Att släppa taget

Vad innebär det då att släppa taget? Sakta gör vi oss beredda för övergången. Vi kan inget ta med oss när vi går, ingenting! Vi får släppa försvar efter försvar. Vi tillhör ingen, inte en oss själva. Vi kan inget ta för givet och vi äger inget. All narcissism är som bortblåst, nu kan vi bara be. Inte be så att någon annan gör något för oss utan be för att vi själva ska ta oss igenom. I det ögonblick som närmar sig, närmar vi oss döden!

I transformationen dör något i oss

En del av oss känner då också, vad är det egentligen för mening, jag kan lika gärna dö! Meningslösheten och kraftlösheten har då tagit oss i besiktning. Andra börjar ett nytt varv med kampen, så kämpar vi med livet och alla andra. Vi letar efter någon som vi kan projicera vår smärta på igen tills vi kanske, bara kanske, ser att allt bara är projektioner. Så finns det också dem som stöter bort allt och alla, när de ser sig själva sitta fast som i ett skruvstäd. Ingen får komma nära. ”Jag ser säger hon och kom inte nära jag ska fixa detta”! Så har vi dem som vågar släppa taget, lyssnar på livet som talar till dem genom sin inre barnmorska och läromästare. Allt handlar om tillit! Att samskapa med livet är att samskapa med andra människor, inte inför andra människor utan med andra människor.

Tacksamheten är stor

Till denna person är du evigt tacksam för resten av ditt liv. Hon eller han som vågar pusha dig genom att kärleksfullt säga sanningen. Hon eller han säger inte ditt nästa steg och inte tydligt, utan bara i väntan från det osynligas hand. Han eller hon talar själens språk och verkar i mötet med din själ, barnmorska och läromästare.

Frågan är nu hur mycket du vill samskapa nytt liv från livets mysterium. Då är ingenting länge ditt! Ingenting är någons i det ögonblick som du närmar dig den plats där du kan se allt. Ditt tredje öga är vidöppet.

När vi sluter cirklar med andra kan den som står där vid din sida se rakt in i din själ, själen som förbereder sig att ta sig igen det mörker den kommit hit med och som den levt också i detta liv.

Att ta sig igenom grymheten

Ingen, ja ingen människa är redo för denna transformation om den inte tagit ansvar för sin egen grymhet, hur vi som människor gör oss grandiosa! Det kan vi göra på så många olika sätt när vi tror att vi kan styra och kontrollera livet. Ett sätt är att göra sig stor. Ja, så som hela mänskligheten gjort genom att tro att man kan styra över liv och död. Vi tror också att vi kan styra över naturen, och då går vi emot en av de andliga lagarna om naturens skepnad. Ett annat sätt är att göra sig liten, att offra sig för andra. Ett tredje sätt är att gömma sig, gömma sig bakom andra, roller och strukturer. Ett fjärde sätt är att springa ifrån livet. Vi säger då: försök inte fånga mig! De tre senare ger oss mycket makt över andra och det är vår största grymhet som människor.

Den första är mer synlig, vi ser när människor gör sig speciella. De andra tre är manipulation i sin renaste form. Orden blir ”jag ska ta dig dit jag vill, så du inte ser dig själv” eller ”du kommer aldrig att kunna fånga mig då jag alltid har nya strategier att springa ifrån dig eller att gömma mig”.  Detta är vad du gör mot dig själv som hindrar dig att släppa taget. Det är vad mänskligheten och alla vi människor, var och en av oss, gör mot oss själva för att hindra oss att släppa taget och bara var en vanlig människa. Det är bara när du är vanlig som du kan bli ett med dig själv. En vanlig människa är närvarande i varje steg, det finns inga värdering och inget dömande. Hon är mycket andlig och jordlig.

Du människa är inte särskilt speciell och inte heller kan du ge dig rätten att tycka synd om dig själv. Det är faktiskt inte synd om någon. Ingen är speciell, och farligast är nog arrogansen.  Om vi har den kommer det att göra mycket ont när vi släpper taget.     

Efter övergången

Efter övergången kommer vi se vad av vårt ”gamla jag som finns kvar”. Nu menar jag inte vår överlevnadsstruktur utan vår själ i sin begynnelse. Det är därför forntida arketyper ofta dyker upp i själva övergången, arketyper inte bara för oss, utan också för hela mänskligheten som åter behöver integreras. Det är därför varje människas övergång är för hela mänskligheten.   

Övning   

1) Vad har du för strategier för att hindra dig själv att vara den du är? Hur stoppar du dig själv när livet vill ta dig till nästa steg? Hur har du lärt dig att stoppa dig själv när du börjar värdera och döma? Hur vet du när du värderar?

2) Det är svårt att göra övningar på detta! Vi behöver mötas i verkliga livet för att mötas i en övergång. Du kan reflektera över hur du på olika sätt hindrar dig att gång på gång återfödas i livets ständiga transformation som väntar? Har du varit med om denna omvälvande process? Vad lärde du dig? Hur har det förändrat ditt liv? Är du öppen för att detta ska hända igen? Vad behöver du för att ta nästa steg?

Lycka till !

Tillbaka till:Co-creation in life > Övergången