Att stiga in i mellanrummet och samskapa med livet

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

”När vi förälskar oss i livet och sörjer alla år vi puttat bort det, blir allt helt igen. Det är också då som vi kan knyta an till livet precis som det är, utan illusioner om hur det skulle kunna vara. Ingenting är längre som vi tror och alla våra tanke-konstruktioner blir ett minne blott. […]

Tillbaka till:Co-creation in life > Närvaro i nuets kraft