Dina livlinor i det system du just nu befinner dig i

Att säkra vår resa kan och är inte en narcissistisk resa längre, om så lever vi farligt. Den är att tänka system och hur vi kan öppna för mer kraft på alla nivåer.  Allt jag bidrar med i det lilla för att stärka min och andras kraft får ringar på vattnet. Du säkrar resan tillsammans med andra, inte ensam. Du säkrar resan genom att ge, inte att ta. Du säkrar resan genom att bli din egen ledare tillsammans med andra ledare. Du säkrar resan genom att göra dig beredd att överlämna dig till det som krävs av dig, inte till det som du fastnat i för att överleva. De arroganta, de som tycker synd om sig själva och de som har ett mönster av att vara ”neady” i bemärkelsen bara tagande, lever farligt. Vi har nu kommit till en fas där givandet och förmågan att bemäktiga andra till mer kraft är nyckeln till den egna säkerheten. Det innebär inte att hjälpa andra, utan snarare pusha dem och sig själv till mer kraft. Varje dag behöver vi ställa oss frågan; Vad har jag bidragit med? Hur har jag expanderat min kraft? Är jag fortfarande ett offer eller har jag tagit mig ur dynamiken offer-förövare-hjälpare? Hur har jag börja ta emot mina nästa steg i livet (som ofta kommer i viskningar från livet innan de slår till av full kraft). Hur har jag bidragit till att bemäktiga andra till mer kraft?    

System av denna tid

I djup närvaro kan vi lära oss att vara i kontakt med det system av denna tid, som kommer att öppna för det uppvaknade och den transformation som väntar. Vad är då ett system? Ett system har en helhet som håller allt, den helheten har ett antal delar. I alla system har vi både ansvar för oss själva och den större helheten. Allt jag gör, gör jag för alla. Så är det också i samhällen och hela världen som system. Det system som bildar oss själva är till 90 procent osynligt, och verkar bortom det vi kan ta på. Vi tror att det fysiska (materia), det som vi kan ta på är vårt system, men det är bara en liten del av allt. När vi stannar i nuet kan vi lära oss att hämta hem mer och mer av den vi är i vårt ursprung, en resa som är oändlig. Det är en resa som tar oss till större och större helhet i den som vi är med andra i en större helhet.  

Tänk kraft hela tiden

Tänk kraft hela tiden. Om jag förlorar kraft, vad kan ge mig kraft utan att jag tar den av andra? Det är din guide. Du behöver gå igenom din egen stolthet och hur du gör dig till offer, förövare och hjälpare för att ta kontakt med din kraft igen. Ta hand om dig själv och bli inte fast i en illusioner som kontrollera mig. För att säkra resan kan vi behöva livlinor. De flesta handlar om vad jag ger mig själv för kraft, men i början kan jag behöva någon person, en läromästare. Jag behöver också en grupp där kraften kan få expandera i en struktur som håller.  

Ett system har lagar

I ett system finns en massa lagar som är större än oss. Vi behöver lära oss dessa lagar och följa dem till vår växt i ett större kollektiv. Att säkra den resan är att lära oss att se livet symboliskt. Det är svårt att se skogen för alla träd om vi inte kan lyfta blicken till den symboliska världen. Den hjälper oss att se helheten. Det är när du ser på livet symboliskt som du kan säkra din resa. Drömmar är ett bra exempel på symbolik och där behöver vi kunna ta distans för att se vad de vill visa oss. Så kan vi förhålla oss till hela livet även i vaket tillstånd, vad vill det som händer visa oss. Det finns alltid ett större perspektiv.  

Den första lagen handlar om att helheten är större än mig! Vi är alla ett och vi skapar alla den helheten. Allt är kollektivt. Dualismen är borta. Så fort vi delar Ett i två så har vi en konflikt. Det existerar inget som inte får konsekvenser för oss alla, det innebär också att allt jag gör får konsekvenser för oss alla. Ett är helheten i dig och i alla människor. Alla vi tillsammans skapar helheten. Rätten till tillhörighet till detta system är avgörande. Vi kan kalla denna lag, naturens lag.

Den andra lagen är att allt behöver balanseras. Allt kräver balans om jag tar så måste jag ge, ingenting får vi gratis. Om jag levt på andra får jag betala längre fram! I grunden ger vi aldrig upp vår kraft och livet löser detta den organiska vägen. De som sker i dag är bara symbolisk för något mycket större, vi kan säga att det är heliga bränder i livets kaos. När människor protesterar så är det undertryckt vrede som nu kommer upp. Den obalans av kraft kommer oavsett om vi vill det eller ej att balanseras.  

Den tredje lagen är att det alltid finns en mystisk nivå. Det finns en osynlig värld som är mer kraftfull och du kan inte bryta den. Det är vår skapelse och moder jord som är större än oss. Vem äger planeten? Ingen. Vi har gjort allt till ekonomi när det handlar om miljö, ekologi, natur, andlighet, allt är gudomligt. Om du börjar att följa din ditt ursprung sp kommer du en dag att kunna flyga!  De mystiska är alltid symboliskt och i det lilla sker förändring. Det existerar inget som inte får konsekvenser för livet. En sekund i kraft för stor effekt, men så får också kraftlöshet.  Det handlat om att möta din själ bortom alla tankar. Tankar drar oss nedåt!

Den fjärde lagen om ordning. Allt levande har en ordning, det är organiskt. Det betyder att saker och ting kommer i en viss ordning innan det är helt. Vi kanske känner på oss vad nästa steg i livet är, men känner samtidigt på oss att det finns några förändringar i oss som behöver ske innan vi är där.  I en grupp finns också en ordning i det som ska visa sig, men det finns också en ordning mellan dess medlemmar. Det är inte en hierarki utan en ordning i det system som vi verkar. Den ordningen kan ha med kompetens, livserfarenhet, helhet, vem som kom först etc. Den viktigaste ordningen i ett system är: livet går vidare med eller utan mig!

Den femte lagen om varandet. Det är som det är! Den svåraste lagen att ta in eftersom vi ofta blandar ihop det vi vill och hur det är. Dessutom sitter vi fast i illusioner som inte har något att göra med verkligheten. Om vi klarar av att vara i varandet kommer sanningen uppenbara sig. Detta varande kallar jag mellanrummet. Vi kan öppna för något nytt i mellanrummet men hur det sedan kommer att förkroppsligas i livet är inget som vi kan styra över. Vi kan inte kontrollera livet! Det är här känslor öppnas i en ny form. Känslor är biologiska tillstånd förknippade med nervsystemet förorsakade av neurofysiologiska förändringar, olika förknippade med tankar och beteenden. Känslor är förknippad med ett visst mönster av fysiologisk aktivitet. Känslor sammanflätas ofta av humör, temperament, personlighet, disposition, kreativitet och motivation. I mellanrummet kan varandet transformera dessa känslor. Vi upplever då något helt nytt som påverkar vår kraft och vårt förkroppsligande.

Den sjätte lagen om gravitationen. Det är illusioner och tankar som drar oss nedåt. Rädslan är den största faran, rädslan för kraften, rädslan för andras kraft, Vi ger rädslan bränsle istället för att stödja varandra i att få mer kraft och att öka vårt medvetande. När tankarna är i gång, skapas ingen förändring!  De bara eskalerar och så är vi fast i våra överlevnadsstrategier. Vi har så många illusioner att ta oss ur i samhället. Det som händer därute händer i dig! Vi är bara en del i en större helhet, en helhet som lever på en lögn. Gå igenom dina attityder och värderingar och se hur du ljuger för dig själv. Det betyder att öppnar våra ögon för det som gravitationen visar oss. Nu kommer vår arbete. Om vi är hemma i oss själva är detta arbete från högre energier. Vi ser och vi släpper och spricker upp till en ny form.

Den sjunde lagen är lagen om agerande. Det är nu vi måste agera, tala sanning och vara ärliga. Vi kan inte gömma oss bakom kollektiv som sitter fast i lögner av överlevnad. Vi behöver ta vårt ansvar, vårt lilla strå till stacken. Vi kommer att få se mer explosioner, när en fjäder blir det som utlöser allt. Det är inte enskilda människor längre utan kollektiv som av människor måste förändras. Vi kan då göra vårt i livets hologram. Tänk alltid hur tar jag mig till helheten. Alla val vi gör, hur små de än är får konsekvenser. Då kan vi öppna för ”grace” och barmhärtighet.  

Lycka till

Genom att följa de systemiska lagarna säkrar vi resan! Dessutom behöver vi en personlig relation, någon som står vid vår sida utan att hjälpa oss. Denna någon behöver ha gått före oss och själv haft erfarenhet av transformation.   

Övning

Gå igenom varje lag för sig. Skriv ned exempel på möten med dessa lagar. Hur reagerar du i dessa möten? Vad skulle du kunna göra annorlunda? är du villig att följa dessa lagar eller ä detta inget för dig? Om du har frågor ställ dem gärn till mig så får du ett svar. Du skriver bara till kursledaren.

                 

Tillbaka till:Co-creation in life > Säkra resan