Allt ska in i nålsögat – det kollektiva, din familj, förfäder arketyper etc.

Transmission innebär att allt förbeds för att vi ska kunna ta oss igenom nålsögat och komma ut på andra sidan i en annan form. I själva transmissionen samlas allt för att du ska kunna bli en ”pil” som kan ta sig igen. Både den som ger och den som får måste igenom det nålsögat. Det betyder att båda hamnar i att ge och få i samma ögonblick. Det betyder att den du har som livlina, också gör denna transformation samtidigt. Är du en av dem som arbetar med människor i transformation, innebär det att du ständigt är i transformation. Därför behöver du reglera hur mycket diú kan vara i detta fält.

Vad betyder transmission?

Transmission innebär att allt samlas i det vi behöver ta oss igenom för att lösa upp den materia som är i kontraktion i kroppen. Det är vi som sitter fast, ingen annan. Tror vi att det beror på andra siter vi än mer fast i denna projektion. En del människor skyller hela tiden allt på andra och då är det inte läge att öppna för transmission. Det kommer inte att gå. När rätt ögonblick kommer samlas all energi för att lösa upp det vi ska lösa upp. Det innebär då också att vi får transmission av energi från andra, det kollektiva, familjesystemet i samma ögonblick. Vi kan säga att vi får stöd och bidrag!

Transmission kan också ske med frekvenser, men vi missar då den social interaktion som vi människor får våra trauman från, och genom vilket vi behöver hela dem igen. Vi är alla här för att ge varandra kraft (empower) varandra, inte ta varandras kraft. När vi ger kraft och får kraft i samma ögonblick är livet i sin vackraste skönhet, och så magiskt. Jag tror att frekvenser också är bra, men som ett komplement så vi inte missar den social interaktionen.

Till detta nålsöga samlas hela vår system, alla kraft som finns, för att öppna för den övergång som väntar. I det ögonblicket förstår vi att allt är inom oss, inte därute. Allt är redan där, ingenting att leta efter. I fasen av transmission behöver vi stanna en stund, för att kunna samla den kraft vi behöver för att ta oss igenom nålsögat.

Vad är egentligen kraft i denna fas

Det betyder inte att vi blir starkare utan snarare tvärt om. Vi krackelerar mer och mer och blir till slut ren kraft. Det betyder att alla försvar är borta, kampen är borta. Då är vi tillräckligt sårbara och sköra för att kunna göra den övergång som livet väntar på.

Under denna tid beskriver vi ofta livet som en smärtsam resa. Vi pressas ihop, åker tillbaka till gamla mönster, tar dem en efter en, tror det är över, vilar, drömmer massor, får syner, hör röster, får bilder, och sist men inte minst vi är med precis de människor vi ska för att senare kunna ta oss igenom. Vi är med de människor som ger oss all den kraft vi behöver. Det betyder att vi som är tillsammans skakar om varandra och öppnar för den kraft som gör oss redo till en övergång.

Stöd av arketyper

Forntida arketyper dyker upp, till nya sätt att se kraft. Nya arketyper som ännu inte sett dagens ljus är också där. Generationer av förmödrar och förfäder sänder all kraft de kan till oss. Hela mänskligheten väntar på din övergång, och många med dig gör den samtidigt. Ingen människa är särskilt speciell, alla är bara en liten prick i livets hologram att tar sig igenom till mer liv, till mer kraft. När du bidrar till det kollektiva, så kommer det kollektiva medvetna bidra till dig. Det är då vi bidrar till mänsklighetens expansion och vår egen samtidigt.

Denna tid av överföring tar oss från all förmåga att se oss som speciella, bortom vår strävan att att göra oss till något.  Till slut blir vi bara ren kraft. Detta kan bara ske med andra människor, människor är nyckeln. Vi gör denna resa med dem som har gått före oss, vi gör denna resa tillsammans med dem som har går efter oss. Syftet är i detta ögonblick att se att alla är på samma energinivå och helhet. Det betyder att ingen är före eller efter, alla blir en kropp. När vi kommer till den platsen är vi redo. Vi är alla vår egen ledare och öppnar för dem vi vill öppna för.

Alltid människor emellan

De som vi gör detta med människor, ger det effekt till på en kollektiv nivå. Precis så är det när vi föder barn, vi är i kontakt med alla mödrar kollektivt och barnet som föds är också detta i de arketyper de föds in i i detta liv.

Är du med en läromästare som puffar dig framåt, vet att hon eller han också är på den platsen. Läromästarens kropp blir också en överföring till nålsögat. Det betyder att läromästaren förstärker övergången för dig, inte personligen utan genom den energi som öppnas. Vi är alla ett i den energin. En läromästare vet lite mer om energi än vad du gör, men bara lite!

Övning

Om du delar min uppfattning att allt vi har tagit oss igenom i nya cirklar till ny transformation blir vår visdom i livet så vet du: att det är från den vi attraherar andra människor! Varje transformation skapar en ny verklighet!

1) Vad är det du attraherar i ditt liv? Vad ser du och vad vill du inte se? Är det något i den personlighet som du vill förändra? Om du gör det är du då också beredd att inte bara göra den för dig själv utan också bidra till livet med den förändringen?

2) Vad behöver du i ditt nästa steg för att nå den förändringen? Är du redo att släppa taget om det som du också håller allra kärast i dig för att få den förändringen?

3) I filmen som du titta på i detta avsnitt tittar jag inte direkt på dig. Vem tittar jag på?

Tillbaka till:Co-creation in life > Öppna för överföring av energi