Gruppen som din följeslagare

Många av oss bidrar till livet genom att verka i grupper. Vi kan försöka kontrollera en människa, men aldrig en grupp. De lever sitt eget liv och är där före dess medlemmar. 

De grupper som vi kan stödja med hjälp av konceptet Space in between är nätverk, interorganisatoriska grupper, partnerskap, samarbetsgrupper och grupper i personlig utveckling och transformation.

Grupper kommer och går med vår resa, Ingenting är beständigt. När vi vågra stänga en grupp som har gjort sitt för vår utveckling öppnas nya grupper som våra följeslagare. Detta sätt att se grupper är bortom allt som har med gruppdynamik att göra. Själen bara är, den har inga strategier och den skapar inte roller i en grupp. Alla har samma värde!   

Grupper har alltid ett strukturellt fokus. Vi kan lära oss hur de fungerar och hur de kan hålla och utveckla samhällen, nätverk, familjer och enskilda människor.

Gruppen har en annan logik än den hierarkiska och kan öppna för en ständig föränderlig amöba (en amöba är hela tiden i ny form och kan inte kontrolleras). Gruppen har alltid ett strukturellt fokus, dvs. en kollektiv förändringskraft. Ett första viktigt steg i denna process är att se att grupper alltid väntar på oss, de finns där före oss.

Är du en av dem som förstår att livet också handlar om att lämna, transformera och öppna för nya grupper? Leder du grupper, så vet du att den största utmaningen är att bli en av alla i den gruppen, i det systemet, för att gruppens inre liv ska öppna sig. Vi kan också lära oss att öppna för att se en grupp själv från första ögonblicket. Det är då vi också väljer att följa den själen. Är vi flera som leder en grupp, så är detta magiskt för då öppnas ett tredje fält om dessa ledare överlämnar sig till gruppens själ. I en del grupper stannar du mycket länge, eftersom de har förmågan att öppna och sluta cirklar.

Gruppen är där för att dess medlemmar ska transformeras för att snabbare kunna verka på en kollektiv nivå. När du bara vet att en grupp väntar på dig antingen genom att du tar initiativ och öppnar den eller genom att du går in i en grupp som en av medlemmarna vet du också att du måste agera.

Gruppen är där för att dess medlemmar ska transformeras för att snabbare kunna förändras på en kollektiv nivå. När du bara vet att en grupp väntar på dig antingen genom att du tar initiativ och öppnar den eller genom att du går in i en grupp som en av medlemmarna vet du också att du måste agera.

Lär dig att arbeta med grupper på ett helt nytt sätt genom konceptet Space in between, för att komma direkt till kärnan där du:

  • är redskapet och grupper kommer till dig
  • lär dig att det alltid finns en grupp som väntar
  • lär dig att gruppen har ett eget inre liv och ett syfte som kommer före medlemmarna
  • lär dig att leda från mellanrummet
  • lär dig att gå direkt till kärnan för att frigöra massor av tid och energi
  • lär det ett nytt förhållningssätt till sakfrågan; det gruppen ska förändra är alltid kopplat till dess syfte.
  • lär dig att arbeta med energi för att lösa upp blockeringar och skapa transformation.
  • lär dig att gå till det som vi är blinda för.