Utbildning om dina affärer

Dina affärer ur ett nytt perspektiv

Dina affärer, business, kommer ur den vision som väntar på dig – målgrupp: du som vill stödja dig själv i ditt uppdrag, ditt ledarskap och ditt företag utifrån vad ”det” har att bidra med. I utbildningen kommer vi att närma oss olika typer av affärer, nu i mellanrummet mellan två paradigm. Vi fördjupar oss i den logik är framgångsrikt bortom konkurrens och jämförelse, allt för att du ska kunna öppna mer av din angelägenhet. Under dessa tre dagar varvar vi teori, egen reflektion och övningar. Efter utbildningen ska du ha ökat din förståelse för varför och för vad du gör det du gör. Du att möta det som idag står i vägen för din angelägenhet. Utbildningen omfattar 3 dagar. Nästa utbildning startar i november 2020.