Utbildning till systemisk ledarcoach

Utbildning till systemisk ledarcoach i mötet med individer, grupper och ledarskap och företagande – lär dig att leda från mellanrummet genom konceptet Space in between. I detta utvecklingsprogram möter du din livsstruktur, dina affärer och din grupp. Efter slutfört program ska du kunna använda konceptet för att kunna fördjupa och utveckla det du redan gör. Du får möjlighet att öppna för hur din egen angelägenhet från din livsstruktur skulle kunna bidra till livet. Det kan öppna all den visdom du har i det liv du redan levt tills idag. I utvecklingsprogrammet öppnar vi för att du ska kunna lyssna på själens och kroppens intellegens för att sedan sammanföra det med sina tankar och olika teorier. Varje människa har sina unika gåvor och därmed också sitt unika sätt att arbeta. Allt kommer från nya perspektiv till vår historia. Du lär dig använda flera olika verktyg som tillsammans med det du redan har kan bilda ditt system och din modell i hur du vill leva och verka i livet privat och professionellt. Vi kan bara vara våran egen auktoritet och inre ledare. Du får lära dig om ett systemiskt förhållningsätt och gå djupare in i olika system såsom kroppen, familjen, gruppen och kollektivet. Du lär dig att öppna dina systemiska ögon. Du får möta dig själv i ett expanderat medvetande för att följa din egen väg och ditt syfte och lära dig hur du öppnar för att lösa upp blockeringar och expandera den du är. 

________________

Tid är nu att leva innerligt, skapa ett flöde i livet så allt får en mening, lösgöra det som står i vägen, transformera den inre kampen och behovet att kontrollera livet samt expandera vår inre kraft och visdom. Visdom i oss öppnas i stunder när vi ändrar perspektiv, får nya insikter och Ah-upplevelser. Då är vi nära oss själva och andra. I dessa stunder är vi i vårt syfte. Vi behöver lära oss att inte värdera det som sker, utan bara vänta. Allt bara är. Nu startar det femte utvecklingsprogrammet till din livsstruktur. Denna gång kommer vi att fokucera än mer på din angelägenhet och hur gruppen kan stödja dig till den.

_________________

Detta utvecklingsprogram är för dig som vill stödja dig själv i din process till din livsstruktur, din angelägenhet och din grupp. Då krävs inga särskilda förkunskaper. Den grupp som bildas blir som den ska vara och det är en fördel med stor olikhet och erfarenhet. Denna idé är en del av konceptet. Det som kommer att öppna sig är en del av denna grupps resa. Det är en upplevelsebaserad utbildning med personlig utveckling och transformation. Många av dem som har gått tidigare har haft ett avgörande genombrott. 

Om du efter slutfört program vill arbeta med andra genom att stödja dem till sin livsstruktur till sin angelägenhet är det bra om du har erfarenhet av att arbeta med människor. Om du vill stödja andra att lära sig att arbeta med grupper är det bra om du själv arbetar med grupper. Du får diplom att du deltagit i utvecklingsprogrammet. För att få diplom som systemisk ledarcoach behöver du ha deltagit i hela programmet omfattade 21 dagar och haft 5 tillfällen med individuell handledning/session. Du behöver också ha skrivit ett litet arbete om en individ, en grupp, ett bidrag/angelägehet eller något annat vi kommer överens om.

Nästa utbildning startar i mars 2020

Röster om den ettåriga utbildningen

Effekten av utbildningen syns i hela mitt liv. Jag känner mig starkare, modigare, mer kreativ, mer fri och programmet har inspirerat och utmanat till förändringssteg både privat och i yrkeslivet. Steg som jag har längtat efter men som jag inte vetat hur jag ska ta. Medvetenheten om mina mönster, hur de styr och påverkar i mötet med andra har ökat och när jag ser vad som sker kan jag med större klarhet förhålla mig till det. I en metaprocess har programmets delar om gemenskap och samarbete tagit mig ännu ett varv i evolutionens cirkel där allt handlar om behovet av att få höra till, vara kapabel och bli omtyckt. Att fysiskt uppleva och förstå vad som karakteriserar samarbete i spirande uppåtspiral och vad som subtilt infinner sig och vränger riktningen till konkurrensens neråtspiral, är enormt häftigt. Det gav en ny dimension till ansvarstagande!

Emma Rosqvist

I utbildningen har tagit mig till en djupare plan i mig själv och fötts på nytt, bortom överlevnadsstrategier. Nu äntligen förstår jag vad livet och andlighet innebär. En acceptans har lett till en inre frihet och glädje. Så tacksam att jag korsade min väg med Ingrid Marie Fridolf & Gruppen

Fahrie Berisha

För mig betyder utbildningen att jag får vara mig själv så som jag är just nu. Det är en öppen tillåtande grupp som med respekt lär av varandra. Den skapar en rörelse framåt som inte går att prestera fram. Den rörelsen ger möjlighet att se min livsväg och våga följa den.

Sara Nyström

Vägen till kontakt går via kroppen… kropp till kropp … in i kroppen… den levande… till Livet. Tack Marie för all din kraft, tålamod och kärlek att guida mig på min resa inåt… till den levande ”kroppen” i Nuet. I kärlek!

Katarina Falk

Mycket handlar om att ändra sitt perspektiv, jag kastas omkull för att komma tillbaka och se och känna allt på ett nya sätt. Detta är bra och får mig att skapa ett holistiskt tänkande istället för linjärt. Jag mognar som människa, jag tar större och större ansvar för mitt liv. Jag hittar min unikhet, genom att sammanfoga alla mina delar, mörker som ljus och jag vill LEVA. Varje cell av mig älskar livet, och denna kärlek till livet blir starkare genom den här utbildningen. Jag kan varmt rekommendera utbildningen och Marie som människa, lärare och mentor. Hon är mycket intuitiv, varm, och leder på det feminina viset, vilket för mig betyder att hon är följsam i gruppens energi, och att hon aldrig forcerar. Hon leder med tillit helt enkelt.

Josefin Hultberg

Jag är så oerhört tacksam att jag tog chansen att gå denna utbildning, trots att jag verkligen var livrädd för vad det skulle innebära. Jag hade aldrig gjort det, om det inte hade varit för Marie Fridolfs ledsagning genom denna resan. Med stor kunskap, fantastisk mångkunnighet, varsamt, men beslutsamt lotsande hon gruppen genom denna resa. Hon såg samtidigt till var och en, fångade upp oss när det behövdes och utmana oss att gå vidare.

Susanne Probin

Jag har tagit mig igenom starka processer på olika sätt. Jag öppnade dörren till mörkret, vilket krävde mycket mod i mig. Det har varit värt varje steg. Min kropp har blivit av med mycket rädslor och blockeringar. Jag är idag mycket mera öppen och vågar leva mera. Jag känner respekt för min och andras väg. Jag är bättre socialarbetare och har mera att ge. Det har varit bortom ord att delta och mötas emellan kropp och själ. Jag värdesätter livet och har blivit mer människa.

Katharina Holm

När längtan att avslöja dig själv blir större än allt annat. Trött av att bli spelad av roller på väg till att välja när du spelar rollerna. Att finna den som vågat se dit där få velat titta och dit du absolut inte vill se och då upptäcka att du inte blir dömd. Att ha någon som använder hela sitt register av kunskap, som en solfjäder av redskap som kan möta allt i dig som är redo att stiga fram, både från ljus och mörker, för att hon själv vågat gå dit i sig själv. När längtan efter dig till sist tar dig till platsen, läraren, gruppen där du bit för bit kan ta hem dig själv. Tänk att allt du egentligen flytt och varit rädd för, var dig själv, din själ, ditt liv. Gåvan att få vara med när andra tar hem sig själv och glädjas för du inser att det gagnar oss alla och allt när vi alla är här. Att tro på andra, se dem växa, se deras frihet. Livet blev så mycket större.

Malin Nauchman