Beredskapen – nu tar jag det

När vi inte längre har något val, då händer det. Då finns ingen återvändo. Jag är alltid så förvånad hur många människor som jag möter som vågar överlämna sig till energi i de workshops och utbildningar som jag arrangerar. Gruppen är den som håller varje cirkel som ska slutas, som tar oss närmare transformation och genombrott.

Nu tar jag det!

Tänk om vi alla kunde leva nära livet i varje steg vi tar. Då skulle vi aldrig tveka utan istället säga: nu ser jag, nu tar jag det och gör något jag aldrig gjort förut. Ingen tvekan, jag bara gör. Det är detta som är flöde i livet, livet flödar då mer än någonsin. I grunden handlar livet om att erövra mer kraft. Lever jag på detta sätt blir jag en läromästare genom att jag överlämnar mig till livet. Detta är inte prestation utan flöde tillsammans livet, en avgörande skillnad. Inte mitt liv, utan livet i sig som för oss alla är samma.

Dags att ställa sig den frågan varje dag! Nu tar jag det och nu gör jag det! Det är nog den bästa säkerhetslinan av alla, då den håller mig i kroppen. Det är vad en läromästare gör, tvekar inte, utan gör!

Sök din läromästare

Är du inte där ännu men kan finna någon som pushar dig är du i säkerhet. Hon eller han kommer att göra allt för att du inte ska följa gravitationskraften och falla djupare ned i källaren där du verkligen inte ser. Ja, naturligtvis behöver ned i källaren och hämta hem det du ska ta dig igenom, men det måste du göra från högre våningar i ditt hus (din kropp). Ju högre upp du har kommit i ditt hus desto snabbare ta du dig igenom det som behöver transformeras. Transformation är alltid kollektiv, därför är inte alla genombrott transformation. Vi kan bryta igenom till oss själva utan att det blir en transformation. Transformation blir det är vi blir ett med allt. När vi jobbar med energi i en given struktur öppnas en större möjlighet till transformation eftersom vi inte har någon kontroll. Vi avgör inte när det blir detta, det gör energin.

Vad är transformation?

Transformation innebär att de högre nivåerna, hjärtat och de lägre nivåerna i oss är aktiva samtidigt och vi blir ett med allt. Vi öppnar både de arkaiska och transpersonella arketyperna samtidigt. Arkaiska arketyper kommer ur forntid och kan vara slavmästaren, rebellen, patronen, prostituerade, madonnan, slaven, patriarken, häxan, olika sagofigurer eller tidigare människor i en förgången tid men som fortfarande är verksamma med sin energi (tex. Hitler), men den den arkaiska energin kan också vara bara ren energi såsom ondska, död, offrande, heliga riter osv. Detta är arketyper och energi som vi sitter fast i på en kollektiv nivå. De transpersonella arketyperna kan var modern, moder jord, krigaren, magikern, den visa, det gyllene barnet, helgon, gud, modiga hjältar och krigare, feer och andra sagorfigurer som öppnar för mer liv, men också här kan det vara ren energi såsom heliga ritualer, sansamara, universell kärlek, gudomliga uppenbarelser som öppnar och tar oss till en högre andlig nivå.

Allt detta kan vi inte människor bestämma det är vår högre kollektiva medvetna som öppnar dessa dörrar genom läromästaren i den struktur han eller hon verkar. Det betyder att vi sällan kan göra detta jobb med oss själva, om vi inte har förmågan att leva utan identitet i dessa stunder i livet. Det är då vi går in i mellanrummet. Att göra en transformation på helt egen hand är en tuff resa, vi missar då också lärdomen som vi är har för; att växa med andra. När vi öppnat för våra högre energier kan vi transformeras med andra i sammanhang där alla är ledare, i meningen ingen är ledare. Vi överlämnar oss till det som ska ske.

I denna tid när vi blir alltmer medvetna om att vi är ETT är denna resa nödvändig; den kollektiva transformation. Den sker redan, frågan är bara om vi kan hålla oss i den. All transformation och arbeten med energi behöver struktur, annars kan vad som helst hända. Det är därför ursprungsbefolkningen har ritualer och ceremonier. Dessa har vi förlorat i västvärlden. De har dessutom en mycket fast struktur i allt de gör .

Space in between

Space in between är en fast struktur som har metoder och en filosofi som håller energin. Varje workshop eller utbildning har ett fast schema. Vad som vill visa sig vet ingen förrän det visar sig. Den som leder det arbetet öppnar för energi och blir den som håller tills gruppen tar över och håller. Då kan transformationen ske. De som väljer att gå i lära i Space in between gör det tills de själva är läromästare och kan öppna för andras transformation. Det betyder då också att de har hittat sitt koncept som håller energin. Det betyder att Space in between är en struktur i vilken andra ska bli kopior, Nej denna struktur håller också för andra tills de hittar sin egen struktur.

Varmt välkommen till någon av workshopen för att pröva på!

Övning

Hur beredd är du att arbeta för livet, i bemärkelsen att hitta din egen struktur som kan hålla energi? Har du en läromästare i ditt liv som kan sitt utanför din grotta när du gr in och möter dig själv i det kollektiva landet? Kan du hålla dig när det blåser, och mer kommer de att blåsa? Hur ser du på jorden och mänsklighetens fortsatta utveckling? Är du beredd att såga den gren som du sitter på? Hur viktigt är det för dig att tillsamans med andra expandera medvtandet och den kraft som är oändlig i oss och hela mänskligheten?

När du har varit med dessa frågor hur känns det i kroppen, vad väcker det? Är du beredd att kompromissa ”sanningen” som kommer att visa sig från det kollektiva medvetna? Eller tvekar du inte och bidar med din del? Hur känns detta i kroppen? Det är bara kroppen som kan guida oss djupare in i dessa exisensiella frågor och öppna i oss för det som vill visa sig? Blunda och öppna dina ögon för existensen, vad ser du och kan du stanna med den bilden i dig utan att värdera?       

Tillbaka till:Co-creation in life > Säkra resan