Vi öppnar och sluter cirklar tills alla cirklar är slutna

Överföringen sker genom att vi öppnar och sluter cirklar, en efter en för att förbereda oss för det som ska komma. Det är bortom vår kontroll och kommer i den ordning som finns där. Det är därför allt behöver ske med människor och i en grupp.

Gruppens själ tar oss till vår kraft

Gruppens själ och kraft tar oss till det som ska komma, för alla i gruppen. Om vi fortfarande projicerar kommer vi att säga att det är ett övergrepp och ge läromästaren eller någon i gruppen skulden, istället för att se vad energin vill visa oss. Det är just vad det är, ett övergrepp, något tar grepp över oss för att få oss att släppa allt de vi gjort oss stora i. Det är som om något trycker oss ned på jorden i cirkel efter cirkel för att vi ska öppna för mer kärlek till oss själva. För många är det tufft, men när vi väl har gjort det en gång så vet vi att vägen igenom behöver en helt annan kraft än det vi tror är kraft. Det är energi som gör detta! Därför är det så vackert att arbeta med energi i detta kraftfält, för där och då kan vi inte döma någon, det är bara ren energi. När vi ser det kan cirkeln slutas och öppna för att vi får se så mycket kraft och kärlek som bara finns där om vi vill ta emot.

Allt är en spegel

Allt är en spegeln, allt är samskapande med livet. När vi ser det större perspektivet vet vi att vi är ett. Nu vet vi att vi är här för att ge varandra kraft. Ja, du och jag, alla. Idag är en ny dag där jag tar med mig gårdagens erfarenhet. Transmission, överföring, får då ett helt nytt ljus! Kraftfältet ger möjlighet till expansion, igen. När vi säkrat resan och tar oss igenom nålsögat öppnas en helt ny vision. Idag kan vi välja det nya som livet visar oss, som vi får en smak av igår. Allt är redan där. Ingenting att söka, bara hämta hem och se med andra ögon. Vi möter precis det vi ska i livets samskapande. Dags att släppa taget och spricka upp till den du är. Då kan du öppna ögonen för all kraft och kärlek som väntar.

Människan tror ofta att kraft är styrka, nej det är sårbarhet och skörhet. Kraft är att stå i sanningen, och det är den vi möter i överföringen. Vi får se livet på ett helt annat sätt. Det är aldrig som vi tror, och nu bestämmer vi oss för att göra saker vi aldrig gjort förut.   

Så är den där, den skapelse vi ska vila i själva övergången. Nu kan vi vila en stund och långt där inne i oss så vet vi att det kommer en övergång, frågan är bara när. När den väl kommer är vi aldrig medvetna, utan den kommer när vi har minst kontroll. Vi kan bara långt därinne i oss vänta, vila och säga till oss själva: Jag är redo, låt det ske när det ska ske.

Överlämnadet vägen till transformation

Det är nu vi överlämnar oss till vår livmoder och till den barnmorska (jordemor) som kommer att stödja oss, men bara om det går snett. Barnmorskan, den nya tidens läromästare, har nu sett dagens ljus. När barnet är fött så vyssar hon det sakta! Det barn som sedan ska möta också den som talar ett annat språk!  Det kan aldrig ske före en transformation, då förstår barnet ingenting, men efteråt kan de tillsammans sätta ord på vad som skedde i en ny filosofi, tills allt är integrerat. Den rösten är också den nya tidens läromästare.  

Ja, nu förstår du säkert att vi alla är vår egen barnmorska och inre röst. Vi är vår egen läromästare. Den processen kan vi få stöd igenom, genom att vara i grupper där vi arbetar med energi i en struktur som håller liv. Varje arbete är då på en kollektiv nivå, för livet i stort och för mänskligheten som helhet. Allt ger ringar på vattnet.  Nu kan vi vila i denna skapelse!

Övning

Blunda och föreställ dig att du går på en väg. Långt där borta ser du en dörr, en dörr i ett berg, ett hus eller en dörr på ett annat sätt. Utanför dörren står en väktare. Du har tagit med dig något till väktaren som är din biljett in i denna dörr, om du vill gå in. Lägg också märke till hur väktaren ser ut, vad är det för varelse som du får en bild av nu. Du går fram till väktaren och stannar där och talar. Vad är det du behöver släppa i ditt liv, släppa taget om? Berätta och lyssna! Gör dig beredd på att gå in, om du så bestämmer dig, men gå inte in ännu. Stanna där nu tills nästa gång vi ses. Se vad väktaren vill säga dig och vad du vill berätta. På återseende om fem dagar

Tillbaka till:Co-creation in life > Öppna för överföring av energi