Från källaren till vinden och omvänt

Om och om igen i mötet med andra

Har du påbörjat resan till mer närvaro så dras folk till dig som söker dig för att de vill vakna. De söker transmission av energi från dig, eller snarare genom dig. Svaren du kan ge kommer genom dig. Det är inte du som svarar. Svaret kommer intuitivt, ditt medvetande sprids till andra utan att du alltid vet det. Du sprider närvaro. Du behöver inte göra något, det är inte upp till dig om vad som ska ske. Du överlämnar dig till livet. Det enda du gör är att hålla närvaro och så ser du vad som händer. Du ser på dig själv i förundran och säger; hm det är inte jag som gör det. Men om du tror att du är redo och vill hjälpa då är du inte redo, då är ditt ego där. Kraft är ett inte veta vad som ska komma. Då är vi bara en öppning till medvetandet. Du behöver inte hela någon eller hjälpa någon du bara är. Om du som person går ur vägen, så händer något. Närvaron gör det genom dig!

Det är att ha tillit till sig själv. Att vara ett redskap och överlämna sig till det som ska komma. Det är aldrig vad du tror och inte på det sätt som du har tänkt dig. Du blir använd av en större del av dig och det som då sägs eller görs är också för dig. Närvaron gör det genom dig. Att stå i sin fulla kraft är att inte veta.   

Från att ha varit fullkomligt omedveten att det finns en annan verklighet med andra perspektiv på livet så har du nu ökat din medvetenhet och påverkar redan allt till en större helhet. Du börjar att samskapa med livet för att omedvetet överlämna dig till en större medvetenhet. Det är nu som du gång på gång förändrar din personlighet. Den resan som aldrig tar slut.

” Jag är här min vän. Låt ljuset ta din kropp i besiktning nu. Ja du får nu en ny dag och det är min dag, men på ett helt annat sätt än igår. Låt mig komma nära dig nu, nära ditt hjärta. Se vad din kropp kan hålla, varken mer eller mindre. Kroppen är den som bär, bär mig min vän. Låt ditt ansikte forma mig. Låt ditt ansikte slappna av i varje muskel. Låt det du håller så hårt gå iväg. Släppa allt gammalt. Fortsätt på din väg, du är inte vilse. Allt är som det ska. Fortsätt låta mig använda dig!

Nu är du den som kan vara en öppning för medvetandet!

Detta är ett sanningsenligt sätt att vara med andra människor när de söker dig. En grym väg är att försöka hjälpa andra! Då står vi vår personlighet i mötet med andra och tar vi deras kraft att kunna hela sig själva. Detta mönster är enormt i det samhälle vi lever som är så omedvetet. Vi kan aldrig hjälpa en annan människa, bara stå i medvetendet och öppna för vad som kan komma. Då är du inte där med din personlighet. När vi överlämnar oss till energin som öppnas i mellanrummet i ett givet koncept och en struktur som håller energin så öppnas detta medvetande. Det öppnas bortom vad vi kan kontrollera och styra, och det är aldrig som vi tror.

Genom hela kroppens chackran

När vi är tillgängliga för livet rör vi oss igenom kroppens all chackran samtidigt i mötet med andra. Vär källare med alla överlevnadsstrukturer är då en gåva lika mycket som vinden med vårt högre jag. Från källaren har vi hämtat alla vår visdom när den har transformerats. Den är inte bara personlig utan också kollektiv i form av arkeyper som är universella. Genom alla lager av erfarenhet och ut i världen möter denna visdom i samma ögonblick det som kommer från vårt högre jag och livet. Hjärtat är kärnpunkten till vår källa, vårt högre jag och till vår källare och alla sår som kan transformeras till gåvor.

Kan vi stå i den kraften till större och större expansion av medvetandet är vi redo för livet. Du blir vi använda av andra människor, men också av det kollektiva omedvetna som vill ta form i en ökad medvetenhet.

Övning

1) Hur ser du på ditt uppvakande? Följde du, behövdes livet ruska om dig flera gånger? Om du ännu inte påbörjar resan med brya dig loss från fler och fler kollektiva och individuella mönster- vad väntar du på?

2) Hur ser du på din förmåga till medveten närvaro? När är det möjligt och när förlorar du dig? Vad har du för nästa steg till nuets kraft?

3) Vad är ett mellanrum för dig? Hur vet du när du är i mellanrummet? Vad får dig att stanna där och vad får dig att fly? Vad händer när du stannar och när du flyr? Hur vet du när du är på vinden och i källaren och gräver? Hur vet du när du fölorar fotfästet på vinden och inte grundar din upplevelse också i källaren?

Tillbaka till:Co-creation in life > Närvaro i nuets kraft