Denna webbkurs tar dig på en resa genom konceptet och öppnar för mellanrummet

Längtar du efter att leva innerligt?

Vill du känna ett flöde i livet, där allt har en mening ?

Hindrar något dig i dina val ? Har du en inre kamp och vill kontroller livet? 

Vill expandera din inre kraft och känna dig värdefull?   

Vill du öppna mer av din kraft och visdom

 

Ja, Vem är du bortom alla överlevnadsstrategier

Tid är nu 

Den enda tiden som finns är nu. I nuet kan vi öppna för evigheten och i det ögonblicket är det förflutna, framtiden och nu närvarande samtidigt. I dig finns ”den visa” som väntar på att bli levd. Nuet och visdomen blir ett i stunder när vi ändrar vårt perspektiv, vid insikter och AH- upplevelser, i ett nära möte med oss själva eller andra. Då stannar tiden och allt bara är. Dessa stunder kan bli fler och expandera. Vägen dit kan ibland vara smärtsam och vi behöver på olika sätt lösa upp den smärta som sitter i kroppen. Vi behöver också möta det vi på olika sätt lagt i skuggan av vårt liv. Det vi är rädda för eller kanske inte är så stolta över. I en gemenskap med dig själv kan du hitta ditt sätt att transformera så att dina unika gåvor kan få ta plats. Detta gör att du kan bidra till livet och ge viktig ny kunskap. I alla gemenskaper behöver vi bli vår sin egen auktoritet. Vi är alla här för att bidra till livet. Det är ingen slump vad du gjort i livet, ur det har ditt syfte sakta skapats. I livet föds vi minst tre gånger; från vår mamma, från oss själva och från livet igen och igen.

Din historia kan öppna för meningen med ditt liv

Det är ingen slump hur vi har levt våra liv, vilka männiksor vi mött och till vad vi givit  vår yrkesmässig utveckling. Ur detta växer ett lärande och en mening. Öppnar vi våra ögon från en större helhet börjar vi kunna se mönster och gåvor som vi kanske inte velat se. Den som har fått anknytning tidigt i livet, vet inget om vad detta är. Men det som inte fått anknytning kommer att skapa en drivkraft att lära mer om ankytningens djupaste dimensioner för att bidra med sitt lärande till världen. Den kunskapen och lärandet kommer från de gåvor vi var tvungen att skydda i detta tidiga möte med oss själva. Tillsammans bildar dessa gåvor ett mönster, precis som våra överlevnadsstrategier. Det finurliga är att dessa båda har samma grundmönster.

Välkommen till denna webbkurs där du får möjlighet att öppna för mellanrummet.

I webbkursen kommer du att öka din kunskap om  

 • mellanrummet och dess förmåga att få något nytt att växa
 • vår livsstruktur som är bortom vår överlevnadsstruktur 
 • överlevnadsstrukturen som består av strategier, normer och mönster som vi skapar som barn.
 • hur intellektet, kroppen och själen samspelar för förändra ditt liv.
 • om trauma och hur trauman skyddar och öppnar dig. 
 • våra systemiska ögon, genom att se allt som system, från mikro- till makroperspektiv.

Denna utbildning förändrar liv!

Du får tillgång till kursen genom att klicka på knappen “Lägg i varukorg” och sedan “Till varukorgen” och därifrån gå igenom betalstegen i kassan. Där får du skapa ett konto i kassan och kan efter bekräftad betalning logga in och gå kursen.

I webbkursen kommer du att möta fem olika delar:

 • Mellanrummet vår tids största gåva. Här beskrivs hur ett koncept föds och hur det är ditt bidrag till livet. Allt börjar med tillit. Konceptet har sju delar Circle of trust, co-creatio organism, traumahology, libability, collectively.

 • All människor föds med en livsstruktur, en kärna som är de bortom alla överlevnadsstrategier. Livsstrukturens är som en kristall som vi kan spegla oss i. Vad som än har hänt i vårt liv så finns den där helt oförstörd och hel. Den strukturen är vår angelägenhet till livet och det kollektiva omedvetna. Det är vår lilla prick, av alla prickar i livets hologram. Genom livet hamnar vi i grupper som tar oss till denna struktur och till en högre energi.                     

 • Sanningen är det enda som bär, och öppnar sig bortom våt personlighet, vår identitet. När sanningen har oss igenom våra illusioner expanderar vi medvetandet Detta medvetande är bortom vad vi kan se, det är osynligt till det får mer form. Det är också bortom normer och värderingar. Den sanningen bår livet och har inget med oss som person att göra. Det är i de ögonblicken vi ser, vi ler och öppnar för sanningen även om vi inte vill aha den. 

 • Framgång i livet har inget med det vi gör eller tjänar pengar på. Denna som är fattig kan känna ett överflöd i det de bidrar med till livet, och den som är rik kan känna sig tom i sitt bidrag. Det är något djup inne i oss som är framgång. Framgång öppnas från vårt syfte i livet och skapas alltid i kontakt med livet. 

 • När vi har kommit till den platsen har vi öppnat för vår inre mästare. Den som vet att vi är här för att tjäna. Då finns ingen väg tillbaka. Det öppnar vår förmåga att leva i nuet bortom vår personlighet.