Circle of trust och transformation

Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Det är nu vi är redo att öppna och sluta cirklar för att ta oss till ett större medvetande. I circle of trust öppnar vi en cirkel som vi, individuellt, i en grupp och i ett kollektiv sedan sluter. I varje cirkel så öppnas för transformation så att vi får nya perspektiv på det vi […]

Tillbaka till:Co-creation in life > Tillit är ett tillstånd