Välkommen till en workshop

där vi går bakom och bortom för att hitta tillitens kraft

Vågar du överlämna dig till din livsstruktur och den angelägenhet som väntar på dig.

För det behövs tillit, den som växer ur ditt värde, som kan expanderar allt som är.

Allt har en mening i livets olika steg på vår väg. Det svåra är att ha tillit i allt smärtsamt vi behöver möta för att växa.

Vill du närma dig tillitens inre kraft. Det kan öppna för att i framtiden möta upplevelser från stormens öga i lugn och stillhet. Dessa upplevelser kan då ses som den gåva de är för att öppna mer av ditt hjärta.   

Ett av våra syften i livet är att hitta styrkan i vår historia. Det kräver tillit och åter tillit. Det stora genombrottet i livet är när vi kan hämta hem våra projektion som skapats i familjen, inom familjen. Tänk att komma till den plats där du kan säga till din mamma “jag är så ledsen att jag inte släppt in dig i mitt liv” utan att vara kvar i att värdera och också kanske döma henne för att hon inte släppte in dig. Det kan vara ögonblicket då alla dina överlevnadsstrategier blir synliga och då ser du hur har hindrat dig själv att leva. Kanske kan du då också få tag i den tillit du alltid haft, men som du stängt av för att skydda dina sår från smärtsamma upplevelser. Det är då vår livsstruktur kan börja ta form och vårt förhållningsätt till oss själva kan öppna en helt annan väg till våra rötter och vår historia. 

I denna workshop öppnar du för att överlämna dig till din livsstruktur 

  • Syftet är stödja dig för att du ska kunna öppna tillitens inre kraft.
  • Vi arbetar  upplevelsebaserat och öppnar för det som står i vägen. 
  • Gruppen inre själ är ankaret och pelaren som kan öppna deltagarnas tillit.
  • Vi arbetar i formen “Circle of trust” som är ett gruppdynamisk arbetssätt som kan öppna hjärtan.
  • Vi bjuder in arketyper och myter unika för den grupp som bildas.
  • Arbetet bygger på en helhet utifrån psykosyntes, trauma, kropp, energi, kaos och ordning i ett systemiskt förhållningssätt. 

Allt detta kan öppna värdighetens heliga rum som ger tillit till allt som sker. Det blir ett personligt lärande både om dig själv, om grupper och om ledarskap.

MARIE FRIDOLF är i grunden Socionom och har en master i Human Relations och filosofie lic. i Public Relations. Hennes erfarenhet kommer från välfärd, demokrati, ledarskap, samarbete och personlig utveckling både som anställd, konsult och forskare under mer än 30. För 15 år sedan ville hon fördjupa sig mer i mänskliga relationer och utbildade sig till psykosyntes- och traumaterapeut. Under många år handledde Marie grupper i offentlig sektor till gemenskap. Tillit var då, precis som i en terapeutisk relation öppningen. Men tillit är mer en så. Det har en inre kraft som kan öppna vår intuition. Nu har hon skapat konceptet Space in between som öppnar dörren till din livsstruktur.

Tillit har alltid varit med mig i mitt liv och det är ur den jag hämtat min kraft. Det fanns så mycket skam i min historia. Hade tilliten inte alltid varit där så hade jag nog inte överlevt. Idag har den skammen öppnat dörrar och den dimma som låg i vägen för mig i mitt liv har försvunnit. Mjuka gränser, livsbejakande öppningar, smärtsam närvaro, glädjande kreativiet och  expansion med en inre stillhet och närhet, finns nu i mötet med livet och därmed alla människor. Nu har hon skapat Space in between som öppnar denna dörren till vår livsstruktur. 

Tid: 7/12 Klockan 10.00-18.00  

Plats: Fyradalersgatan 44, Göteborg 

Pris:1200 kronor exkl. moms. Fika och lunch är inkluderas i priset. Anmälan är bindande. 

Mer information & anmälan: 

Marie Fridolf 070 981 29 63

marie@mariefridolf.se 

Sista anmälningsdag är den 1 december.

Du kan också använda formuläret för bokning och frågor.