Metoder

Metoder

Vi föds in i en eller flera dimension som vi är alldeles blinda för. Den dimensionen har en struktur med ett mönster som vi är indragna i gång på gång. Vi klarar inte ensam att ta oss ur detta mönster då det inte bara är vårt utan också kollektivets och vår familjs. Detta kollektiva mönster har en enorm kraft som håller oss fast.

Vi kan få stöd av människor som har förmåga att med energi ge sig in det kollektiva medvetandets landskap utan att veta, förstå eller förklara något. Tillsammans ger vi oss då in i det tomrum där allt bara är energi. I det ögonblicket det sker, sker alltid ett helande inte bara för den som får stöd utan också för alla med samma behov av helande hos mänskligheten. När vi tar oss igenom penetrerar vi varje millimeter av denna dimension. Det är också då vi öppnar för varifrån vi kommer. Vi kommer alla från en annan dimension än de vi föds till. Den vi föds till är vår karma. Eller om du så vill: alla våra trauman är vår karma. Det är det vi behöver ta oss igenom i detta liv för att bli än mer fria att öppna för den dimension som vi kommer ifrån.

Så en dag har människan gått till botten av alla sina trauman och behöver då inte leva utanför sig själv längre. Hon har då integrerat och tagit sig igenom sin födelsedimension och öppnat för sin ursprungsdimension. Att bli hel innebär att inte leva tudelad längre. Allt förenas i ett! En sann människa uppstår när vi fullbordar skapelsen genom jorden såsom naturen, växer och djur med själva ljuset med det vi tror på i det vi kallar det gudomliga eller universum. Att vara länken mellan dessa världar är kärlek och i det är vi också en röst för dem som inte ännu förenat dessa världar. När jaget och själen är samma vet vi plötsligt. 

Hur har Totality växt fram som vägen till livets källa

Att göra våra känslor rena är öppningen till livets källa

Vi är alla här för att ta oss till vår ursprungsdimension från vilken vi sedan kan bidra på ett helt annat sätt. Allt detta betyder att vi bidrar på två sätt: med varje liten del som omvandlas från den dimension vi föds in i och med våra gåvor som vi plockar hem från vår ursprungsdimension. I båda samskapar vi med andra människor, själar, arketyper, och mytologier samt med moder jord och universum. Människan kan inte göra något utan att samskapa med andra! Människor som på detta sätt tar sig ur den dimension de föds in i är tillgängliga för andra. Det finns bara ett men och det är att vi människor fortsätter att projicera på andra vårt omedvetna material oavsett hur mycket vi har tagit oss igenom. Det finns alltid mer i all oändlighet. Möter du någon som inser sina begränsningar vet du att också hon fortsätter arbetar med sig själv på detta sätt. Energi stödjer henne så att hon kan stoppa sig innan hon blir indragen i mönster hon är blind för. Om hon inte klarar detta har hon andra som hon går till för att få stöd att omvandla än mer. Att stödja en annan människa när hon själv sitter fast är farligt. Då kan vi istället dra in dessa människor än djupare in i den dimension de är på väg att ta sig ur.

Varje människas sätt ta sig igenom den dimension som hon föds in i är en gåva till livet och det kollektiva medvetandet. Då expanderar inte bara hennes medvetande utan också det kollektiva medvetandet. Ingen människa har samma sätt att ta sig igenom en dimension. Hur beror på varför vi är här och vilka trauman vi får. Det är frusna känslor, beteenden och tankar som vi löser upp genom energi när vi arbetar kroppsbaserat. Vi frigör våra känslor från neurotiska mönster bortom vår kontroll och förståelse och på den vägen kan vi bidra med våra heliga sår. När vi arbetar med energi i ett kroppsbaserat arbete som står i kontakt med livets källa är det aldrig från vårt behov av att förstå varför. Det är den känslan oavsett allt som omvandlas.

Varje människa som stödjer andra människor på detta sätt har kontakt med livets källa och den energi som tar över hennes kropp för att hela andras kroppar. Det är alltså inte hon som gör det utan en kraft som är större än vad en enskild människa någonsin kan förmå. Allt annat vore att tro att hon är så mycket större än hon är. Det som vill visa sig visar sig. Kontakten med livets källa har vi människor på så olika sätt beroende på vilka gåvor som vi har. Därför behöver vi vara tydliga i vårt sätt att öppna för krafter som är större än vår förmåga. På den resan får vi också stöd i att lära oss att se vilka krafter som vi kan följa och vilka vi ska lära oss att inte följa men väl bidra till att omvandla. Det är här människans inre seende öppnas. Allt ät ett inre seende om vi väl väljer den vägen. I det är det är allt kropp! Ju närmare döden vi är desto mer är vi i dessa kroppsbaserade öppningar. Det är ur den närheten som våra vägar till livets källa skapas.

Totality har skapats genom min egen resa

“Jag började att intressera mig för andlighet och energi efter en nära-döden-upplevelse för 30 år sedan. Efter mycket sökande hittade jag Psykosyntesen som öppnade ett helt annat sätt att se på mig själv och livet. Många trauman visade sig och på olika sätt tog jag mig igenom flera av dem. Genom familjekonstellationer kunde kärleken till livet frigöras. Där och då började jag förstå energifält och att överlämna mig till dem. Jag insåg att jag behövde gå till botten i mina trauman för att frigöra det som jag satt fast i. Vägen ledde mig till tre längre utbildningar som verkade bortom orden. Genom Somatic Experiencing och Identity Oriented psychotrauma öppnades energin så att kroppen självt kunde hela de trauman som satt fast i kroppen. Blockeringen släppte och energin kunde flöda fritt. Än mer effektivt blev det i Reconstructive då allt löstes upp i det som kom från tidigare liv, det här livet, alla förfäders liv och kommande liv samtidigt. Reconstructive öppnade för initieringar från livet. Efter Reconstructive var mitt sökande slut och min karma kunde frigöras till botten av mina trauman i detta liv. Jag har alltid haft kontakt med andra människors själar och nu kunde jag också från mitt inre se hur deras koncept skapades ur deras väg till källan. Hur då? Jo, varje gång jag öppnade för att arbeta med en metod, filosofi och psykologi som de skapat gick jag omedvetet in i deras själs fält. Då förstod jag att jag alltid gått till dit i allt jag mött långt tidigare i mitt liv. Tydligast var det med “Assagioli” som skapat Psykosyntesen. Jag kände hur han var med i varje steg jag tog när jag arbetade. Jag tvivlade och var tvungen att möta en levande person som jag lärt av och det var verkligen sant hennes ande svävade verkligen över det hon skapat. Då kunde jag också se vad det hon skapat hade för förtjänster och brister. Jag behövde inte veta något om henne bara vara i hennes fält för att förstå. Där och då förstod jag också min kontakt med andevärlden som öppnades för trettio år sedan men som jag förnekat i så många år. Allt detta förändrade hela mitt liv.

Nu förstod jag att jag behövde följa min väg till källan igen på ett medvetet sätt. Jag såg då att jag redan gjort det då jag kanaliserat nya metoder, nya filosofier och sätt att se världen under mina år i organisationer och som forskare. Det var dock inte de orden som jag använde då. Tacksamheten över att fått fria händer i så många år öppnade mitt hjärta till alla som jag mött särskilt till dem som puttat mig ut så att jag kunde gå min väg alltmer. Frågan blev än tydligare. Vad är min väg nu när jag vet att människan måste skapa sina egen vägar till källan? Där och då i det ögonblicket släppte jag allt jag gjort innan även om det i delar som fanns integrerade i mig naturligtvis fanns med mig. Det som hade blivit till kropp. Jag gjorde flera ritualer och ceremonier för att tacka dem som skapat de vägar som på djupet tagit mig igenom min karma. Det var också där och då som jag började öppna för det som jag idag kallar förkroppsligande kanalisering av kärlekskraften. Tre koncept har öppnats, först Traumahology, sedan Space in between och slutligen Totality. Med Totality är jag hemma i den ursprungsdimension som jag kommer ifrån. De båda första öppnade för att alla våra trauman är en gåva. Den energi som sitter fastlåst i traumana lösgör vår urspungsenergi. När det sker öppnas mellanrummet mellan liv och död. I det mellanrummet finns allt, alltet. Från den platsen hittade jag vägen till källan genom kärlekskraften. Ibland väljer jag att följa och ibland inte, men jag skriver alltid om det som kommer och också om hur jag själv relaterar till detta. Tack vare min egen historia har jag så lärt mig att se skillnad på kärlekskraftens energi och andra krafter. Idag vet jag också att kärlekskraften eller om du så vill det magiska ljuset alltid öppnas bortom orden. Orden gör att vi kan missuppfatta varandra medan kraften tar oss direkt till kärnan. Därför skriver jag långa texten för att vi inte ska fastna i ord. Var gång ställer jag mig frågan när jag skriver: hur ska jag kunna förklara det oförklarliga. För det mesta kommer då orden genom mig och jag använder sedan mig själv som ett exempel.”   

JAG VET ATT JAG BEHÖVER FORTSÄTTA ATT SKRIVA SÅ ATT ORDEN FÖRLORAR SIN INNEBÖRD OCH ÖPPNAR FÖR DET MELLANRUM SOM BARA ÄR.

Vad är Totality?

Totality är en av alla vägar till livets källa. Det fält som skapats håller energin som har öppnats ur min ursprungsenergi och mitt utforskande av olika dimensioner. I det har jag mött den kollektiva själen som i mötet med källan kan öppna för individuella själars genombrott. I detta fält som håller den kollektiva själen öppnas moder jord och i universum. Vi möter allt från vår hjärtas boning. När den kollektiva själen tar sig igenom i en kroppsbaserad kanalisering sätter den sig i hela kroppen och är mycket fysiskt. Det öppnar oss för att vår själ ska tona in till den kollektiva själen. Vi kan också beskriva det som om den kollektiva själen lockar på din individuella själ så att den är tillgänglig för det som ska ske från kärlekskraften. När det som ska ske är där, öppnar var och en för sin ursprungsenergi. Vi gråter för moder jord, vi håller en enorm kraft för ett genombrott, vi löser upp ondska och så mycket mer för det kollektiva medvetandet som öppnar vår själ på ett helt nytt sätt. I det expanderar både vårt eget och det kollektiva medvetandet. Det innebär också att det som vi blir använda i inte på något sätt handlar om oss. Vi lär oss sortera vad som handlar om oss, både oss och kollektivet och bara om kollektivet. Varje arbete öppnar oss för en ”ny” kollektiv personlighet i det “människan” nu behöver på en kollektiv nivå. Ofta utmanande och för många som inte förstår eller har behov av att kunna förklara är det mycket crazy. Varje arbete öppnar för ett nytt sätt att se världen som kollektiv. Genom detta arbete bidrar vi till det kollektiva medvetandet. När vi kan stå rena och klara i vår själs fält blir vi använda av det magiska ljuset och kärlekskraften. Varje människa som står i kontakt med livets källa öppnar för det ljus som ska till moder jord och hela mänskligheten nu. I det har vi kontakt med andevärlden i livet som svävar över allt vi skapar. Det är att öppna för andra dimensioner i livet. Ljuset som vi talar om kommer bortom andevärlden och i det är universum enormt. Jorden har också skapats för ett syfte i vårt universum, människan har på denna jord ett syfte och varje individ har ett syfte. Det visar sig alltmer nu. I kontakt med fältet Totality öppnas nu en bro över mörka vatten där allt kommer förkroppsligas vad människan behöver ta sig igenom. Det är själva förkroppsligandet som bidrar till det kollektiva medvetandet.

Totality öppnar för en kroppsbaserad kanalisering till dig och till alla

Vad innebär det att vara en kanal?

Det är att bli använd på det unika sätt som är vårt. Vi får då uppdrag tillsammans med en energi som många får samtidigt. De uppdragen kan bara komma när vi är en kanal och däremellan förfinas kanalen. I detta samskapar vi med moder jord och universum, moder jord som när oss och universum som öppnar för ljuset. Ofta får vi möta utmaningar för att komma igenom till en ny nivå. Lyssnar vi får vi alla svar inifrån genom inre bilder, kroppsförnimmelser osv. I det kan vi lära oss vad varje kroppsförnimmelse betyder för oss. Vi kan stanna med bilderna och vänta tills det blir klart. Många människor har förmåga att kanalisera utan att själva förkroppsliga detta. Vi vet det genom poeter, musiker och människor vi möter osv.

Den vägen är inte min. Jag tillhör de människor som väljer att förkroppsliga allt som kommer till mig från moder jord och universum genom kärlekskraften. Det som inte sätter sig i min kropp genom dessa kanaliseringar kan jag inte följa. Jag vet också om hur och när jag ska sätta en gräns mot det som kommer från andra krafter. De söker också ett förkroppsligande men inte genom hela människor utan splittrade. Kärlekskraften använder bara en människa som är hel i sin kanal. Att förkroppsliga är vägen att samskapa med moder jord. Det är en svår och smärtsam väg i sitt växande. Jag kallar denna expansion för växtvärk. Den expansionen kommer när vi möter oss själva i varje litet skrymsle i vår kropp. Det är vägen att få ihop det andliga och jordliga. Detta sätt att arbeta innebär också att lära sig att inte bära för andra eller för kollektivet. Vi förfinar bara hela tiden den kanal som är vår i vårt unika sätt att bidra. I vår kanal är vi inte heller mottaglig för projektioner.

“Jag vet av egen erfarenhet att vi behöver akta oss för att försöka använda andra människors kanaler även om de bjuder in till den. Om någon försöker att använda min kanal sätter jag en gräns och om detta inte respekteras lämnar jag av kärlek till den personen. Många gånger lämnar den andra människan först när hon får en gräns. Ibland måste jag också blockera någon också av kärlek till den personen. I alla aktiviteter som jag inbjuder till nu är syftet att de som kommer ska öppna för sin kanal. När vi nu bygger en bro över mörka vatten i en grupp under två år så öppnar var och en sin kanal. Jag kan bara skriva om min väg över denna bro.”

Vad gör vi när vi jobbar

Följ din väg till din sanning

Det finns många olika sätt att arbeta med energi för att balansera våra kroppar i mänsklighetens stora transformation i denna tid. Vi behöver lära oss att respektera och acceptera att vi har olika resor att göra. Vi bidrar så länge vi inte försöker ta av andras energi.

Inom kvantfysiken i sin förfinade form öppnas nu det som många talat om under lång tid men som man inte kunnat sätta ord på. “Infinity” oändligheten hittar vi både i människans minsta beståndsdel och i universums svart hål. Här möter vi andra dimensioner och verkligheter som människan ännu inte kan förstå. Tomrum och space är inte tomma de är fyllda med energi i all oändlighet.

“Mitt hjärta är alldeles vidöppen nu. Det visar mig till vad som är viktigt i livet. Vi människor har så lätt att förlora kontakten med moder jord, hon som när oss. Glöm inte att när vi får behöver vi ge tillbaka för att vara i balans både med moder jord och universum.”

När vi arbetar med energi tar vi oss igenom en transition (övergång) och i transmission (överföring) öppnas något nytt. Trans betyder här inte att vi förlorar kontakten med vår kropp som det kan ske när vi gör ayahuasca och andra liknande metoder. Det betyder att vi möter oss själva genom energin för att hela oss själva för öppna för det kollektiva medvetandets expansion. Arbetet är mycket medvetet och vi kan följa det i varje steg djupt grundade. När Totality öppnades visade livet sig i olika dimensioner. Det öppnade för ett kollektivt skapande som människan inte på något sätt kan styra. Det gör att vi kan öppna för den kraft som kan tag i oss och skifta kollektiva energier i totalitet med allt utan att tappa kontakten med oss själva.

Vad möter vi där när allt helas? Det kollektiva medvetandet och oss själva i tidlösheten (eternity -evigheten) i andra dimensioner (infinity- oändligheten).

När Totality öppnades från källan av allt liv blev inte arbetet längre individuellt utan kollektivt. Vi möter oss själva som “människa” inte specifikt som den människa vi är. Att energiarbete kommit dit är källans och ursprungsenergin förtjänst. Så gör alla människor som arbetar med energi: öppnar sin väg till livet källa för att öppna för mer liv.

Vi arbetar för moder jord, i kontakt och tillsammans med henne. I det är människan med, men inte som individuell utan som kollektiv. Vi tar intrre emot människor som inte kan hålla sig själva i varje steg i dessa energiarbeten. När vi tappar kontakten med vår personlighet och vår själ förlorar vi möjligheten att möta människans nästa steg. Det är just den personligheten som vi kan transformera om vi mycket medvetet kan göra detta. Hela tiden har vi kontakt med vår kärna. Det innebär att vi kan hålla oss själva och har en känsla om vem de är (“sens of self”). Det är människans kollektiva personlighet och dess olika delar som kommer att kunna transformeras.

”Jag har mött människor som terapeut som är totalt traumatiserade efter att använt metoder som tar dem till trans bortom tid och rum. Det är inte min väg med människan.”

 

Några andra som varit med får beskriva detta med sina ord

“Det är så ovanligt att komma in i ett rum som på riktigt är öppet och okänt, för att ingen skapat det ännu. Så kändes det hos Marie. Som hon öppnat en portal till hela universum i sin trevliga takvåning. En portal, där jag hela tiden tvingades in i djup kontakt med, och sökandet efter mitt autentiska själv, för att kunna samskapa rummet med andra i samma sökande. Det var bortom behagligt och obehagligt, bortom gott och ont. Det var inte fridfullt, och samtidigt var det. Det var Livet Självt, och jag vaknade till en ny förståelse, som fortsätter att växa i mig” Tack ❤️ Adèle

Totality och det Marie kallar övergångar har öppnat mig på ett djupt plan. Det öppnar för att jag ska kunna vara med i det som händer i total vakenhet i varje rörelse emellan nu och då. Jag gör en stegförflyttning i total medvetenhet. Det kändes starkt hur jag öppnade och stängde. Jag kunde registrera varje detalj utan att döma. Arbetet är vaket och närvarande. Det går djupare än något jag varit med om förut. Det är ett djupt samskapande emellan energin och alla dem som är med.” Katharina

“Stark upplevelse, en inre förståelse om yttre händelser som påverkat mitt liv. Och vacker insikt om jorden och människans betydelse för varandra. Marie vägleder och känner in tryggt och kraftfullt och ingen gick oberörd hem. Så vackert space på alla sätt.” Annika Larsson

”Detta är något helt annorlunda än de jag varit på i annan regi. Helgerna berör på ett djupt plan. Känslan av att vara i något ”större” är väldigt tydlig, både micro och macro på samma gång, samt att verkan var för en helhet som omfattar allt och alla. Det som rör sig i dig ger ringar på vattnet. Energin är kraftfull och helande samtidigt som övergången är så subtil, som en ljus viskning. Ceremonierna av olika slag höll energin. Att vara i tystnad och lyssna på själen/din inre vägledare gav en känsla för de byggstenar vi ännu inte kan se. En väg i stillhet som hade en aktiv energi rakt igenom.” Eva

”Jag var med på själsretreat med Marie och konceptet Totality. Jag fick ritualer innan vi träffades som gjorde att jag var i samklang med mig själv och förberedd för helgens retreat. I själva verket har jag fortfarande med mig det jag fick med mig i ritualerna och det är en grund att bygga vidare på framöver. Under själva helgen arbetade vi på ett lugnt och fridfullt sätt som gjorde att insikter sjönk in djupt inom mig. Stillhet och en djup kontakt med kroppen var närvarande under hela helgen. Jag släppte på något som jag burit en tid, en energi som gjorde att jag känt en distans inom mig själv. Den energin överlämnade jag dit den hör hemma och lever nu närmare mig själv och mitt ursprung. Marie är klockren med sin fingertoppskänsla för energi, ett berg att luta sig emot när det blåser. Det viktigaste för mig är dock att ta ansvar för mig själv och låta energin visa vägen när jag och vi tillsammans överlämnar oss till något större än oss själva.” Kajsa

“Att vara med energier som är hämtade från vårt ursprung, mitt och vårt gemensamma, ger mig ofta känslan att jag ingenting vet och att allt känt kan ställas på ända. Känslan är många gånger också djupaste igenkänning och mening och det sker hela tiden arbeten som gör att jag hisnar och förbluffas. Då kan lyckan vara total! På ett personligt plan blir jag mycket berörd. Marie håller oss samman genom att dela med sig från många års livserfarenhet och förkroppsligande i kropp och själ. Många gånger omskakande, ibland roligt med hjärtliga skratt. Djupt allvar och ibland lite lättsinne! Och samtidigt så lite jag vet och förstår…” Anna-Carin

” Vilken helg, jag är fylld till brädden och på djupet – från söder till norr. Jag bara grät när jag kom hem i tacksamhet över livet och det jag får uppleva hos dig och tillsammans med andra. Jag upplevde arbetena med övergångar otroligt mer koncentrerade och medvetandegörande än tidigare metoder. Känslan i kroppen efteråt och arbetet i och kring vad mer lugnt på alla sätt vilket gjorde att jag kände att jag hängde med på ett annat sätt. Arbetena fick mig att komma i kontakt med mig själv på djupet och bryta energikontrakt och får djupare förståelse över samhällsfolket och ursprungsfolket.” Samuel