Att gå i lära till systemisk ledarcoach

Detta är ett program som ständigt är under utveckling. Nya delar tar form och öppnar för helheten. Den grupp som kommer samman har en själ som öppnar för något nytt till världen. Du lär dig om systemiskt ledarskap, att leda från mellanrummet, att se trauma också som en gåva, hur gruppens själ tar var och en till en större helhet och energiarbete i en ny skepnad. Under ett års tid ”lånar du space” för att öppna för din egen inre läromästare och det space som väntar på dig. Programmet innebär att vi tar oss ur den överlevnadsstruktur som styrt vårt liv hittills. En ny personlighet väntar på att bli levd för att du ska närma dig den du är i ditt ursprung. Varje ny personlighet, tar dig närmare ditt ursprung och din angelägenhet, ditt bidrag till världen. Så fort vi har en strategi i livet så är vi i vår överlevnadsstruktur, den som fått oss att överleva men som egentligen inte är den vi är. Programmet är inte terapi, inte heller en spirituell utveckling och inte heller personlig utveckling. Programmet skapar transformation, till personlig och själslig växt i samspråk med din inre läromästare.

                                                                                   ________________

Tid är nu att leva innerligt, skapa ett flöde i livet så allt får en mening, lösgöra det som står i vägen, transformera den inre kampen och behovet att kontrollera livet samt expandera vår inre kraft och visdom. Visdom i oss öppnas i stunder när vi ändrar perspektiv, får nya insikter och Ah-upplevelser. Då är vi nära oss själva och andra. I dessa stunder är vi i vårt syfte. Vi behöver lära oss att inte värdera det som sker, utan bara vänta. Allt bara är. Nu startar det femte utvecklingsprogrammet till din livsstruktur. Denna gång kommer vi att fokucera än mer på din angelägenhet och hur gruppen kan stödja dig till den.

                                                                                         _________________

Detta utvecklingsprogram är för dig som vill stödja dig själv i din process till din livsstruktur, din angelägenhet och din grupp. Då krävs inga särskilda förkunskaper. Den grupp som bildas blir som den ska vara och det är en fördel med stor olikhet och erfarenhet. Denna idé är en del av konceptet. Det som kommer att öppna sig är en del av denna grupps resa. Det är ett upplevelsebaserad program med personlig utveckling och transformation. Många av dem som har gått tidigare har haft ett avgörande genombrott. 

Om du efter slutfört program vill arbeta med andra genom att stödja dem till sin livsstruktur till sin angelägenhet är det bra om du har erfarenhet av att arbeta med människor. Om du vill stödja andra att lära sig att arbeta med grupper är det bra om du själv arbetar med grupper. Du får diplom att du deltagit i utvecklingsprogrammet. För att få diplom som systemisk ledarcoach behöver du ha deltagit i hela programmet omfattade 21 dagar och haft 5 tillfällen med individuell handledning/session. Du behöver också ha skrivit ett litet arbete om en individ, en grupp, ett bidrag/angelägehet eller något annat vi kommer överens om.

Du kommer att:

  • lära dig om tillit och tillitscirkelns magiska kraft och lära dig att samskapa med livet.
  • öppna för att livet verkar i många dimensioner samtidigt och att det personliga både är intrapersonellt, interpersonellt och transpersonellt i mötet med den universella viljan.
  • utforska och fördjupa din kunskap om din livsstruktur för att öppna för det som väntar på att bli levt.
  • lära dig mer om den själsliga och transpersonella psykologin, som skiljer sig från den mentala och emotionella psykologin.
  • lära dig om systemiskt tillvägagångssätt och gå djupare in i kunskapen om olika system; kroppen, familjen, gruppen, samhället och den kollektiva nivån. Naturen som system håller livet, den gåvan är större än vad vi någonsin kan föreställa oss. 
  • lära dig att öppna dina systemiska ögon, genom att se allt som system, från mikro- till makroperspektiv.
  • lära dig om de systemiska och andliga lagarna som styr allt bortom vad vi alltid kan förstå.
  • möta dig själv och andra i ett expanderat medvetande för att följa din egen väg och ditt syfte.
  • lära dig hur du öppnar för att lösa upp blockeringar och expandera den du är.
  • få en ökad förståelse för överlevnadsstrategier, normer och mönster som vi skapar, och hur kroppen och själen samspelar för att förändra ditt liv.
  • lära dig om trauma och att de både har en skyddande och lösgörande möjlighet i relation till dina upplevelser.
  • lära dig hur du kan nå kärnan för att få en större klarhet i hur du lever ditt liv och hur det gynnar eller motverkar ditt nästa steg.
  • lära dig att använda kroppen som ditt redskap i mötet med andra.
  • lära dig att överlämna dig till gruppens inre liv och hur grupper kan ta oss snabbare till vår angelägenhet.    
  • lära dig att se energi, hur du kan förhålla dig till energi och kraft bortom orden och tillsammans med orden. 
  • bli mer och mer din egen auktoritet och utveckla ditt förhållningssätt till livet. Det är ingen slump hur du har levt ditt liv, vem du har mött och vad du har gjort. Det tar dig på din resa i detta liv. 
  • lära dig att se människors angelägenheter och vad de kan bidra med till livet och samhället.
  • lära dig att tala själens språk och på så sätt öppna andra människors ögon för sitt bidrag till livet.
  • få verktyg som du kan använda i det du redan gör eller utveckla nya arbetssätt och modeller. Kanske väntar en vision på dig. Vi äger inte visioner, de äger dig. Ur den kan ett koncept öppnas!  


Röster om den ettåriga utbildningen

Effekten av utbildningen syns i hela mitt liv. Jag känner mig starkare, modigare, mer kreativ, mer fri och programmet har inspirerat och utmanat till förändringssteg både privat och i yrkeslivet. Steg som jag har längtat efter men som jag inte vetat hur jag ska ta. Medvetenheten om mina mönster, hur de styr och påverkar i mötet med andra har ökat och när jag ser vad som sker kan jag med större klarhet förhålla mig till det. I en metaprocess har programmets delar om gemenskap och samarbete tagit mig ännu ett varv i evolutionens cirkel där allt handlar om behovet av att få höra till, vara kapabel och bli omtyckt. Att fysiskt uppleva och förstå vad som karakteriserar samarbete i spirande uppåtspiral och vad som subtilt infinner sig och vränger riktningen till konkurrensens neråtspiral, är enormt häftigt. Det gav en ny dimension till ansvarstagande!

I utbildningen har tagit mig till en djupare plan i mig själv och fötts på nytt, bortom överlevnadsstrategier. Nu äntligen förstår jag vad livet och andlighet innebär. En acceptans har lett till en inre frihet och glädje. Så tacksam att jag korsade min väg med Ingrid Marie Fridolf & Gruppen

För mig betyder utbildningen att jag får vara mig själv så som jag är just nu. Det är en öppen tillåtande grupp som med respekt lär av varandra. Den skapar en rörelse framåt som inte går att prestera fram. Den rörelsen ger möjlighet att se min livsväg och våga följa den.

Vägen till kontakt går via kroppen… kropp till kropp … in i kroppen… den levande… till Livet. Tack Marie för all din kraft, tålamod och kärlek att guida mig på min resa inåt… till den levande ”kroppen” i Nuet. I kärlek!

Mycket handlar om att ändra sitt perspektiv, jag kastas omkull för att komma tillbaka och se och känna allt på ett nya sätt. Detta är bra och får mig att skapa ett holistiskt tänkande istället för linjärt. Jag mognar som människa, jag tar större och större ansvar för mitt liv. Jag hittar min unikhet, genom att sammanfoga alla mina delar, mörker som ljus och jag vill LEVA. Varje cell av mig älskar livet, och denna kärlek till livet blir starkare genom den här utbildningen. Jag kan varmt rekommendera utbildningen och Marie som människa, lärare och mentor. Hon är mycket intuitiv, varm, och leder på det feminina viset, vilket för mig betyder att hon är följsam i gruppens energi, och att hon aldrig forcerar. Hon leder med tillit helt enkelt.

Jag är så oerhört tacksam att jag tog chansen att gå denna utbildning, trots att jag verkligen var livrädd för vad det skulle innebära. Jag hade aldrig gjort det, om det inte hade varit för Marie Fridolfs ledsagning genom denna resan. Med stor kunskap, fantastisk mångkunnighet, varsamt, men beslutsamt lotsande hon gruppen genom denna resa. Hon såg samtidigt till var och en, fångade upp oss när det behövdes och utmana oss att gå vidare.

Jag har tagit mig igenom starka processer på olika sätt. Jag öppnade dörren till mörkret, vilket krävde mycket mod i mig. Det har varit värt varje steg. Min kropp har blivit av med mycket rädslor och blockeringar. Jag är idag mycket mera öppen och vågar leva mera. Jag känner respekt för min och andras väg. Jag är bättre socialarbetare och har mera att ge. Det har varit bortom ord att delta och mötas emellan kropp och själ. Jag värdesätter livet och har blivit mer människa.

När längtan att avslöja dig själv blir större än allt annat. Trött av att bli spelad av roller på väg till att välja när du spelar rollerna. Att finna den som vågat se dit där få velat titta och dit du absolut inte vill se och då upptäcka att du inte blir dömd. Att ha någon som använder hela sitt register av kunskap, som en solfjäder av redskap som kan möta allt i dig som är redo att stiga fram, både från ljus och mörker, för att hon själv vågat gå dit i sig själv. När längtan efter dig till sist tar dig till platsen, läraren, gruppen där du bit för bit kan ta hem dig själv. Tänk att allt du egentligen flytt och varit rädd för, var dig själv, din själ, ditt liv. Gåvan att få vara med när andra tar hem sig själv och glädjas för du inser att det gagnar oss alla och allt när vi alla är här. Att tro på andra, se dem växa, se deras frihet. Livet blev så mycket större.