Med hjärtat i varje andetag

Hör du kroppen, hör du dess viskningar. Ser du din kropp dansa med moder jord, utan att du försöker förstå eller förklara vad som sker. Hör du det gudomligas viskningar från moder jord. Ser du skönheten i allt! Hör du människors viskningar som finns bortom orden. Ser du kroppens gåvor från dess form och djupa sår! Det är livets gåva till livet! Kroppen har inre öron och ögon, ja också smak, lukt och känsel som öppnar för vår intution och vår förmåga att röra oss mellan det synliga och det osynliga, det omedvetna och det medvetna. Välkommen till denna kväll om kroppens hemligheter!

Den enda tid som finns är nu. I nuet kan vi öppna för evigheten, då stannar tiden och det förflutna, framtiden och nu är närvarande samtidigt. I dig finns ”den visa” och med henne/honom din inre kraft som väntar på att bli levd. Visdom, som är tillgänglig för alla i oss öppnas i stunder när vi ändrar våra perspektiv, får nya insikter och AH- upplevelser. Den visdomen kommer från din personliga resa i mötet med din själ och det gudomliga. Då är vi i ett nära möte med oss själva och andra. Det är nu vi kan höra kroppens viskningar hos oss själva och hos andra. I dessa stunder kan expansion ske i kroppen. Vägen dit kan ibland vara smärtsam, när vi löser upp blockeringar och smärta som sitter i kroppen. Vi möter i denna smärta det vi på olika sätt lagt i skuggan av vårt liv. Det vi är rädda för som kan vara sådant som vi inte vill ha från vår skönhet och skörhet, från livsglädjen, vår kraft och allt vi gömt i vår överlevnad för att skydda tidigt i livet. Kroppen vet! Många av oss sitter vi fast i vår historia, i den historia vi också gömt oss. Den historien syns i varje människas kropp. Så enkelt, men ändå så svårt! Paradoxen är att det är just den historien som är vår berättelse, vår gåva till livet när den transformeras och vi ändrar våra perspektiv. Livet handlar om att börja utforska vem vi är bortom allt vi projicerar på oss själva och på andra. När vi börjat den resan är vi redo för transformation. Transformation handlar om att göra om mörkret till ljus! 

En ny dag i denna tid

Denna kväll vi att informera om den väg som nu står öppen i transformationens tid. Berättelserna, de gemensamma och din egen, har livsavgörande betydelse för helhetens expansion. Vi har alla ett VAL att öppna för att kunna sakta bryta igenom till vår största initiering i vårt liv. Kanske väcker denna kväll ditt intresse för att senare öppna för att lära dig möta dig själv bortom orden. 

 

Under kvällen kommer vi att informera om det koncept som öppnar för:

  • kroppen som ett system, precis som alla andra system
  • de systemiska lagarna
  • hur vi kan leda oss själva utan att leda oss
  • hur din kropp är i samklang med andras kroppar
  • att möta dig själv i en grupps själ som också är en kropp.
  • att öppna för det kollektiva medvetandet som väntar på oss i denna tid.

när du förkroppsligar din berättelse öppnas din kraft i samklang med de gemensamma berättelserna

MARIE FRIDOLF har under många år medvetet öppnat för att komma närmare sitt ursprung, på den väg som fanns där från början. Marie har under många år följt andra till sin livsuppgift och sina gåvor. I det har hon själv förmågor och gåvor som kan öppna liv och den kraft som ligger dold i det förgångna. Hennes resa tog henne till slut till sin livs initiering. Det har tagit mer än 30 år av medvetet arbete i mötet med sig själv som människa och som andlig varelse. De har öppnats upp i samma takt. Marie började sin resa i samverkanfältet mellan organisationer och öppnade senare för att djupet i människans psykiska, själsliga och andliga resa. I allt har det båda handlat om henne och dem som hon följer. Hennes kraft och visdom har hon från det magiska ljuset, sin shamanska gåvor och moder jord. Hennes sökande efter mening med sitt liv har fått sitt syfte, allt har fallit på plats. De meningen fann hon inte i någon utbildningen! Att gå i lära blev vägen till hennes inre visdom, och på den vägen går hon nu med andra. Hon är den hon är i sitt ursprung i en helt ny personlighet. En omvälvande resa i många olika riktningar och dimensioner tog henne dit.    

Tid: 6 september klockan 18-19.30 

Plats: Fyradalersgatan 44 i Göteborg 

Pris: 200 kronor inkl fika.  

Mer information & anmälan: 

Marie Fridolf 070 981 29 63 marie@mariefridolf.se 

Sista anmälningsdag den 2 september. Om du vill vara med på zoom får du en länk dagen innan. Där måste du medverka dvs. du kan inte vara utan bild eller förnamn.  

Du kan också använda formuläret för bokning och frågor