i livets paradigm kan allt ske

Då möter vi framgång på ett helt annat sätt

När livet tar en ny riktning är allt möjligt!

Det väcker också en rädsla eftersom det “komittar” och vi står där helt “nakna”.

När kampen är slut vet vi att det inte är mycket som vi förstår.

 

Välkommen till en workshop där du lär dig att öppna från mellanrummet mellan två paradigm inne i dig som kan öppna mer livskraft och framgång.

Det paradigm vi lever i idag som frodas av vårt sätt att konkurrera, jämföra, offra, vara speciella och ta kraft/ge kraft, kommer sakta att tona bort. Detta ersätts av det nya paradigmet som vi längre varit på väg in i, det som bygger på samarbete. Än så länge lever vi i mellanrummet mellan dessa paradigm. Så gör också vi människor. Vi väntar på ett paradigmskifte inne i oss. Några är redan där och andra väntar fortfrande. Vi behöver arbeta hårt för att komma till den punkt då vi är fria att bidra med det som expanderar våra handlingar, relationer och möten, istället för att exkludera. Vi behöver då lära oss att samarbeta med oss själv på ett helt annat sätt. Det som sker inne i oss är också det vi attraherar därute. Därute  kan bara ske utan en ledare i nätverk mellan människor och genom partnerskap mellan grupper och organisationer. Det innebär att alla är ledare, men på olika sätt. Det går inte att samarbeta om vi bygger in hierarkier. Det alla bidrar med har ”samma” värde oavsett hur mycket var och en har investerat. Så behöver vi också förhålla oss till oss själva. Om du har en inre kritiker som dömer dig är det inte lätt att samarbeta med dig själv. Men det finns hopp! Om vi går direkt till kärnen av det vi vill föändra visar sig embryon av det nya paradigmet för oss. Det som kommer att kräva ett skifte i vårt liv. Flera mindre perspektivskiften kan sakta ta oss dit och de “kommittar”.   

I denna workshop arbetar vi med vårt inre samarbete till det yttre Vi lär oss:

  • lyssna bakom våra och andras ord (prat), hur vi kan fatta beslut från nödvändigheten, och förmå oss att handla och agera därifrån så att vi kan skapa förändring.
  • öppnar för det inom oss (Intrapersonalla) det mellan människor (interpersonella) och det som är bortom det personliga som vi inte alltid förstår (transpersonella)

Allt detta kan öppna för att ”ett plus ett kan blir tre” och något nytt kan skapas, något vi aldrig hade kunnat föreställa oss. Det blir ett personligt lärande både om dig själv, om grupper och om ledarskap, det ledarskap som alla har i gruppen på olika sätt.

MARIE FRIDOLF är i grunden Socionom och har en master i Human Relations och filosofie lic. i Public
Relations. Hennes erfarenhet kommer från välfärd,
demokrati, ledarskap, samarbete och personlig utveckling både som anställd, konsult och forskare under mer än 30. För 15 år sedan vill hon fördjupa sig mer i mänskliga
relationer och utbildade sig till psykosyntes- och traumaterapeut. Nu är hon tillbaka för att fördjupa lärandet om samarbete mellan människor, denna gång helt “naken” med ett öppet hjärta.

“Tidigt i livet fanns min livsstruktur, men livet tog mig bort ifrån den. Inte fullt ut, den dök upp då och då. Jag har sedan alltmer hämtat hem mig själv till den strukturen, som var där från början. I det mönster som istället tog plats under min uppväxt, mitt överlevnadsmönster, gömde jag kreativt mina gåvor från min livstruktur. Livet ledde mig till större och större helhet för att lägga det pussel som är jag. Den resan kommer aldrig att ta slut. “

Tid: 29 februari 2020

Lördag 10–18  

Plats: Fyradalersgatan 44, Göteborg 

Pris: 1200 kronor exkl. moms. Kaffe, té och lunch inkluderas i priset. Anmälan är bindande.

Mer information & anmälan: 

Marie Frildolf 070 981 29 63

marie@mariefridolf.se

Sista anmälningsdag den 15 februari 2020   

Du kan också använda formuläret för bokning och frågor.