När Empatiska själar förstår sina val

Vill du öppna för den du är bortom vad du kan förstå. Det är då du förstår att dina val alltid är från det mystiska. Livet tar dig dit du behöver gå! I det är empatiska själar både i mörkret och ljuset samtidigt. Det är så vi omvandlar mörker till ljus. Det är ingen slump vad du gjort och hur du levt ditt liv. Det förbereder dig bara på det som ska komma i denna nya tid. Du behöver bara lära dig att se livet precis som det är och transformera ditt mörker!

Dags att bidra från den du är i ditt ursprung bortom dina överlevnadsstrategier

Vi har många olika vägar att närma oss det vi är här för att bidra med, det som ger oss mening och passion i livet. Jag kallar det vår angelägenhet för att tydliggöra att det är angeläget inte bara för oss själva, utan också för människor, samhället och livet i ett större kontext. Det betyder att du kan bidra till något som påverkar den fortsatta utvecklingen. Det är vår livuppgift, den är inte alltid tydligt och behöver inte alls vara stor men den är viktigt. Allt finns redan skrivet! Är du en empatisk själ med ett kontrakt som handlar kraft och visdom? En empatisk själ har inget med empati och högkänslighet att göra, dessa båda är snarare strategier bort från den empatiska själen. En empatisk själ behöver en annan väg än att gå in i sina sår, då de är oändliga. En empatisk själ är här för att transformera mörker till ljus. De har kontakt med många dimensioner samtidigt. Smärtsam är stor när de kommer i kontakt med vår själ, eftersom både de som människa och som själ är lost i den traumatiska barndom som de valt. Allt pågår tills den dag de finner varandra i ett livslångt samskapande. Ur den barndomen har strategier skapats av rädsla för att bli exkluderad. Det kan vara att försöka vara till lags, anpassa sig, offra sig, vara duktig flicka/pojke, att bli förälder till sina föräldrar, bära andras mörker, skapa en identitet ur känslighet, bli syndabock mm. Allt har de skapat tidigt i livet då ingen kunde möta deras ljus. De passade inte in. Om de dessutom hamnade i en dysfunktionell familj med mycket mörker vill verkligen ingen ha dem. De var ju ett hot med sitt ljus. För dem är resan hem för att möta sin empatiska själ och stödja den själen hem mycket smärtsam eftersom ljuset var ett hot. 

Helheten öppnas när vi väljer den vägen

Ja, detta vet du mycket om du som tillhör dem som har har en empatisk själ. Vägen hem handlar inte om att döma någon utan att ta hand om den gåva din själ har så att ni mer och mer kan bli ett! Helheten öppnas när du väljer den vägen. I varje strategi du skapat har har du gömt en del av denna din empatiska själ. I det arbetet ändras din personlighet gång på gång för att komma allt närmare din empatiska själ.  

För det behöver du någon som kan knyta an till din empatiska själ, någon som gått före, så att du kan knyta an till din själ. Det är en läromästare som kan se dig bortom dina sår och strategier utan att gå med dig in i dem. Vi möter alltid smärtan från dem utan att gå in i dem. Går vi in i dem så fortsätter vi att fastna. Precis så är det med trauma, går vi in i traumat så blir vi retraumatiserade och kan då verkligen inte ta oss ur traumat. En empatisk själ behöver en annan väg än att diskutera och gå in i sina sår, då de är oändliga. De verkar redan i livet från sina sår som de sårade läromästare de är. En gång passade vi inte in, men nu är vi läromästare som kan se helhten och andra människor bortom deras sår och strategier så att de kan gå in i smärtan och transformeras. Vi möter andra själ till själ.      

Är du en empatisk själ

Är du en av dem? Då vet du att din väg i livet inte alltid varit ”lätt” och många gånger mycket smärtsam. Vägen som öppnas för dig när du gjort ditt val, att följa en annan väg, innebär att du inte längre har något val. Den vägen kan ta dig till de ljuvligaste ögonblicken med kraft, livsenergi och ljus. Du vet långt därinne att det är ditt mörker som kan ta dig dit. Du vet också att din historia är din gåva och ditt ljus, om du kan se på den från ett annat perspektiv. Vi kan bara ändra perspektiv här och nu, nya perspektiv skapas aldrig om vi går tillbaka till historien. När perspektiven skiftar ändras hela vår historia och förhållningssätten till den, och allt blir ljus. Vi kan aldrig använda gamla strategier för att lösa nya problem. En dag tar vi utmaningen och gör det vi behöver göra på ett helt annat sätt. I mörkret har vi i de strategier vi skapat för att skydda eller undvika gåvorna i vår historia. Där finns också allt som var förbjudit.

Vilken väg du än väljer i livet kan du komma till den punkt då du öppnar för det du ska bidra med, här och nu, för att ändra historien för kommande generationer. Vägen dit är din visdom. Ju fler som gör sig medvetna om det större perspektivet i det de gör, desto större är möjligheten för att fler ska öppna för det nya paradigmet. Det är nu vi öppnar för transformation tillbaka till våra heliga gåvor. När de visar sig så vet vi att vårt sår är en gåva, inget problem. Många av oss tror att såret är vårt mörker, men betänk att det kanske är vårt ljus.    

Dessa två kvällar har du möjlighet att 

  • lära dig mer om empatiska själar
  • öppna nya perspektiv på livet  
  • se hur gruppen kan öppna för att leda dig själv från mellanrummet
  • få exempel på hur vi omedvetet följer det som vi inte kan förstå
  • se när du riskterar att bli en kopia av andra, då missar du din angelägenhet

VI är här för att förändra liv

MARIE FRIDOLF är i grunden Socionom och har en Master i Human Relations och i  i Public Relations. Hon har en fil. lic. med fokus på samarbete och integering.  Hon är utbildad till psykosyntes- och traumaterapeut samt i Systemiska konstellationer, i Somatic experiencing och Reconstruktive. Hennes erfarenhet kommer från välfärd, demokrati, ledarskap, samarbete, personlig utveckling, terapi och transformerande arbeten. Individuella och kollektiva trauma har haft en viktig del genom åren. 

Marie började att arbeta med sig själv för 30 år sedan för att komma närmare sitt syfte och den hon är i sitt ursprung. Efter att ha gått vägen till mer medvetande, ansvar och självkärlek går hon nu vid andras sida för att stödja dem till sitt ursprung. Hon guidar andra till sin egen läromästare så att de kan skapa sin struktur för att stödja andra att bidra till livet. I det har hon i alla år framförallt mött empatiska själar, de som tidigt i livet valde en mycket svår väg. Nu är hon en av alla dem som i varje steg hon tar stödjer sin empatiska själ att komma hem, en resa som aldrig tar slut. Det innebär att hon följer sin själ och arbetar med att stödja andra på denna resa. Hon är verksam i ett ettårigt utvecklingsprogram för empatiska själar, har workshops och tar också emot individuellt. Att som läromästare och guide öppna för andra innebär ett stort ansvar och behöver ödmjukhet, värdighet och respekt. En läromätares enda uppdrag är att få dem som kommer i hans eller hennes väg att hitta sin läromästare inom sig.  

Tid: 12 januari 2021 klockan 18-20.00

Plats: Vi möts på zoom   

Pris: 300 kronor inkl moms. Max 5 personer i en liten grupp. 

Mer information & anmälan: 

Marie Fridolf 070 981 29 63

marie@mariefridolf.se 

Sista anmälningsdag är den 8 januari 2021.

Du kan också använda formuläret för bokning och fråg