Välkommen till ett utvecklingsprogram systemiskt ledarskapande och till systemisk ledarcoach©

___________________

Tid är nu att verka från nuets kraft! Öppna din inre läromästare och lär dig att expandera till helheten. Lär dig att arbeta med energi!

__________________

 

Välkommen Du som vill öppna ditt hjärta för dig själv, människor och allt levande. Ett helt nytt sätt att skydda ditt hjärta är då möjligt. Det är vad samhället behöver just nu! Du få ett år på dig av din dyrbara tid att öppna för mer av den du är i ditt ursprung för att närma dig din livsuppgift. Tid är nu att leva innerligt, skapa ett flöde i livet, där allt har en mening, lösgöra det som står i vägen, transfomera den inre kampen och behovet att kontrollera livet samt  expandera inre kraft och visdom för att bli mer värdefull. Nu startar det sjätte utvecklingsprogrammet där du öppnar för den du är i ditt ursprung och vad du har att bidra med i detta liv. 

Programmet har fokus på systemiskt ledarskap, trauma och energiarbete på individuell, grupp, samhälls och kollektiv nivå. Du möter ett nytt sätt att se “strukturer” och då inser du att vi människor inte vet något om den ordning som livet vill ta oss till. Livet har alltid en struktur!

Detta program gör underverk i ditt personliga och professionella liv. Du får mer kraft i det du redan gör eller kommer att öppna för. Du öppnar för din inre visdom. Visdom växer alltid från dina steg i din personliga växt. När vi väljer den vägen är själen vår viktigaste samarbetspartner, och då lyssnar vi. Då vet vi också mer om vad ansvarighet, nödvändighet, värdighet, angelägenhet, respektfullhet och tacksamhet är, i nuets kraft. 

I utvecklingsprogrammet Systemiskt ledarskapande med möjlighet till påbyggnad till systemiskledarscoach© lär du dig att leda från mellanrummet med stöd av konceptet Space in between och att öppna för ett transpersonellt och systemiskt förhållningssätt med stöd av konceptet Sytemiskt ledarskapande. I denna utbildning möter du dig själv i ditt ursprung och din livsstruktur, din livsuppgift och din angelägenhet samt den grupp som har vänta på dig för att ta dig närmare din grupp. 

Efter utbildningen ska du kunna använda konceptet för att kunna fördjupa och utveckla det du redan gör. Du tar vad du behöver och skapar ditt eget koncept från den du är och från din livsuppgift. Allt du har gjort i livet har tagit dig på den vägen. Det kan öppna all den visdom du har i det liv du redan levt tills idag. Du öppnar för att utveckla ditt eget koncept – ditt bidrag till livet. Inget är givet mer än dina gåvor, gruppens själ och din struktur. Med struktur avses den ordning som finns i det system som du skapat. Den ordningen kan vi aldrig kontrollera. Precis som i livet, vi kan aldrig använda livet utan livet använder oss. Vi förändras hela tiden och när så sker ändrar vi alla våra perspektiv på livet. Därför kan vi inte säga om oss människor, att vi är på ett visst sätt, det förändras ständigt.   

Den enda tiden som finns är här och nu. 

I nuet kan vi öppna för evigheten och då stannar tiden. Det förflutna, framtiden och nuet är då ett, och i den punkten finns mellanrummet som kan förbinda dig med dig själv och det du ska göra. Där finns evigheten, en evighet som är oändlig. Vi kan aldrig fundera på den, bara öppna oss för den och då öppnas helt plötsligt något nytt. Vi har alla ett val om och hur vi vill expandera vår medvetenhet från mellanrummet. I dig finns ”den visa” och med henne/honom din inre kraft som väntar på att bli levd från din historia. 

Visdom, som är tillgänglig för alla öppnas i stunder när vi ändrar våra perspektiv, får nya insikter och AHA – upplevelser av vad vi varit med om. Då är vi i ett nära möte med oss själva och med andra, och i dessa mikrostunder kan expansion ske i kroppen. Vägen dit kan ibland vara smärtsam när vi löser upp blockeringar och smärta som sitter i kroppen. Vi möter i denna smärta det vi på olika sätt lagt i skuggan av vårt liv. Det vi är rädda för kan vara sådant som vi inte vill ha från vår skönhet och skörhet, från livsglädjen, vår kraft och allt vi gömt i vår överlevnad för att skydda det vi varit med om tidigt i livet. I vår skugga får vi också möta det som vi skapat och agerar ut i våra överlevnadsstrategier. Många av oss sitter fast i vår historia, i den historia som vi också gömt oss bakom. Paradoxalt nog är det just den historien som är vår gåva och som är vår livsuppgift. Allt det skapar vår identitet. Men vet vi egentligen vem vi är? Livet handlar också om att börja utforska vem vi är bortom allt vi också projicerar på andra. Är du en av dem som jobbat mycket med dig själv men ändå känner att det är något som saknas? Känner du dig lockad av livet bortom det vi kan förstå? Vill du bryta igenom och öppna mer av den du är i ditt ursprung? Vill du lära dig att arbeta med energi och öppna din dörr till det okända på ditt sätt? Vill du öppna ett nytt sätt att se trauma? Tror du att det enda som vi kan ta med oss i livet är det som vi “värkt fram” och att detta stannar i kroppen? Vi kan aldrig läsa oss till en förändring eller prestera fram den. Då inser du att all förändring kommer inifrån utan din kontroll.  

 

Gemenskapen med dig själv i mötet med andra

I en gemenskap med dig själv kan du hitta ditt sätt att transformeras så att dina unika gåvor kan få ta plats. Detta gör att du kan bidra till livet och öppna för viktig ny kunskap. I alla gemenskaper behöver vi bli vår egen läromästare. Vi är alla här för att bidra till livet. Det är ingen slump vad du gjort i livet, ur det har ditt syfte sakta skapats mer och mer. Det är ingen slump hur vi lever våra liv ur vårt syfte. Det är heller ingen slump vilka grupper vi skapar eller går in i. De grupperna är alltid där före dig! De grupperna har ett inre liv bortom dess medlemmar. I detta utvecklingsprogram lär vi oss att överlämna oss till gruppens syfte och hämta hem det vi ska hämta hem just i denna grupp. 

Känner du att dessa ord landar i dig och vill själv vara mer i livet så är detta något för dig. Det är också vägen till att vara mer med andra mer i livet för att öppna en större helhet. Kanske är just Du den som kommer att göra ett genombrott!   

Du kommer att:

 • lära dig om tillit och tillitscirkelns magiska kraft och lära dig att samskapa med livet.
 • öppna för att livet verkar i många dimensioner samtidigt och att det personliga både är intrapersonellt, interpersonellt och transpersonellt i mötet med den universella viljan.
 • utforska och fördjupa din kunskap om din livsstruktur för att öppna för det som väntar på att bli levt.
 • lära dig mer om den själsliga och transpersonella psykologin, som skiljer sig från den mentala och emotionella psykologin.
 • lära dig om systemiskt och transpersonellt tillvägagångssätt och gå djupare in i kunskapen om olika system; kroppen, familjen, gruppen, samhället och den kollektiva nivån.
 • lära dig att öppna dina systemiska ögon, genom att se allt som system, från mikro- till makroperspektiv.
 • lära dig om de systemiska lagarna som också är de universella lagarna, som styr allt bortom vad vi alltid kan förstå.
 • möta dig själv och andra i ett expanderat medvetande för att följa din egen väg och ditt syfte.
 • lära dig hur du öppnar för att lösa upp blockeringar och expandera den du är.
 • få en ökad förståelse för överlevnadsstrategier, normer och mönster som vi skapar och hur kroppen och själen samspelar för att förändra att ditt liv.
 • lära dig om trauma och att de både har en skyddande och lösgörande möjlighet i relation till dina upplevelser.
 • lära dig om transformation och hur du kan nå kärnan för att få en större klarhet i hur du lever ditt liv och hur det gynnar eller motverkar ditt nästa steg.
 • lära dig att använda kroppen som ditt redskap i mötet med andra.
 • lära dig att överlämna dig till gruppens inre liv och hur grupper kan ta oss snabbare till vår angelägenhet.    
 • lära dig att se och verka med energi, hur du kan förhålla dig till energi och kraft bortom orden och tillsammans med orden. 
 • bli din egen läromästare och utveckla ditt förhållningssätt till livet. Det är ingen slump hur du har levt ditt liv, vem du har mött och vad du har gjort. Det tar dig på din resa i detta liv. 
 • lära dig att se människors angelägenheter och vad de kan bidra med till livet och universum.
 • lära dig att tala själens språk och på så sätt öppna andra människors ögon för sitt bidrag till livet.
 • få verktyg som du kan använda i det du redan gör eller utveckla nya arbetssätt och modeller. Kanske väntar en vision på dig.  Vi äger inte visioner, de äger dig. Ur den kan ett koncept öppnas!  

Detta är ingen utbildning, det är inte terapi och inte heller andlig utveckling. Du går i lära för att öppna för din egen läromästare och för att öppna för ditt livs syfte (som kan vara flera). När vi går i lära innebär det att vi går i lära hos oss själva. När du möter en läromästare vet du att den personen känner sin inre läromästare som är mästare över livet. Det är den som öppnar för mysticismen och det magiska i livet. Om du möter en sådan person får du aldrig råd eller hjälp, den personen pushar dig bara till din egen läromästare. Då vet du vad det innebär att gå i lära hos dig själv. Att gå i lära är att spegla sig i andras berättelser och hur de har helat sig själva och kommit till det de ska bidra med i världen. Att gå i lära är att öppna för gruppens själ som vill visa dig ditt nästa steg. När det är färdigt är det färdigt och ditt space öppnas. Vi kan säga att du för en kort tid överlämnar dig till energin som hålls av ”Space in between”. När arbetet är färdigt har du öppnat än mer av ditt space, vad du nu väljer att kalla detta, och kan bidra i världen från den platsen. Du tar vad du behöver och så skapar du det som kommer från din historia och ditt syfte. Därifrån går du vidare till nya utmaningar att möta i livet för att öppna för ditt bidrag! Vackrare än så kan livet inte vara! 

Läs mer om filosofin genom att trycka på programförklaring och om hur andra ser och lärt sig under året. 

Du får diplom att du deltagit i denna utbildning. För att få diplom som systemisk ledarcoach behöver du ha deltagit i hela utbildningen omfattade 21 dagar och haft 5 tillfällen med individuell handledning och en heldag. Du behöver också ha skrivit ett litet arbete om en individ, en grupp, ett bidrag/angelägehet eller något annat vi kommer överens om.

Vem kan anmäla sig 

Det krävs inga förkunskaper för att delta. Inför starten kommer vi att genomföra en intervju med var och en. Syftet med intervjun är att deltagaren ska få del av den helhet och för oss att få del av deltagarens syfte. Det går att börja när som helst under detta är, eftersom allt går i cirklar. Dessutom kan man lämna och komma tillbaka. Allt handlar om när var och en är redo att verka som systemisk ledarcoach. Om du väljer att göra detta enbart för dig själv har du samma möjlighet. En cirkel påbörjas som du själv bestämmer när den ska avslutas. För en del är denna resa ett slut för att öppna nästa syfte, för andra är det en början på något som behöver tid att kunna avslutas. Att verka som systemisk ledarcoach innebär att du möter andra bortom din och deras personlighet. Det innebär att du behöver ha tagit dig igenom det du behöver ta dig igenom. 

OBS! Om du klickar på länken till broschyr nedan så har du detaljplanering. .

Detta Utvecklingsprogram förändrar liv!

Att gå i lära hos Marie är att lära dig släppa taget. Året till systemisk ledarcoach har gjort mig trygg i att jag inte bara har mycket kunskap och erfarenhet utan stärkt mig i att hitta min egen metod sprungen ur min historia Jag har inte lärt mig att följa någon mall, jag har lärt mig att följa livet. Kunskapen finns i min kropp och den är alltid med mig, Allt är som det ska.

Allt var precis som jag behövde för att börja gå min egen väg i livet. Jag expanderade till nya platser som jag inte hade fanns med som väntafe på mig. Hela livet var som en resa där jag fick utforska många aspekter av livet och där allt fick vara med, både gott och ont, mörker och ljus. Det var så oerhört befriande. Det var stundtals mycket utmande, men jag trotsade min rädsla och mina motstånd gång på gång då jag kände att något höll mig, något som vägledde mig. Hela jag expanderade och växte på ett sätt som jag aldrig kunnat göra på egen hand. För detta är jag innerlingt tacksam.

Det var ett år av transformation som ledde till att jag tog steget till att bli en helt fri människa. Transformation till frihet sker i närvaro av nuet. Vi skapar våra egna begränsningar genom att vi identifierar oss med dem. Och vi använder vår historia till att bekräfta vår identitet. Genom att helt överlämna oss till livet och nuet så sker transformation utan att vi behöver prestera. Att släppa prestation och att inse att livet väntade på mig har varit det svåraste i min process, och det mest naturliga kan man känna i efterhand. Utbildningen ger dig en möjlighet att förstå livet på ett helt nytt sätt. Jag rekommenderar varmt denna års utbildning för dig som har tidigare arbetat med dig själv och är redo för att komma hem till hjärtat.

Kärleken till livet och rädslan som stod emellan mig och livet tog mig till den ettåriga utbildningen. Det året förändrade min världsbild och jag vågade äntligen säga JA till Livet. Utbildningen fick mig att komma i kontakt med, och in i min egen kropp för att förstå vad kontakt är. Och insikten att, om vi inte har kontakt med oss själva, har vi inte heller någon genuin kontakt med någon annan heller, utan fortsätter att leva i dualitetens och separationens värld. Innan ”levde” jag i huvudet och trodde jag kunde tänka ut allt, men detta var inte att leva, bara att överleva. För att uppleva och känna genuin glädje och kärlek, och allt annat, behövde jag ”flytta in” i min egen kropp och låta själen få sin boning. Jag kan egentligen inte sätta ord på vad utbildningen betytt för mig, för det måste upplevas. Att få kontakt med sin egen kropp och sin inre kropp förändrar livet. Till att ”se” på livet på ett nytt sätt, att livet är en gåva, att livet är det som pågår Här Och Nu, inte igår och inte imorgon, utan i det innevarande ögonblicket. Att upptäcka och leva livets paradoxer. Att känna livsenergin vibrera, och släppa rädslan för vad andra ska tycka, är frihet, i kärlek och glädje!

MARIE FRIDOLF har sin erfarenhet från välfärds- och demokrati utveckling, grupputveckling, ledarskap, samverkan och integrering samt personlig utveckling. I grunden är hon Socionom med en Master i Human Relations och en i Political science. Hon har en fil.lic. med fokus på samarbete och integrering. Hon är utbildad i Processledarskap, System- och kaosteori, Psykosyntes, Psychotrauma, Systemiska konstellation, Reconstructive och Somatic Experiencing. Marie har samlat sin kompetens i det hon kallat Space in between. Detta koncept har öppnat sju rum som hon kallar; circle of trust (grupepns själ), co-creation in life (transformation), traumahology (trauma som en gåva), libability (frihetens rum) collektively (det större perspektivet), bodyframe(ett nytt sätt att se struktur) och between(emellan livets cirklar) Ur detta arbete växte insikten om empatiska själar. Det ettåriga utvecklingsprogrammet som nu genomförs för sjätte gången har öppnat nya dörrar. Systemisk ledarcoaching är en öppning! Detta är ingen utbildning, det är en början på att gå i lära hos sig själv. 

 

Marie började att arbeta med sig själv för 30 år sedan för att komma närmare sitt syfte och den hon är i sitt ursprung. För 15 år sedan började hon att arbeta med transformation i kombination med sitt terapeutiska arbete. Det transformerande förhållningssättet har alltmer tagit över hennes syn förändring. För sex år sedan började driva längre utvecklingsprogram för att människor skulle få en möjlighet att komma närmare sitt syfte och livsstruktur samt sin uppgift i livet. Programmet har förändrats och förändras ständigt. Det har alltid varit en angeläget till livet att vi ska bli våra egen läromästare. Att vara läromästare innebär att man ser livet på ett helt nytt sätt. Alla år har också tagit Marie till sin livsuppgift: att följa empatiska själar hem för att de ska hitta sin livsuppgift. I det vandrar hon mellan olika dimensioner, från det omedvetna till det medvetna, från det osynliga till det osynliga för att följa andra till sitt syfte. Idag stödjer hon både enskilda som söker henne individuellt i sessioner och grupper. Hon handleder också grupper i välfärdens Sverige. Hon har öppnat för det som vill öppna sig i konceptet Space in between. Nu verkat hon också tillsammans med andra konceptet systemiskt ledarskap. De som söker henne söker hon!  Svårare än så är det inte när vi arbetar med energi. 

Tid: 22 mars 2022 totalt 21 dagar.

Vi börjar på fredagen klockan 10.00 och avslutar söndag klockan 16.00 

Plats: Fyradalersgatan 44, Göteborg 

Pris: 32 480 kronor exkl. moms (40 600 inkl. moms). Du betalar 4 640 exkl moms (5 800 inkl. moms) inför varje modul eller 2 452 exkl moms (3 065 inkl. moms) i 12 månaden. Kaffe, te och lunch inkluderas i priset.

5 tillfällen med individuell supervision/session tillkommer samt en heldag om 1500 kronor om du vill ha diplom som systemisk ledarcoach. Priset är 5 500 kronor inkl. moms. 

Delbetalning kan ordnas. Anmälan är bindande. Efter den 1 april  2021 betalas avgiften inte tillbaka och därföre en debiteras en anmälningsavgift om 1000 kronor. 

Om du anmäler dig innan den 1 juli erhåller du en rabatt på 2000 kronor på kursavgiften (ej supervision). Sista anmälningsdag är den 1 augusti. 

Mer information & anmälan: 

Marie Fridolf 070 981 29 63

marie@mariefridolf.se

Läs mer nedan under programförklaring

Sista anmälningsdag är den 1 maj. 

Du kan också använda formuläret för bokning och frågor.