En livslång resa att stoppa oss när livet går i repris

Du måste först avsluta Circle of trust och transformation innan du får tillgång till denna lektion

Vår biologiska födelse

Vår resa är tre i detta liv; först föds vi av vår föräldrar och in i deras, generationers och samhällets överlevnadsmönster och gåvor. Vi skapar själva nya mönster utifrån allt som händer oss i tidigt i livet och det vi tar över. När vi är barn har vi inte förmåga att se när vuxna och kollektiv projicerar. Vi har inte heller möjlighet att stanna med det osynliga som ständigt tar form i nya perspektiv. Denna företeelse är inte en norm i de vuxnas överlevnadsstruktur. En del av oss möter dock någon vuxen som åter har öppnat denna dörr och kan lugna oss när vi känner oss annorlunda. Vi blir allt mer blinda för allt detta ju äldre vi blir, tills den dag vi öppnar för att det finns en annan verklighet igen. När vi är unga så har vi fortfarande kontakt, kontakt med andlighetens landskap. Vi kan se det osynliga, och tycker inte det är särskilt konstigt alls, Med de vuxna runt oss de förstår inte, blir rädda och så till slut stänger vi allt. Det betyder inte att vi inte längre är andliga varelser, vi är det och allt, även i vårt överlevnadsmönster. Kanske är det därför vi är så rädda att stanna i nuet vi människor, då nuet öppnar det osynliga som vi en gång var tvingen att stänga. När det osynliga visar sig igen öppnar det för att allt vi trott på som vi själva ärvt och skapat bara är illusioner. När vi börjar att få en känsla av att vi är något med, en känsla av att vi har ett själv, ett själv som är större än den vi tror. Börjar resan hem till oss själva. Det är fortfarande en personlig resa och ibland kan vi uppfattas mycket narcissistiska i vårt sökande efter oss själva och vårt ursprung bortom alla överlevnad.

Vi föds av oss själva

Det är nu vi föds den andra gången, av oss själva. Nuets kraft tar oss till mer och mer kraft när vi får se oss själva i helt nya perspektiv. Det är så vi ändra vår personlighet om och om igen tillsammans med vårt växande. Det är en illusion att tro att vi kan leva utan personlighet och därför är egot vår bundsförvant. När egot väl har tillit att våga överlämna sig till transformation börjar resan. Vi lär oss då också att se andra människor, händelser och kollektiv i nya perspektiv. Så en dag känner vi oss hemma, det är då får kontakt med den del av oss som är hel. Vi kan kalla den vår kärna, vår källa, den vi är i vårt ursprung osv. Det är också den delen av oss som står i kontakt med vårt högre jag, högre energi, gud i oss (vad vi väljer att kalla det). Självet är alltså en plats där vi kan hämta hem våra projektioner och gåvor som vi gömt i dem och växa om människa till en större helhet. Självet är också den del av oss står i kontakt med det osynliga. Det är i det osynliga vi har vårt bidrag till detta liv, det vi ska lära oss. Den vi är i vårt ursprung är en oändlig resa! Det är nu vi lär oss att stoppa oss när vi tenderar att åka tillbaka till gamla mönster genom tankar, känslor och vår historia. Livet kommer att serva oss med det vi behöver hela.  

Vi föds av livet

Nu föds vi en tredje gång, av livet! Det är nu livet börjar att använda oss, vi prövas alltmer och får dessutom i samskapande med andra upplevelser bortom vad vi kan förstå och förklara. Tacksamheten är djup och vi ärar allt i livet. Narcessimen är nu borta, vi vet lite mer om vem vi är och på den resan är lyckan stor. Vi kan nu börja att arbeta för livet, och då kan inget vara personligt längre. Har vi ett personligt intresse i det vi gör så kan vi inte arbeta för livet. Vi äger inget, inte ens vår egen kropp. Vi kan bara vårda den så att den håller livet ut. Varje gång vi ser vad vi gör mot oss själva och andra tar vi ansvar och vi står i sanningen! Den sanning som vill visa sig. När den har så gjort och allt är fritt kan v dela vår erfarenhet och den sanning som har visat sig, men den sanningen äger vi inte heller. Det innebär att vi inte kan säga att detta är sanningen! Vi kan inte en säga att detta är vår sanning! Sanningen i sig ändras hela tiden om vi låser oss vid den utvecklas vi ej. Då fastnar vi bara i ett nytt program. Paradoxen är att vi behöver gå in i ett nytt program, ny personlighet, ny identitet för att senare frigöra oss från den. Vi kan kalla det att vi lever flera liv i detta liv. När livet använder oss öppnas nya sanningar!

När vi öppnar för mellanrummet! Så sker allt detta. Den som kan öppna mellanrummet för andra behöver ha gjort denna resa, och dessutom skapat en struktur som håller energi. När energi får flöda fritt kan vad som helst hända. Space in between är just nu ett sådant koncept. Varje möte, utbildning, workshop, session har dessutom en unik struktur som håller som öppnar gruppens själ och det kollektiva omedvetna. Att gå in i lära hos mig innebär inte att man ska lära en metod att följa utan att med stöd av transformation hitta sitt eget koncept, sin egen struktur som håller. Den strukturen är skapad ur vår liv, vårt syfte och allt lärande i detta liv.    

Vi föds av livet om och om igen till livet

Allt detta är ett livslångt arbete om och om igen i cirkel på cirkel också när vi öppnat för att bli använda av livet. Inget blir färdigt. Nya överlevnadsmönster visar sig genom att vi åker in i dem. En ny resa att komma hem till sig själv öppnas och så sluter vi den cirkeln. Vi föds på nytt! Från det ögonblicket kan vi återigen bli använda av livet, och denna gång på ett helt nytt sätt. Det vackra är att varje gång vi åter föds kommer vi närmare våra biologiska föräldrar. Vi börjar att se livet på ett annat sätt. Allt var och är som det ska i vår resa tillbaka till dem som gav oss livet, men på ett helt annat sätt. Inget är en slump. Nu är vi inte längre barn i relation till våra föräldrar och vi öppnar för de gåvor, de syften de kommer med till oss. Det gäller särskilt vår moder som var beredd att riskera sitt liv för att vi skulle få vårt.

Att komma till vila

När får vi vila, kanske du undrar. Vi vilar under tiden och i ögonblick som vi själva och livet väljer. Vi vilar i allt som sker, även om det är smärtsamt. Detta är ett annat sätt att se livet. Vilan är därinne i oss, liksom överflöd och kärlek. Därute är bara en spegel av vad som händer därinne. I grupper så blir detta överlämnade än större. I samkapande med andra så vilar vi när alla har lett oss framåt. Det är därför grupper tar oss längre i vår transformation, om vi inte gör oss till ledare. Det kollektiva omedvetna skapas genom att 1plus 1 blir tre osv. i all oändlighet. I ”tre” vilar vi. Då tar energin över!

Vårt uppdrag är att stoppa oss

Vårt uppdrag nu i denna tid, mer än någonsin, är att lära oss om våra överlevnadsmönster och stoppa oss när vi går in i dem. Ett bra sätt är att se att så fort vi har en strategi eller tar saker personligt är vi i dessa mönster. Det är vårt ansvar var och en att ta oss ur dessa mönster och hämta hem de gåvor vi har gömt där. Den resan tar oss till den vi är i vårt ursprung och vår livsstruktur som väntra på att bli levt för att vi ska kunna bidra till livet där inget är personligt.

Övning

1) Var befinner du dig i din utveckling i de tre födelseprocesserna? hur lyckas du att stanna i nuet och stoppa gamla tankemönster? Gör en lista på alla gamla tankemönster som du fastnar i och börja att obervera dig själv hur många gånger de uppkommer under en dag? Se om du är bredd att gå till botten med detta och vad det är vårt för dig i tid, pengar och engagemang? Detta brukar visa vad vi värdesätter i livet. Lycka till!

2) Vad gör du för att bryta igenom? Hur hamnar du i försvar och överlevnadsstrategier? Vad har du lärt dig hittills av att kunna stoppa dig när du inte ser skogen för alla träd? Varför inte gå ut i skogen och titta på vad du ser, och sedan gå upp på berget och se skogen i ett annat perspektiv. Vad ser du? Vad väcker det i dig?

Tillbaka till:Co-creation in life > Närvaro i nuets kraft