Circle of trust och transformation

Det är nu vi är redo att öppna och sluta cirklar för att ta oss till ett större medvetande. I circle of trust öppnar vi en cirkel som vi, individuellt, i en grupp och i ett kollektiv sedan sluter. I varje cirkel så öppnas för transformation så att vi får nya perspektiv på det vi arbetar med just nu i livet. I varje cirkel finns mera liv. Här kommer också kollektiva arketyper in eftersom vi bryter gamla kollektiva mönster. Allt vi gör i circle of trust är på en kollektiv nivå. I workshops och cirklar som vi bjuder in till blir detta så tydligt. Energin från gruppen själ tar oss till det arketypiska och mytologiska mönster vi ska transformera. Det arbete öppnar livets mysterium bortom vad någon person kan förstå. Allt för att vi ska kunna bryta oss ur ett trossystem som vi kollektivt sitter fast i.

När vi väl lärt oss att i en grupp öppna och sluta cirklar kommer vi att göra detta också i livet som helhet. Vi gör det med oss själva i varje steg vi tar. Det betyder att vi ständigt är öppna för ny transformation till ökat medvetande. Vi har nu också förflytta oss till tredje och fjärde chackrat som handlar om att vi öppnar vårt själv och däri kärnan. Då och då åker vi hiss upp till vårt högre jag för att se hela bilden av det som sker genom vår kärna. För mig är det klar att denna kärna är placerad i mitt hjärta. Det är också där själen vilar då och det i det ständiga arbete som sker för att växa och lära. Vi behöver vila! När hjärtat är öppet har vi kontakt. Kontakt är nyckeln till alla transformation och vila. I transformationen vi kontakt med oss själva, med mellanrummet där medvetandet expanderar både individuellt och kollektivt samtidigt som vi har kontakt med andra i en grupp och gruppen som grupp.

Denan resa av transformation förutsätter inte alltid en grupp utan vi gör den i livet. Circle of trust är ett annat sätt att beskriva transformationens olika delar; tillit, närvaro, säkerhet, överföring, övergång och expansion. Transformation förutsätter kontakt i nuet annars skulle vi ramla tillbaka i gamla överlevnadsmönster.  

Övning

1) Vad har du för erfarenhet av transformation? Hur vet du när du är i en cirkel i livet? Hur vet du att du slöt circkeln? List exempel för dig själv när du slutfört cirklar, när du lämnat cirklar, när du stannat för lände och inte kunnat slutföra.

2) Hur vet du när du är i kontakt med dig själv? Från vilken plats i dig är du då i kontakt med dig själv? Blunda gärna för att finna den platsen i dig. Hur vet du när du inte är i kontakt och stödjer livet dig tillbaka till kontakt? Föreställ dig att du går in i mellanrummet, i ingenmanslandet. Vad ser du? Hur är det för dig att vara på denna plats? Vad vill du göra och vem i dig vill göra detta? Kanske kommer flera olika delar av dig att visa sig. Bjud in dem, dansa med dem och knut dem nära, även den som stöter bort dig eller dömer dig. Se om du kan se vilken dans ni dansar tillsammans. Skriv ned och ta den dansen med dig i fortsättningen av denna webbkurs.

Tillbaka till:Co-creation in life > Tillit är ett tillstånd