. Vi människor är alla ett!  Vad jag gör till andra gör jag också till mig. Vi är alla här för att ge varandra mer kraft, inte ta den ifrån varandra. Vi är här för att lära varandra ett nytt sätt att leva. Så fort vi gör något behöver vi tänka i termer av alla andra. Allt kommer nu mer och mer upp till ytan, eget och kollektivt som vi tryckt ned i denna världsomfattande transformation. Denna resa har bara börjat och kommer att ta oss till transformation av ekonomiska-, sociala., politiska-, hälso-system. Ja, så mycket mer! Vi öppnar nu allt det som varit undertryckt i så många år, till transformation. Den resan är kollektiv! Samtidigt öppnas nya kollektiva transpersonella öppningar till mer liv, i kärleken tecken. Allt kan transformeras till kärlek om vi vill, det är bara en fråga om tid.

 

Tillbaka till:Co-creation in life