Välkommen till en

workshop - från splittring till förening

Här öppnar du för att hela och sen förena det som du sitter fast i.

Vill du öppna för mer medvetenhet och integrera det som väntar på att bli levt. Om vi närmar oss den vi är i vårt ursprung behöver vi inte fortsätta den väg vi valt att i krissituationer splittra oss än mer. Den splittringen har sitt ursprung i våra överlevnadsmönster. Men beakta mitt inne i dessa mönster har vi människor en gåva som kan öppna för den förening som stoppar vår fortsatta splittring. Den gåvan kan göra oss mera hel. 

Ett av våra syften i livet är att hitta styrkan i vår historia. Det kräver tillit och åter tillit. Det är aldrig en slump vad vi har varit med om och gjort i vårt liv. Tidigt i livet har vi alla splittrat oss mer och mer för att skydda den vi är i vårt ursprung. Så en dag kommer insikten från en klar himmel, det är dags att förena oss nu med allt och låta det som transformeras komma till en ny ordning. För en del kommer denna insikt med ett smärtsamt uppvakande.  

Successivt kan vi då hämta hem våra projektioner för att kunna transformera våra  överlevnadsmönster och öppna för den vi är i vårt ursprung. Överlevnadsstrategierna har alltid en annan sida, som är en gåva till oss. Följer vi oss själva till en ökad medvetenhet kommer nya perspektiv på allt som skett och sker öppna sig. De växer fram ur en djup inre medvetenhet. Den resan behöver säkras av oss själva. Vi behöver då också vara i sammanhang som kan hålla oss att ta oss igenom. Mellanrummet är en sådan plats. Det är då vår livsstruktur kan börja ta form och vårt förhållningsätt till oss själva kan öppna en helt annan väg till våra rötter och vår historia. 

I denna workshop öppnar du för transmission av det du behöver för att säkra din resa i övergången till det som väntar på att bli levt  

Syftet är stödja dig för att du ska kunna öppna mer medvetenhet och närvaro för att öppna mer av ditt medvetande.

  • Vi arbetar upplevelsebaserat och öppnar för det som väntar på att bli levt och säkrar den resan. Det innebär att allt som du är med just nu kan omvandlas till en gåva. 
  • Gruppen inre själ är ankaret och pelaren som kan öppna för det som väntar bortom vad medlemmarnas historia. Gruppen som bildas är där för att bidra till var och en.
  • Vi arbetar i formen “co-creating organism” som är ett gruppdynamisk arbetssätt som öppnar det kollektivas kraft. Vi bjuder in den arketyp och de myter som är unika för den grupp som bildas. Arbetet bygger på en helhet utifrån space in between, reconstructive, somatic experiencing, psykosyntes, psykotrauma i ett systemiskt förhållningssätt. 
  • Vi möts via Zoom. Du får olika föredrag och berättelser och sedan arbetar vi med kropp, energi, kaos och ordning samt olika konstellationer. Dagen innehåller också övningar som du gör på egen hand. Du får också olika uppdrag att fullfölja.  
  • Du behöver inte dela något då resan är för dig och de arbeten vi gör är anonyma för andra. Det som blir öppet för alla är gruppens själ och vad som visar sig ur den ur det organiska arbetssättet som samskapas bortom orden. 
  • Vi öppnar steg för steg i sex olika block; närvaro, säkerhet, överföring (transmission), övergång (transition), expansion, tillbaka till resan. 

Allt detta kan öppna din medvetenhet, och mer av vem du är. Det blir ett personligt lärande både om dig själv, om grupper och om ledarskap. Detta är en av två workshops på zoom som du kan välja att ta del av. 

MARIE FRIDOLF är i grunden Socionom och har en master i Human Relations och filosofie lic. i Public Relations. Hennes erfarenhet kommer från välfärd, demokrati, ledarskap, samarbete och personlig utveckling både som anställd, konsult och forskare under mer än 30. För 20 år sedan ville hon fördjupa sig mer i mänskliga relationer och utbildade sig till psykosyntes- och traumaterapeut. Därefter följde utbildningar i Systemiska konstellationer, Somatic experiencing och Reconstructive. Nu har hon skapat konceptet Space in between som öppnar dörren till din livsstruktur.

Efter att ha gått vägen till mer medvetande, ansvar och självkärlek går hon nu vid andras sida för att stödja dem till sin livsstruktur från djup intuition, djärvt mod och respekt till allt precis som det är. Hon har arbetat med grupper på olika sätt i mer än 30 år. Nu har hon återigen öppnat för ett nytt livskontrakt som förändrat hennes personlighet. Hon ser alltid det större perspektivet som verkar i oss på en kollektiv nivå. Mjuka gränser, livsbejakande öppningar, växande närvaro, glädjande kreativiet och  expansion med en inre stillhet och närhet, finns nu i mötet med livet och därmed alla människor. 

Tid: 17/5 Klockan 10.00-17.00. Lunchpaus mellan 13-14.  

Plats: På zoom. Gör det bekvämt för dig när vi möts på zoom och gör dig beredd på rörelse i och utanför den plats du väljer att vara delta från.    

Pris: 1200 kronor exkl.moms. Anmäler du dig före den 10 maj får du piset reducerat med 20%. Anmälan är bindande. 

Mer information & anmälan: 

Marie Fridolf 070 981 29 63

marie@mariefridolf.se 

Sista anmälningsdag är den 14 maj.

Du kan också använda formuläret för bokning och frågor.