Att separera från mina illusioner

I överföringen till det nya så separerar vi från illusioner. Ja, vi släpper illusioner som har hållit oss fast i många år, allt sedan den biologiska födelsen. Detta kan också vara en smärtsam process när vi ser hur vi har ljugit för oss själva och hindrat oss själva att leva fullt ut.

Kärlekens kraft

Vi har varit så omedvetna och är det allt nu! Vi människor är så fast i ett paradigm som inte har haft förmåga att öppna hjärtats kärlek. Kärleken som är allt, och som kan transformera allt. Jag talar inte här om förälskelse och vår drivkraft att hitta en partner, nej jag talar om högre nivåer av kärlek som har med expansion, medmänsklig, kraft och sanning.

Det är aldrig en slump vem och för vad vi kommer samman i detta livets mysterium. Mitt hjärta är vidöppet för det jag får vara med om när gruppens själ visar sig och gev oss alla mer liv. Varje människa och mänskligheten i sig och allt levande är heligt. Det öppnar för oss att bli en kropp/en enhet. Den nya tidens ledarskap. Låt oss aldrig glömma det.

Sanningen vill visa sig

Sanningen är den som vill öppna sig, sanningen som ligger bortom alla illusioner. Sanningen som också är kollektiv. När allt avtäcker sig så ser vi. Då har vi inget val längre, bara att stå i sanningen. Det är också då vi närmar oss övergången.

Ingen övergång sker om vi inte lämnar våra trosystem och våra illusioner. Själva övergången är det smalaste mellanrum vi kan finna, nålsögat. När vi går in där behöver vi först ha lämnat en massa illusioner. De illusionerna håller vi så hårt i, de hindrar oss att vara i vår kraft. Kraften av sårbarhet och skörhet öppnar ödmjukhet och tacksamhet. Det är en förutsättning för överföring.

Min erfarenhet är att vi har många övergångar i livet, men två är livsavgörande; hem till oss själva och hem till livet i stort.  

Övning

1) Gör dig beredd, hitta din grupp! Denna resa kan du inte göra ensam och inte med vem som helst. Den förutsätter att vi blir en kropp och överlämnar oss.

2) I denna webbkurs kan du börja att titta på din illusioner. Allt som du har bestämt dig tidigt i livet om livet är en illusion. Vilka illusioner har du och vilka sanningar döljer du?

3) Den grund samhället bygger på är också illusioner! Ett samhälle vill skapa sin medborgare och då är vi inte fria! Vilka illusioner finns i vårt samhälle? Vilka sanningar döljer vi då?

Tillbaka till:Co-creation in life > Öppna för överföring av energi