Workshops

Dessa workshops är under en kväll eller en hel dag. Alla workshops presenteras i kalendariet. Syftet är att du ska få möjlighet att expandera din medvetenhet med stöd av konceptet Space in between. Teman öppnar för själens, intellektets och emotionella intelligens. De är en helhet och bara olika sidor av samma sak, precis som egot och själen är olika sidor av samma mönster, men vi behöver expandera mellanrummet mellan dessa för att öppna för mer växt och expansion bortom det vi kan förstå.

Jag har hela mitt liv sett mig som ett offer och tyckt att livet har varit tufft mot mig. Jag har hållit mina anhöriga och livet ansvarigt. Genom workshops, utbildning och i mötet med Marie Fridolfs kärleksfulla ärlighet inser jag idag att jag inte är ett offer. Jag börjar se mina trauma som en gåva som också visar vilken väg jag ska gå. Vägen går från dömande till kärlek och den vägen börjar med mig själv.

Workshopen har tagit mig vidare efter den ettåriga utbildningen. Det var något annat än vad jag trodde. Det är aldrig som jag tror. Jag kan förändra allt. Jag ville mig. Jag kommer i framtiden lita på livet.

Jag har deltagit i flera workshop hos Marie. Dessa har gett mig otroligt mycket i personlig utveckling och uppvaknande av min mänskliga växt! Jag ser med glädje tillbaka på det utbyte och samarbete jag fått med alla i grupperna i olika samspel. Vilket frigörande det har gjort och hur viktigt läkedom är relationellt, i just grupp. Att ta del av begreppet kring "space in between" har varit min största lärdom.