Öppna för överföring av energi

Transmission betyder sändning, överföring. Det kan vara energivågor, energi mellan en människa och mellan olika nivåer i vårt medvetande.  Allt är i etern och vi behöver då en sändare. Förr i tiden var dessa sändare, sändebud mellan olika platser och nivåer. Då kallade vi dem shamaner. Om du tillhör dem som kan vandra mellan olika verkligheter och dimensioner är du ett sådant sändebud. Frekvenser och ljusvågor är också en sådan överföring. Den kan ta oss till olika dimensioner. Dessa kan också krassa den materia som skapar en fastlåsning och kontraktion.

Denna krashning kan också vi människor göra genom energiarbete och i möten människa till människa. All kraft finns i oss, för att vi ska kunna hela oss själva. Successivt tar oss igen vår överlevnadsstruktur tillbaka den livsstruktur som är vi i vårt ursprung. Det gör att vi expanserar vårt medvetande och den kraft som vi är här för att bidra med till världen. I ett sådant arbete har vi fortfarande kvar det mystiska i livet, symbolerna och allt som är själens språk. I grunden är vi alla shamaner och därmed vårt eget sändebud och vår egen läromästare.

Låter det konstig, nej det är bara en fråga om fokusering, att vilja gå vidare och hitta sin fulla potential som vi alla är så rädda för. Vår gåva som gör oss till shaman, är det minsta vi vill ha i vårt liv. Det är det vi har flytt från hela livet och försöker sprattla från för att hindra oss själva att ta emot. Vår inre sabotör, den som manipulerar oss för att förlora den gåvan är mycket skicklig.

Den vackraste transmissionen jag känner till är människa till människa. Genom en personlig relation med en eller flera människor kan denna överföring förändra liv. Det sker när människor arbetar med energi och överlämnar sig till den. Energin kommer till en människa och går till den, de andra. Den som får den kan aldrig kontrollera den, de är bara en sändare. För att det ska bli vackert krävs mycket mer än så. Överföring kräver också att den som är sändare tar sig igenom nålsögat och själv gör samma jobb som den som får. Då blir de andra i gruppen också sändare till den personen. Det innebär att alla båda får och ger samtidigt. Alla i en grupp måste ta sig igenom sitt nålsöga, men först ta emot. När de lär sig att överlämna sig kan existensen/evigheten öppnas och i ett tredje fält för transmission på en kollektiv nivå till alla i mänskligheten som berörs, bortom det vi vet och kan förstå. Vi kommer aldrig att få veta till vem, vi blir bara använda.

Tillbaka till:Co-creation in life