Din livskraft från din livsstruktur är en gåva till livet

Vem är du i din livsstruktur? Vilka av din strategier i livet gynnar dig och vilka andra tar dig allt längre bort i från den du är? Vill du se det mönster du levt och det som väntar på dig? Vill du lära dig att förhålla dig till andras livsstruktur för att ni tillsammans ska kunna skapa expansion? Vill du lära dig att leda från mellanrummet?
Då är denna utbildning något för dig!

Är du den som alltid gått vidare och aldrig gett upp om dig själv!

Du är här för din skull, för att kunna lära och växa, kanske ett nytt konstaterande för dig. Vågar du tro på det och är du då beredd att gå djupare in i din livsstruktur, varför du är här. Om du öppnar för ditt inre paradigmskifte kan du också öppna dina ögon för vad som behövs i det yttre paradigmskiftet som nu väntar. Vi lever som kollektiv idag i mellanrummet emellan det gamla och det nya, och har gjort det under lång tid. Några har gått före och öppnar för det som ska komma! De gör det från sin livsstruktur och det som är deras angelägenhet till livet och samhället. Det stora genombrottet kommer varken i oss själva eller i samhället förrän tillräckligt stor del av vårt inre och tillräckligt många människor har överlämnat sig till det nya. Vi kan inte putta bort det gamla, då det har varit en förutsättning för det nya. Vi kan inte heller gå tillbaka till någon förromantisk tidsperiod, livet går vidare med eller utan oss. Vårt uppdrag var och en av oss, om vi vill, är att komma tillbaka till vår livsstruktur som vi är så rädda för att någon ska ta ifrån oss igen. Paradoxen är också att i allt vi inte fick så har vi våra gåvor och bakom vårt överlevnadsmönster har vi en av våra viktigaste gåvor. Den finner vi när mönstret krackelerar! Det mönstret tillsammans våra gåvor i det vi inte fick bildar tillsammans med vår livsstruktur vår visdom. Många pratar om att vi har satt oss i en bur som vi behöver ta oss ur, men tänk om just buren är vår gåva till livet. Vi vet så lite!

Vill du lära dig att leda dig och andra från mellanrummet? 

Det paradigm vi lever i idag frodas av vårt sätt att konkurrera, jämföra, offra, vara speciella och ta kraft/ge kraft, håller sakta på att tona bort samtidigt som att det förstärks ännu mer. Hur ska vi allt detta någonsin hitta den vi är. Hela samhället sitter fast två trianglar; offer-förövare- och hjälpare kallat syndabockskomplexet  samt kropp-själ-ande kallat orakelkomplexet. Men vi är inte helt förlorade i allt detta, inom oss väntar vår livsstruktur att få ta form. När tid är mogen kan den visa sig och då inser vi att den varit där alldeles från början. Då kan vi transformera dessa trianglar; syndabockkomplexet till visdom och orakelkomplexet till kraft. Resan dit är självkärlek och identifiering av egots hemligheter. Dessa erfarenheter kommer alltid ur upplevelser, de transformerar oss och de förändrar vårt sätt att handla, känna och tänka i alla våra livsområden samtidigt. Kontakt och grupp är nyckelorden. Vi kan inte fly det gamla paradigmet, även om vi vill. Det håller oss på en kollektiv nivå. Vi behöver se på allt från mellanrummet för att något nytt ska kunna växa. Om det nya vet vi; det är holistiskt, integrerande, inkluderande, kärleksfullt, men också gränssättande, ärligt, ansvarsfullt, samskapande, cirkulärt, ja så mycket mer. Vi lär oss att leva här och nu  och från det ändra vår historia och därmed också vår framtid. Då kan vi inte döma någon eller be någon annan att sia om vår framtid. Vi är bara i egenansvaret samtidigt som vi tar ansvar för helheten. Det är från mellanrummet mellan dessa två paradigm som vi kan öppna för vår egen livsstruktur. Därifrån kan du leda dig själv och andra för att öppna mer av livet och det som väntar. Mellanrummet bidrar och skyndar då på utvecklingen. I mellanrummet kan kreativitet och mer liv växa. Det är därifrån som vi också kan hämta hem och expandera det som för oss idag är omedvetet.

Vi lever i mellanrummet varje dag

När vi vågar stanna i mellanrummet mellan vårt ego-jag och vårt sanna-jag kan vårt hjärta öppna för respekt, tillit, tacksamhet, värdighet, nödvändighet och ansvarighet. Nu kan samarbetet inom oss börja på fullt allvar. När vi frigörs ser vi hela bilden i vårt liv.  Ibland puttar vårt sanna jag oss djupare och djupare in i egot jaget för att vi verkligen ska förstå något. Egot jaget, å andra sidan blir då mer och mer lockad av att det kanske finns en annan väg. Kontakt handlar om att vara i kontakt med oss själva, den andra och mellanrummet samtidigt, det kan förändra allt. Denna form av kontakt kan bara upplevas, inte kopieras eller tränas. Vi behöver komma till den punkt då vi är fria att bidra med det som expanderar våra handlingar, relationer och möten, istället för att exkludera. Då samarbetar vi med oss själva och kan på ett helt annat sätt samarbeta med andra människor. Då är vi alla våra inre auktoriteter och inre ledare. Det alla bidrar med har ”samma” värde oavsett hur mycket var och en har investerat.

Detta är en utbildning för dig och de människor du möter!

I utbildningen “Din livsstruktur, en gåva till livet” vänder vi oss till dig som vill komma närmare din livsstruktur med stöd av konceptet ”Space in between”. Du får också lära dig att möta människor på ett systemiskt, holistiskt och intuitivt sätt. I utbildningen varvar vi teori, övningar och personligt arbete. Syftet är också att du ska komma närmare vad som är ditt bidrag till livet. Efter utbildningen ska du har ökat din förståelse för människor två strukturer; överlevnadsstrukturen som vi själva skapat och den livsstruktur som var där från början. Du ska också ha ökat din kunskap om att allt är energi, och hur du kan förhålla dig till detta. Du ska ha blivit klarare i din egen resa och syfte. Egenansvar är nyckeln till ett öppnande. Du kommer att kunna se vara lära dig hur du förhåller dig till energi

Välkommen du som

• vill jobba med mindre kraft och energi i allt du gör,
• tror på livets magiska ögonblick,
• tror att livets val och möten aldrig är en slump,
• jobbat med dig själv och är villiga att öppna nya vägar,
• vill lära dig ett annat förhållningssätt att möta människor,
vill lära dig mer om människor livsstruktur och  hur vi kan leda från mellanrummet.

Den största utmaningen vi står inför är att kunna stå i vår kraft! Vi använder ofta andra för att hämta kraft eller så ger vi bort vår kraft till andra, och är då som mest förlorade. Det är då vi dömer andra. Tänk vad mycket tid vi lägger på att ha synpunkter på allt, genom att jämföra, konkurrera och värdera, istället för att gå vår egen väg. Konkurrens och jämförelse tar oss bara längre bort från vår livsstruktur. Konceptet Space in between verkar både på en individuell och kollektiv nivå. Ur din livsstruktur växer den struktur som du är här för att bidra med till livet. I utbildningen kommer att bestå av tre delar.

• Vi lyssnar på kroppen, de som sägs bakom orden, prövar ett nytt sätt att handla från hjärtats angelägenheten och nödvändigheten.

• Vi öppnar för mellanrummet mellan det inom oss (Intrapersonella) det mellan människor (Interpersonella) och det som är bortom det personliga som vi inte alltid förstår (Transpersonella)

• Vi öppnar för gruppens struktur och syfte som är där före var en av oss.

Från detta kan något nytt skapas, något vi aldrig hade kunnat föreställa oss. Detta sker på grund av att vi öppnar våra förmågor i balans mellan det inre och det yttre, vi ger dem ”samma” värde. Det blir ett personligt lärande både om dig själv, om grupper och om inre och yttre ledarskap.

MARIE FRIDOLF är i grunden Socionom och har en Master i Human Relations och i  i Public Relations. Hon har en fil. lic. med fokus på samarbete och integering.  Hon är utbildad till psykosyntes- och traumaterapeut samt i Systemiska konstellationer och i Somatic experiencing. Hennes erfarenhet kommer från välfärd, demokrati, ledarskap, samarbete, personlig utveckling, terapeutiska och transformerande arbeten.

Marie har lång erfarenhet av att driva och arbeta med samhälls- och välfärdfrågor. Hon har som chef, ledare, forskare och terapeut alltid fångat nästa steg i utvecklingen. Nu gör hon det igen genom konceptet “Space in between”. Efter att ha gått vägen till mer medvetande, ansvar och kärlek går hon nu vid andras sida för att stödja dem till sin livsstruktur från djup intuition, djärvt mod och respekt till allt precis som det är. Hon har arbetat med grupper på olika sätt i mer än 30 år; såsom chef, ledare, processtödjare, facilitator, terapeut och lärare inom samarbete, ledarskap, personlig utveckling, terapi och transformation. Nu öppnar hon för ett nytt sätt att se grupper i möte med deltagarnas livsstrukturer. Hon ser alltid det större perspektivet som verkar i oss på en kollektiv nivå. Hon delar sin personliga resa och sin visdom i en blogg som handlar om livet. I sin utbildningar verkar hon för att deltagarna ska finsn sina egan koncept till livet, det de har att bidra med. Vi människor är inte här för att verka i andra människors koncept, det gör oss bara till kopior. När vi finner vårt eget ger det mening till hela vår historia. 

Tid: 30-31 maj, 29-30 augusti och 17-18 oktober 2020. Lördagar 10-18 samt Söndagar 10-16.

Plats: Fyradalersgatan 44 i Göteborg  

Pris: 8 400 kronor exkl moms (10 500 inkl moms). Kaffe, te och lunch inkluderas i priset. Anmälan är bindande. Delbetalning kan ordnas. 

Mer information & anmälan: 

Marie Fridolf 070 981 29 63

marie@mariefridolf.se

Sista anmälningsdag är den 24 maj.

Du kan också använda formuläret för bokning och frågor.