Gruppens inre liv är en möjlighet

Där hittar ditt nästa steg i din utveckling till en större helhet med stöd av dess syfte, struktur, system, samskapande och tillitens kraft

Allt har en mening och det är aldrig en slump i vilka grupper du hamnar.

Dessa grupper är där före dig och väntar på att få öppna det som du och gruppen behöver hela.

Ur värdigheten hittar vi tilliten bortom allt som är och det kan expanderar allt som är.

Vill du vara med i en grupp som lär sig att se grupper på ett helt annat sätt. Det kan öppna för att i framtiden med nya ögon från här och nu.

Många av oss bidrar till livet genom att verka i grupper. Vi kan försöka kontrollera en människa, men aldrig en grupp. De lever sitt eget liv och är där före dess medlemmar. I detta arbete öppnar vi för att lära oss hur grupper fungerar och hur de kan hålla och utveckla samhällen, nätverk, professioner, familjer och enskilda människor. Gruppen har alltid ett strukturellt fokus, dvs. en kollektiv förändringskraft. Ett första viktigt steg i denna process är att se att grupper alltid väntar på oss, de finns där före oss. Är du en av dem som förstår att livet också handlar om att lämna, transformera och öppna för nya grupper? Leder du grupper, så vet du att den största utmaningen är att bli en av alla i den gruppen, i det systemet, för att gruppens inre liv ska öppna sig. Är vi flera som leder en grupp, så är detta en än större utmaning. I en del grupper stannar du mycket länge, eftersom de har förmågan att öppna och sluta cirklar.

De grupper som vi kan stödja med hjälp av konceptet Space in between är nätverk, interorganisatoriska grupper, partnerskap, samarbetsgrupper och grupper i personlig utveckling och transformation. Lär dig att arbeta med grupper på ett helt nytt sätt genom konceptet Space in between för att komma direkt till kärnan, där du är redskapet och grupper kommer till dig. Det finns alltid en grupp som väntar och när du vågar gå direkt till dess kärnan frigöra massor av tid och energi. Faran är att ha ambition och tro att vi kan styra denna process. Genom att lära dig ett nytt förhållningssätt till sakfrågan; det gruppen ska förändra är alltid kopplat till dess syfte.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som verkar i eller jobbar med grupper och vill öppna för att lära dig mer om gruppen som ett eget system. Varje grupp påverkar omedvetet det vi gör. Vi vänder oss till dig som vill lära dig att möta grupper med stöd av konceptet Space in between. I denna utbildning får du lära dig att arbeta med grupper på ett systemiskt och holistisk sätt. Utbildningen omfattar 2 plus 3 dagar. Mellan tillfällena arbetar deltagarna med en grupp och får möjlighet till 2 handledningstillfällen. 

Syfte 

  • Syftet är att lära dig hur vi öppna tillitens inre kraft i en grupp.
  • Vi arbetar  upplevelsebaserat och öppnar för det som står i vägen. 
  • Gruppen inre själ och dess kärne är ankaret och pelaren som kan öppna deltagarnas tillit.
  • Vi öppnar för ett samskapande från från ett ständigt föränderligt system som en grupp utgör
  • Vi bjuder in frågor om existens och frihet, Vi öppnar för att gruppen kan bli en kropp och i nästa minut en grupp med separata individer. Dess utveckling är amöbalikande.  
  • Vi öppnnar för att lära oss hur en grupp är i kontakt med individernas omedvetna och i samma stund det kollektiva omedvetna
  • Vi bjuder in  arketyper och myter unika för den grupp som bildas.Därifrån kan vi så småningom se en grupps struktur. 
  • Arbetet bygger på en helhet utifrån demos, psykosyntes, trauma, kropp, energi, kaos och ordning i ett systemiskt förhållningssätt. 

Allt detta kan öppna värdighetens heliga rum som ger tillit till allt som sker. Det blir ett personligt lärande både om dig själv, om grupper och om ledarskap

MARIE FRIDOLF har arbetat och verkat i grupper i hela sitt yrkesliv. Hon har lärt andra om gruppdynamiska processer och ledarskap. Genom konceptet Space in between har hon tagit sina erfarenheter om grupper till en ny dimension. De lever sitt eget liv och öppnas i cirklar. De är också där före oss utan att vi egentligen kan förstå hur. Gruppen snabbar på vår väg till vår angelägenhet, det vi ska bidra med till livet. När du arbetar med grupper är din största utmaning att bli en gruppen. Det kan vi bli bara genom att leda från mellanrummet. 

Marie är grunden Socionom och har en master i Human Relations och filosofie lic. i Public Relations. Hennes erfarenhet kommer från välfärd, demokrati, ledarskap, samarbete och personlig utveckling både som anställd, konsult och forskare under mer än 30. För 15 år sedan ville hon fördjupa sig mer i mänskliga relationer och utbildade sig till psykosyntes- och traumaterapeut. Under många år handledde Marie grupper i offentlig sektor till gemenskap. Tillit var då, precis som i en terapeutisk relation öppningen. Men tillit är mer en så. Det har en inre kraft som kan öppna vår intuition. Mjuka gränser, livsbejakande öppningar, smärtsam närvaro, glädjande kreativitet och  expansion med en inre stillhet och närhet, finns nu i mötet med livet och därmed alla människor. 

Tid: Utbildningen omfattar 5 dagar 

Datum: 24-25 april och 9-11 oktober 2020

Fredag 10.00-18.00, Lördag 10-17 och Söndag 10-16.  

Plats: Fyradalersgatan 44, Göteborg 

Pris: 8300 kronor exklusive moms. Mellan de två tillfälle ingår två handledningstillfällen. Lunch och fika ingår i priset. Delbetalning kan ordnas. Anmälan är bindande. Efter den 1 mars betalas avgiften inte tillbaka och därföre debiteras en anmälningsavgift om 500 kronor.  

Mer information & anmälan: 

Marie Fridolf 070 981 29 63

marie@mariefridolf.se 

Sista anmälningsdag är den 1 april.   

Du kan också använda formuläret för bokning och frågor.

Stäng meny