Tre nivåer- dags att börja i rätt enda

Tillit är inget som kan skapas av någon annan än dig. Det kräver ett överlämnade och ingen annan kan få dig att göra detta om du inte vill. Livet har så mycket i sitt sköte för oss, som vi kan öppna för. Det kommer till oss i möten, i upplevelser, i relationer och i energi, på ett sätt som vi aldrig skulle ha kunnat föreställa oss. När någon har tillit, vet denna person att allt som hon möter är där för ett lärande. När vi till exempel talar om vi inte har tillit till en person, så handlar det inte om den personen utan om vad den personen symboliserar i vårt liv. Börjar vi att reflektera på detta som att det faktiskt handlar om oss kan vi inte längre tycka om en annan människa. Frågan är alltid har jag tillit till vad livet vill visa mig. Om så är fallet så är jag i ett tillstånd av tillit. Då har jag också möjlighet att hämta hem det jag projicerar på den personen, gruppen eller samhället. Om vi skulle ställa en fråga till svenska folket om tillit, så skulle den avspeglas från den personens tillit till livet, till de grupper de är i och till sig själva. Detta skulle sedan projiceras på det objekt eller subjekt som vi ställer vår fråga om tillit till.  

Från min livsresa med mig själv och genom min arvsmassa (vad jag har med mig i form av händelser och brister i generation i mitt familjesystem och kollektivet) skulle jag beskriva resan till ett expanderat tillstånd av tillit som livslång, och då och då tappar jag detta tillstånd. Detta är inte riktigt sant för när jag tar mig igen en ny övergång har jag alltid trott att jag inte har haft tillit, men efteråt ser jag alltid att grundtilliten till livet alltid funnits där. Den tilliten till livet var där från början och höll mig som barn igenom den totala kontaktlösheten och de traumatiserande upplevelserna.  En efter en har jag tagit mig igenom dessa upplevelser, till mer kontakt och tillhörighet.

Arbete vi gör i grupper har tre syften:

  • Att öppna för grundtilliten i var och en, tilliten till livet som jag lever. 
  • Att öppna för den grupp som vill föra deltagarna till tillit till gruppen så att de kan överlämna sig.
  • Att öppna för tilliten till mig själv, mitt själv som den jag är både i min överlevnadsstruktur och i min livsstruktur.     

Inget förändringsarbete för att öppna den jag är i mitt ursprung kan skapas utan dessa tre. Detta arbete öppnar källaren och den första våningen i mitt hus. Det är i den energipunkten/kraftcentrat; i första chakrat (rotshackrat) som den verklighet jag lever genom mina illusion kan visa sig. Det är också där jag grundar mina nya upplevelser. Rotchakrat är kopplat till den primitiva hjärna, reptilhjärnan. Här finns det basala i livet både mörker och ljus, det fysiska som vi kan ta på och förstå i orsak och verkan, men också det oförklarliga som vi behöver fysiska symboler för att kunna vara med såsom stenar, trummor osv. Detta är en viktig del för att skapa tillit och ta oss igen de trauman vi haft själva och ärvt från andra. Här löser vi också upp de normer som vi bär från generation. I detta arbete finns mycket ritualer och ceremonier som lösgör. Vi bränner det gamla för att öppna det nya. Det är jordat och grundat. Vi kan känna rötterna och vi försonas med vår historia.

Tilliten är grunden för detta öppnade av våra rötter. Om vi inte har den till livet, gruppen eller oss själva så kommer vi inte öppna och påbörja denna resa, Den kollektiva kris vi är i nu i världen ger möjlighet till alla att öppna, öppna för livet som väntar på att bli levt i den du är i ditt ursprung till livet i sin helhet.

Ju mer vi hämtar hem det vi har separerat från att passa in i det systemet desto helare blir vi och i det är vi inget offer alls. Det är alltså två helt olika separationen jag talar om här och den ena har tagit oss från helheten och den andra tar oss tillbaka till helheten. Varje övergång till en större helhet i oss när vi hämtar hem det vi ”splittat” från vår själ gör oss också till ett med en större helhet. Varje övergång till en större helhet skapar nya system. Det är också därför i dessa lägen hamnar i nya grupper och med nya människor.

Självtillit öppnar för självkärlek, och när den skapas i en grupp så öppnas vågen hem till vår ursprungsfamilj. Den familj i vilken vi lärde oss att separarera från oss själv och nu ska lära oss att vara oss själva. En tuff resa då det är lätt att lockas tillbaka till överlevnadsbarnet och börja att döma igen. Självkärleken är då en gåva att se sitt lärande. Har väl transformationen öppnat en större kraft kommer vi att kunna stå i den. Det som är transformerat och öppnat nya gåvor tas oss aldrig tillbaka till den form det var innan. Det är därför transfomation också gör ont. Vi föds på nytt genom en ny födelsekanal, genom nålsögat.

Övning

Stanna med dessa tre nivåer av tillit och inne i dig så går du in i alla de grupper du befinner dig i idag. Välj en av grupperna. Se vad som händer med dig, vad väcker det för behagliga och obeagliga känslor. Vad ger denna grupp dig och vad saknar du. Är det en grupp du ska stanna i, eller är det en grupp du ska lämna? Vad har du för överlevnadsstrategier och vad har du för öppningar till mer inre expansion i denna grupp? Vad lägger du i skuggan och vad vågar du inte se? Vad har denna grupp för potential för din inre växt? Vad ser du som ditt nästa steg i livet när du går in i denna grupp?

Tillbaka till:Co-creation in life > Tillit är ett tillstånd